Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4532/S

Business name: 
Brantner Gemer s.r.o.
  (from: 01/01/2006)
Registered seat: 
Košická cesta 344
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 05/29/1997)
Identification number (IČO): 
36 021 211
  (from: 05/29/1997)
Date of entry: 
05/29/1997
  (from: 05/29/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1997)
Objects of the company: 
čistenie mesta - upratovacie práce
  (from: 05/29/1997)
veľkoobchod, maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/1997)
poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/29/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
  (from: 05/29/1997)
zber a odvoz komunálneho odpadu
  (from: 05/29/1997)
prevádzka skládky komunálneho odpadu
  (from: 05/29/1997)
vykonávanie separovaného zberu
  (from: 05/29/1997)
kompostovanie odpadov
  (from: 05/29/1997)
podnikanie v oblasti najkadania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/05/2002)
oprava kontajnerov
  (from: 03/05/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/22/2003)
činnosť ekonomického a organizačného poradcu
  (from: 07/22/2003)
administratívne práce
  (from: 07/22/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/01/2006)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 01/01/2006)
pohrebníctvo
  (from: 01/01/2006)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/01/2006)
vykonávanie odborných kvalifikačných školení a kurzov
  (from: 01/01/2006)
prenájom nebytových priestorov, vrátane požičiavania výrobných zariadení a spotrebných predmetov
  (from: 01/01/2006)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/01/2006)
záhradnícke a sadovnícke služby
  (from: 01/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2006)
prevádzka a letná a zimná údržba komunikácií
  (from: 04/01/2006)
starostlivosť o verejnú zeleň
  (from: 04/01/2006)
prevádzka, údržba a budovanie verejného osvetlenia
  (from: 04/01/2006)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/01/2006)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 09/23/2008)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/31/2016)
Partners: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/07/2021)
Contribution of each member: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 531 103 EUR Paid up: 531 103 EUR
  (from: 07/07/2021)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/21/2019)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 05/14/2020
  (from: 05/26/2020)
Ing. Ladislav Šalamon
Nadabula 206
Rožňava 048 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/13/2021)
Acting in the name of the company: 
Ak bude vymenovaný iba jeden konateľ, bude zastupovaná Spoločnosť samostatne týmto konateľom, ak budú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, bude Spoločnosť zastupovaná dvoma z týchto konateľov spoločne. Každý konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/26/2020)
Procuration: 
Pavel Törköly
Lipová 1336/6
Rimavská Sobota 979 01
From: 01/01/2018
  (from: 12/30/2017)
Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu Spoločnosti svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 05/26/2020)
Capital: 
531 103 EUR Paid up: 531 103 EUR
  (from: 04/15/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 62/97 zo dňa 9.4. 1997, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11015
  (from: 05/29/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.6.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 05/05/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 12.5.1999 a 12.8.1999 a Dodatok č. 2.
  (from: 10/22/1999)
. Valné zhromaždenie konané 15.11.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 3.
  (from: 03/05/2002)
. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 31.3.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 4 zo dňa 24.4.2003.
  (from: 07/22/2003)
Legal successor: 
Brantner Revúca s.r.o. 31671721 ,
Šafárikova
330/3
  (from: 01/01/2006)
ROZEKO, s.r.o. 36195499 ,
Štítnická
21
  (from: 04/01/2006)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person