Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4532/S

Business name: 
Brantner Gemer s.r.o.
  (from: 01/01/2006)
Brantner Rimavská Sobota s.r.o.
  (from: 07/14/2004 until: 12/31/2005)
EKORIS, s.r.o.
  (from: 05/29/1997 until: 07/13/2004)
Registered seat: 
Košická cesta 344
Rimavská Sobota 979 01
  (from: 05/29/1997)
Identification number (IČO): 
36 021 211
  (from: 05/29/1997)
Date of entry: 
05/29/1997
  (from: 05/29/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/29/1997)
Objects of the company: 
čistenie mesta - upratovacie práce
  (from: 05/29/1997)
veľkoobchod, maloobchod s tovarom v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 05/29/1997)
poradenská činnosť v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 05/29/1997)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi:
  (from: 05/29/1997)
zber a odvoz komunálneho odpadu
  (from: 05/29/1997)
prevádzka skládky komunálneho odpadu
  (from: 05/29/1997)
vykonávanie separovaného zberu
  (from: 05/29/1997)
kompostovanie odpadov
  (from: 05/29/1997)
podnikanie v oblasti najkadania s nebezpečným odpadom
  (from: 03/05/2002)
oprava kontajnerov
  (from: 03/05/2002)
vedenie účtovníctva
  (from: 07/22/2003)
činnosť ekonomického a organizačného poradcu
  (from: 07/22/2003)
administratívne práce
  (from: 07/22/2003)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 01/01/2006)
vnútroštátna cestná nákladná doprava
  (from: 01/01/2006)
pohrebníctvo
  (from: 01/01/2006)
montáž, oprava a údržba vyhradených elektrických zariadení
  (from: 01/01/2006)
vykonávanie odborných kvalifikačných školení a kurzov
  (from: 01/01/2006)
prenájom nebytových priestorov, vrátane požičiavania výrobných zariadení a spotrebných predmetov
  (from: 01/01/2006)
prenájom strojov a zariadení bez obsluhujúceho personálu
  (from: 01/01/2006)
záhradnícke a sadovnícke služby
  (from: 01/01/2006)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 01/01/2006)
prevádzka a letná a zimná údržba komunikácií
  (from: 04/01/2006)
starostlivosť o verejnú zeleň
  (from: 04/01/2006)
prevádzka, údržba a budovanie verejného osvetlenia
  (from: 04/01/2006)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/01/2006)
prevádzkovanie odstavných plôch pre motorové vozidlá, ak slúžia na umiestnenie najmenej 5 vozidiel patriacich iným osobám než majiteľovi alebo nájomcovi nehnuteľnosti
  (from: 09/23/2008)
Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 05/31/2016)
opravy motorových vozidiel
  (from: 04/01/2006 until: 10/02/2012)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení a zariadení slúžiacich regenerácii
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
veľko a maloobchod s potrebami a strojmi pre KS
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
činnosť realitnej kancelárie
  (from: 04/01/2006 until: 10/02/2012)
maliarske a natieračské práce
  (from: 04/01/2006 until: 10/02/2012)
pohostinská činnosť (bez ubytovacích zariadení)
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
bufet
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
stravovanie závodné a iné účelové
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
sprostredkovanie obchodu s nehnuteľnosťami
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
zabezpečovanie inžinierskej činnosti (zabezpečovanie podkladov a povolení pre realizáciu stavieb)
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
činnosť stavebného dozoru pre pozemné stavby a vodohospodárske stavby
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
vykonávanie pozemných, vodohospodárskych, inžinierskych, priemyselných, bytových a občianskych stavieb, vrátane vybavenosti sídliskových celkov
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
čistenie nádrží a kotlov
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
výroba zariadení a ich doplnkov pre separovaný zber odpadov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
výroba stavebno - stolárska a tesárska - stolárstvo
  (from: 01/01/2006 until: 06/19/2012)
výroba výrobkov z betónu, cementu a sádry
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
výroba transportného betónu
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
zámočníctvo
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
prípravné práce pre stavbu
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
demolácia a zemné práce
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
