Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3284/V

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
VIKTORY spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov
  (from: 07/06/1993)
Registered seat: 
1. mája 1962/11
Liptovský Mikuláš 031 01
  (from: 09/18/2013)
Škultétyho 1880/7
Trebišov 075 01
  (from: 10/24/1995 until: 09/17/2013)
Družstevná 3
Trebišov 075 01
  (from: 07/06/1993 until: 10/23/1995)
Identification number (IČO): 
31 674 879
  (from: 07/06/1993)
Date of entry: 
07/06/1993
  (from: 07/06/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/06/1993)
Objects of the company: 
výroba obuvi a výrobkov z kože a polotovarov
  (from: 07/06/1993)
výroba a predaj nealkoholických nápojov
  (from: 07/06/1993)
sprostredkovanie obchodu s obuvníckou technológiou
  (from: 07/06/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/06/1993)
obchodná činnosť v obore: obuv, výrobky z kože, polotovary kožiarenskej výroby a nealkoholické nápoje
  (from: 07/06/1993)
veľkoobchod s chemickými výrobkami, s medziproduktami rôznych druhov, so surovými kožkami a kožami, s potravinami, nápojmi a tabakom, s výrobkami pre občanov, s poľnohospodárskymi základnými produktami a živými zvieratami
  (from: 10/24/1995)
vedenie účtovníctva
  (from: 10/24/1995)
cestná nákladná doprava
  (from: 10/24/1995)
Partners: 
FOBUS, s.r.o.
Pionierska 420/12-3
Dubnica nad Váhom 018 41
Slovak Republic
  (from: 10/03/2012)
INVESTREAL, s.r.o.
kpt. Nálepku 1433
Trebišov 075 01
Slovak Republic
  (from: 10/03/2012)
Ing. Ivan Host
J. Švermu 3
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 12/18/1997)
Ing. Ivan Host
J. Švermu 3
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Ing. Ivan Host
J. Švermu 3
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/15/1999 until: 10/02/2012)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 02/14/1999)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 12/18/1997)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Cyril Šmida
Komenského 21
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Ing. Cyril Šmida
Komenského 21
Bardejov
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Róbert Vysoký
Nemocničná 2334/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 02/15/1999 until: 10/02/2012)
Ing. Róbert Vysoký
Nemocničná 2334/4
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 12/19/1997 until: 02/14/1999)
Ing. Róbert Vysoký
L. Saru 7
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 12/18/1997)
Ing. Robert Vysoký
L. Saru
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Ing. Robert Vysoký
L. Saru
Trebišov
Slovak Republic
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Manzenko, Viktor Alexandrovič
Vinnická oblasť, Ústie, ul. Balzaka č. 24/64
Kijev
Ukrajina
  (from: 09/20/1994 until: 12/18/1997)
Contribution of each member: 
FOBUS, s.r.o.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/03/2012)
INVESTREAL, s.r.o.
Amount of investment: 3 320 EUR Paid up: 3 320 EUR
  (from: 10/03/2012)
Ing. Ivan Host
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Jaroslav Kocák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Cyril Šmida
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Robert Vysoký
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 15 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Ivan Host
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Jaroslav Kocák
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Ing. Cyril Šmida
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Ing. Robert Vysoký
Amount of investment: 25 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 10/23/1995)
Manzenko, Viktor Alexandrovič
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 12/18/1997)
Ing. Ivan Host
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 12/18/1997)
Jaroslav Kocák
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 12/18/1997)
Ing. Róbert Vysoký
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 12/18/1997)
Jaroslav Kocák
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 02/14/1999)
Ing. Róbert Vysoký
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 12/19/1997 until: 02/14/1999)
Jaroslav Kocák
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 03/08/2010)
Ing. Róbert Vysoký
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 03/08/2010)
Jaroslav Kocák
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/09/2010 until: 10/02/2012)
Ing. Róbert Vysoký
Amount of investment: 3 319,391888 EUR Paid up: 3 319,391888 EUR
  (from: 03/09/2010 until: 10/02/2012)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 10/03/2012)
konatelia
  (from: 12/19/1997 until: 10/02/2012)
konatelia
  (from: 06/18/1996 until: 12/18/1997)
konatelia
  (from: 09/20/1994 until: 06/17/1996)
Pavol Kováčik
1. mája 1962/111
Liptovský Mikuláš 031 01
From: 09/26/2012
  (from: 10/03/2012)
Ing. Ivan Host
J. Švermu 3
Bardejov
  (from: 09/20/1994 until: 06/17/1996)
Ing. Ivan Host
J. Švermu č. 3
Bardejov
  (from: 06/18/1996 until: 12/17/1996)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
  (from: 09/20/1994 until: 06/17/1996)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
  (from: 06/18/1996 until: 10/02/2012)
Jaroslav Kocák
SNP 2346/88
Trebišov
Until: 09/26/2012
  (from: 10/03/2012 until: 10/02/2012)
Ing. Cyril Šmida - Individual managing director
Komenského 21
Bardejov
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Róbert Vysoký
L. Saru
Trebišov
  (from: 09/20/1994 until: 06/17/1996)
Ing. Róbert Vysoký
L. Sáru 7
Trebišov
  (from: 06/18/1996 until: 10/02/2012)
Ing. Róbert Vysoký
L. Sáru 7
Trebišov
Until: 09/26/2012
  (from: 10/03/2012 until: 10/02/2012)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/19/1997)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje každý z konateľov samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis. Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje prokurista samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom prokurista.
  (from: 06/18/1996 until: 12/18/1997)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisujú konatelia, každý samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/20/1994 until: 06/17/1996)
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ sám a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Procuration: 
JUDr. Ľuboslav Tkáčik
SNP 820/33
Sečovce
  (from: 06/18/1996 until: 12/18/1997)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 10/03/2012)
6 638,783776 EUR
  (from: 03/09/2010 until: 10/02/2012)
200 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 03/08/2010)
120 000 Sk
  (from: 09/20/1994 until: 02/14/1999)
100 000 Sk
  (from: 07/06/1993 until: 09/19/1994)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 29.6.1993 podľa § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 07/06/1993)
Dodatok spoločenskej zmluvy zo dňa 29.7.1994 a 21.8.1994.
  (from: 09/20/1994)
Zmena spoločenskej zmluvy č. 3 zo dňa 8.5.1995.
  (from: 10/24/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 15.5.1996.
  (from: 06/18/1996)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 27.10.1997. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 4.11.1997.
  (from: 12/19/1997)
Doplnok spoločenskej zmluvy zo dňa 29.7.1998 podľa z. č. 11/98 Z.z.
  (from: 02/15/1999)
Rozhodnutie VZ zo dňa 5.4.2000 o schválení zmluvy o predaji podniku uzavretej medzi predávajúcim VIJAGO s.r.o. Trebišov, IČO: 31 722 806 a kupujúcimi VIKTORY spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, IČO: 31 674 879.
  (from: 11/10/2000)
Date of updating data in databases:  11/29/2023
Date of extract :  11/30/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person