Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  24/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Prusy
  (from: 06/11/1991)
Registered seat: 
209
Prusy 957 03
  (from: 02/27/2007)
Identification number (IČO): 
17 639 301
  (from: 06/11/1991)
Date of entry: 
04/01/1991
  (from: 06/11/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/11/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania, alebo ďalšieho predaja
  (from: 07/28/1993)
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 07/28/1993)
výroba a predaj potravinárskych výrobkov
  (from: 07/28/1993)
poskytovanie služieb členom, pracovníkom a ostatným občanom-práca strojmi
  (from: 07/28/1993)
prenájom výrobných prostriedkov
  (from: 07/28/1993)
prenájom vlastných priestorov
  (from: 07/28/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 07/28/1993)
nákup a predaj poľnohospodárskej techniky a náhradných súčiastok
  (from: 07/28/1993)
nákup a predaj potrieb poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 07/28/1993)
staviteľ - vykonávanie jedonduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/10/2002)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/10/2002)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/07/2016)
Management body: 
predseda
  (from: 11/24/2020)
Ulrik Biel Hansen - predseda družstva
Staré Grunty 3206/174
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 04/29/2016
  (from: 05/13/2016)
Acting: 
Predseda družstva je oprávnený samostatne konať v mene družstva a podpisovať v mene družstva. Podpisovanie v mene družstva vykoná predseda družstva tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu družstva pripojí vlastnoručný podpis.
  (from: 05/13/2016)
Registered capital: 
181 467,24 EUR
  (from: 05/13/2016)
Basic member contribution: 
331,94 EUR
  (from: 03/04/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 22.3.1991 podľa § 3 a § 9 Zák.č.162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 136 Základné imanie: Člen družstva ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku družstva v rozsahu zloženého /vloženého/ členského podielu podľa čl. 6 stanov družstva - 5.000,- Kčs.
  (from: 06/11/1991)
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 22. 03. 1991 podľa § 3 a § 9 Zák. č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Družstvo bolo premenené v súlade s ust. zák. č. 513/1991 Zb. spôsobom, ktorý ustanovuje zákon č. 42/1992 Zb. Prispôsobené stanovy boli schválené na členskej schôdzi konanej dňa 6.1.1993. Stary spis: Dr 136
  (from: 07/28/1993)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou konanou dňa 22.marca 1996 (úprava v zmysle z.č. 264/1995 Zb.) Stary spis: Dr 136
  (from: 07/29/1996)
Zmeny a doplnky družstva schválené členskou schôdzou dňa 10.3.2000.
  (from: 09/22/2000)
Výročná členská schôdza dňa 8.3.2002 odvolala a zvolila členov predstavenstva a schválila zmenu stanov.
  (from: 07/10/2002)
Členská schôdza dňa 29.11.2002 schválila zmeny stanov (zníženie zapisovaného základného imania) prijatím ich úplného nového znenia.
  (from: 02/21/2003)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person