pozemné a inžinierske stavby
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
stavebné inštalácie
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
vnútorné stavebné práce
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
predaj dvojstopých motorových vozidiel
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
sprostredkovanie obchodu s palivom a drevom
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
sprostredkovanie obchodu so zmiešaným tovarom
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 01/01/2006 until: 10/02/2012)
Partners: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
Other identification number : FN 254416 t
  (from: 07/07/2021)
TAURIS a.s. IČO: 31 642 705
Potravinárska 6
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 10/22/1999 until: 07/13/2004)
Brantner Walter Gessellschaft m.b.H
Krems
  (from: 05/27/1998 until: 07/13/2004)
M e s t o Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 05/27/1998 until: 07/13/2004)
Tauris Unites, s.r.o IČO: 31 630 901
Potravinárska 4
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 05/27/1998 until: 10/21/1999)
M e s t o Rimavská Sobota
Rimavská Sobota
Slovak Republic
  (from: 05/29/1997 until: 05/26/1998)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Dr. Franz Wilhelm-Strasse 2a
Krems an der Donau 3500
Republic of Austria
  (from: 07/14/2006 until: 07/06/2021)
Brantner Walter Gessellschaft m.b.H
Brennaustrasse 10
Krems an der Donau 3500
  (from: 01/01/2006 until: 07/13/2006)
Brantner Walter Gessellschaft m.b.H
Brennaustrasse 10
Krems an der Donau 3500
  (from: 07/14/2004 until: 12/31/2005)
Contribution of each member: 
Brantner Slovakia Holding GmbH
  (from: 04/15/2009 until: 07/06/2021)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 531 103 EUR Paid up: 531 103 EUR
  (from: 07/07/2021)
M e s t o Rimavská Sobota
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 05/29/1997 until: 05/26/1998)
M e s t o Rimavská Sobota
Amount of investment: 450 000 Sk Paid up: 450 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 07/13/2004)
Brantner Walter Gessellschaft m.b.H
Amount of investment: 1 530 000 Sk Paid up: 1 530 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 07/13/2004)
Tauris Unites, s.r.o
Amount of investment: 1 020 000 Sk Paid up: 1 020 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 10/21/1999)
TAURIS a.s.
Amount of investment: 1 020 000 Sk Paid up: 1 020 000 Sk
  (from: 10/22/1999 until: 07/13/2004)
Brantner Walter Gessellschaft m.b.H
Amount of investment: 3 000 000 Sk Paid up: 3 000 000 Sk
  (from: 07/14/2004 until: 12/31/2005)
Brantner Walter Gessellschaft m.b.H
Amount of investment: 9 800 000 Sk Paid up: 9 800 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 03/31/2006)
Brantner Walter Gessellschaft m.b.H
Amount of investment: 16 000 000 Sk Paid up: 16 000 000 Sk
  (from: 04/01/2006 until: 07/13/2006)
Brantner Slovakia Holding GmbH
Amount of investment: 16 000 000 Sk Paid up: 16 000 000 Sk
  (from: 07/14/2006 until: 04/14/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 12/21/2019)
Individual managing director
  (from: 05/27/1998 until: 12/20/2019)
Individual managing director
  (from: 05/29/1997 until: 05/26/1998)
Ing. Tibor Papp
Turecká 3768/6
Senec 903 01
From: 05/14/2020
  (from: 05/26/2020)
Ing. Ladislav Šalamon
Nadabula 206
Rožňava 048 01
From: 10/01/2021
  (from: 10/13/2021)
Ing. Ladislav Bartakovič
Sobôtka 99/9
Rimavská Sobota
  (from: 05/29/1997 until: 08/20/2002)
Ing. Ladislav Bartakovič
Sobôtka 99/9
Rimavská Sobota
Until: 03/28/2002
  (from: 08/21/2002 until: 09/29/2004)
Ing. Ladislav Bartakovič
Sobôtka 99/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/09/2004
  (from: 07/14/2004 until: 05/26/2008)
Ing. Ladislav Bartakovič
Sobôtka 99/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 06/09/2004 Until: 04/17/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 2832/22
Nové Zámky 940 59
From: 06/09/2004
  (from: 07/14/2004 until: 04/21/2005)
Ing. Oliver Čelko
Šoltésovej 2832/22
Nové Zámky 940 59
From: 06/09/2004 Until: 03/14/2005
  (from: 04/22/2005 until: 04/21/2005)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 03/14/2005
  (from: 05/27/2008 until: 05/25/2020)
Ing. František Mačuga
Potočná 355/18
Limbach 900 91
From: 03/14/2005 Until: 05/14/2020
  (from: 05/26/2020 until: 05/25/2020)
Ing. František Mačuga
Žitná 3/A
Bratislava 831 06
From: 03/14/2005
  (from: 04/22/2005 until: 05/26/2008)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik 049 32
From: 04/17/2008
  (from: 05/27/2008 until: 07/02/2020)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik 049 32
From: 04/17/2008 Until: 06/10/2020
  (from: 07/03/2020 until: 07/02/2020)
Ing. Július Szabó
573
Ožďany
  (from: 05/27/1998 until: 07/13/2004)
Ing. Július Szabó
573
Ožďany
Until: 06/09/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
Ing. Vladimír Habala
Nálepkova 336/18
Most pri Bratislave 900 46
From: 05/14/2020 Until: 09/30/2021
  (from: 10/13/2021 until: 10/12/2021)
Ing. Vladimír Habala
Nálepkova 336/18
Most pri Bratislave 900 46
From: 05/14/2020
  (from: 05/26/2020 until: 10/12/2021)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing 3552
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
  (from: 05/27/1998 until: 07/13/2004)
Wilhelm Salzer
Bachgasse 154
Stratzing 3552
Rakúska republika
residence in the Slovak Republic :
Sadová 13
Spišská Nová Ves
Until: 06/09/2004
  (from: 07/14/2004 until: 07/13/2004)
Acting in the name of the company: 
Ak bude vymenovaný iba jeden konateľ, bude zastupovaná Spoločnosť samostatne týmto konateľom, ak budú vymenovaní dvaja alebo viacerí konatelia, bude Spoločnosť zastupovaná dvoma z týchto konateľov spoločne. Každý konateľ podpisuje za Spoločnosť tak, že k obchodnému menu Spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 05/26/2020)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, vždy dvaja spoločne.
  (from: 05/27/1998 until: 05/25/2020)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 05/29/1997 until: 05/26/1998)
Procuration: 
Pavel Törköly
Lipová 1336/6
Rimavská Sobota 979 01
From: 01/01/2018
  (from: 12/30/2017)
Ing. Ladislav Bartakovič
Sobôtka 99/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/27/2008
  (from: 05/27/2008 until: 12/29/2017)
Ing. Ladislav Bartakovič
Sobôtka 99/9
Rimavská Sobota 979 01
From: 05/27/2008 Until: 01/01/2018
  (from: 12/30/2017 until: 12/29/2017)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
From: 10/03/2006
  (from: 10/03/2006 until: 05/26/2008)
Ing. Ján Sisik
Ochtinská 514
Štítnik
From: 10/03/2006 Until: 04/17/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
1200 Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
  (from: 07/22/2003 until: 04/21/2005)
DI Alexander Simader
Forsthausgasse 16-20/7/10
1200 Viedeň
Rakúsko
residence in the Slovak Republic :
Jána Sambucusa 3432/27
Trnava
Until: 03/14/2005
  (from: 04/22/2005 until: 04/21/2005)
Prokurista koná a podpisuje spoločne s konateľom. Pri právnych úkonoch vykonaných v písomnej forme pripojí k obchodnému menu Spoločnosti svoj podpis a dodatok označujúci prokúru.
  (from: 05/26/2020)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť spoločne s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 10/03/2006 until: 05/25/2020)
Prokurista je oprávnený na zastupovanie a podpisovanie za spoločnosť s jedným konateľom spoločnosti.
  (from: 07/22/2003 until: 04/21/2005)
Capital: 
531 103 EUR Paid up: 531 103 EUR
  (from: 04/15/2009)
16 000 000 Sk Paid up: 16 000 000 Sk
  (from: 04/01/2006 until: 04/14/2009)
9 800 000 Sk Paid up: 9 800 000 Sk
  (from: 01/01/2006 until: 03/31/2006)
3 000 000 Sk
  (from: 05/27/1998 until: 12/31/2005)
100 000 Sk
  (from: 05/29/1997 until: 05/26/1998)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 62/97 zo dňa 9.4. 1997, podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11015
  (from: 05/29/1997)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 8.6.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve v zmysle zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 05/05/1999)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia zo dňa 12.5.1999 a 12.8.1999 a Dodatok č. 2.
  (from: 10/22/1999)
. Valné zhromaždenie konané 15.11.2001 schválilo zmenu spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 3.
  (from: 03/05/2002)
. Valné zhromaždenie spoločnosti dňa 31.3.2003 schválilo zmeny spoločenskej zmluvy - Dodatok č. 4 zo dňa 24.4.2003.
  (from: 07/22/2003)
Legal successor: 
Brantner Revúca s.r.o. 31671721 ,
Šafárikova
330/3
  (from: 01/01/2006)
ROZEKO, s.r.o. 36195499 ,
Štítnická
21
  (from: 04/01/2006)
Date of updating data in databases:  07/18/2024
Date of extract :  07/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person