Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2244/B

Business name: 
STING, spol. s r. o. v likvidácii
  (from: 12/01/2014 until: 04/08/2022)
STING, spol. s r. o.
  (from: 12/31/1991 until: 11/30/2014)
Registered seat: 
Bojnická 3
Bratislava 831 04
  (from: 02/15/1999 until: 04/08/2022)
Bojnická 10
Bratislava 823 72
  (from: 10/23/1992 until: 02/14/1999)
Mýtna 2
Bratislava
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1992)
Identification number (IČO): 
30 777 241
  (from: 12/31/1991)
Date of entry: 
12/31/1991
  (from: 12/31/1991)
Date of deletion: 
04/08/2022
  (from: 04/09/2022)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 04/09/2022)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/31/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie konzultačno-poradenských, manažérskych a sprostredkovateľských služieb
  (from: 12/31/1991 until: 06/10/1993)
projektová a inžinierska činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 06/10/1993)
vyššia dodávateľská činnosť investičných a neinvestičných celkov v oblasti realizácie pozemných a podzemných stavieb
  (from: 12/31/1991 until: 06/10/1993)
veľkoobchodná a maloobchodná činnosť vrátane obchodných a marketingových služieb v oblasti komodít všetkého druhu
  (from: 12/31/1991 until: 06/10/1993)
výroba priemyselných produktov
  (from: 12/31/1991 until: 06/10/1993)
školiteľská činnosť
  (from: 12/31/1991 until: 06/10/1993)
U tovaru, na ktorého vývoz a dovoz je potrebné osobitné povolenie je možné ho vyvážať a dovážať len na jeho základe
  (from: 12/31/1991 until: 06/10/1993)
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 06/11/1993 until: 04/08/2022)
sprostredkovateľská, poradenská a inžinierska činnosť v oblasti investičnej a neinvestičnej výstavby
  (from: 06/11/1993 until: 04/08/2022)
sprostredkovanie, nákup a predaj tovarov /na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie možno nákup a predaj tovaru vykonávať len s týmto povolením/
  (from: 06/11/1993 until: 04/08/2022)
stolárstvo
  (from: 07/26/1995 until: 04/08/2022)
Partners: 
Ing. Gabriel Gönczöl
Višinského 20
Kolárovo 946 03
Slovak Republic
  (from: 10/23/1992 until: 07/25/1995)
Ing. Milan Hudec
Osloboditeľská 18
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 07/26/1995 until: 02/14/1999)
Ing. Milan Hudec
Osloboditeľská 18
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 07/25/1995)
Ing. Jozef Kršák
Osloboditeľská 12
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Daniel Kuna
Pekníkova 3
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 07/26/1995 until: 02/14/1999)
Ing. Daniel Kuna
Pekníkova 3
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 07/25/1995)
Ing. Miloš Obert
Černyševského 9
Bratislava 851 01
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Jozef Silla
Osloboditeľská 8
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 07/26/1995 until: 02/14/1999)
Ing. Jozef Silla
Osloboditeľská 8
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 12/31/1991 until: 07/25/1995)
Ing. Vladimír Zeman
Dorastenecká 34
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 10/23/1992 until: 07/25/1995)
Ing. Milan Hudec
Osloboditeľská 18
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 02/15/1999 until: 04/08/2022)
Ing. Daniel Kuna
Pekníkova 3
Pezinok 902 01
Slovak Republic
  (from: 02/15/1999 until: 04/08/2022)
Ing. Jozef Silla
Osloboditeľská 8
Bratislava 831 07
Slovak Republic
  (from: 02/15/1999 until: 04/08/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Milan Hudec
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/25/1995)
Ing. Jozef Kršák
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Daniel Kuna
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/25/1995)
Ing. Miloš Obert
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Jozef Silla
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/25/1995)
Ing. Vladimír Zeman
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 10/23/1992 until: 07/25/1995)
Ing. Gabriel Gönczöl
Amount of investment: 20 000 Sk
  (from: 10/23/1992 until: 07/25/1995)
Ing. Milan Hudec
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/26/1995 until: 02/14/1999)
Ing. Daniel Kuna
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/26/1995 until: 02/14/1999)
Ing. Jozef Silla
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 07/26/1995 until: 02/14/1999)
Ing. Milan Hudec
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 02/03/2010)
Ing. Daniel Kuna
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 02/03/2010)
Ing. Jozef Silla
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 02/03/2010)
Ing. Milan Hudec
Amount of investment: 2 223,992565 EUR Paid up: 2 223,992565 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 04/08/2022)
Ing. Daniel Kuna
Amount of investment: 2 223,992565 EUR Paid up: 2 223,992565 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 04/08/2022)
Ing. Jozef Silla
Amount of investment: 2 223,992565 EUR Paid up: 2 223,992565 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 04/08/2022)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/23/1992 until: 04/08/2022)
konatelia
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1992)
Ing. Gabriel Gönczöl
  (from: 10/23/1992 until: 07/25/1995)
Ing. Milan Hudec
  (from: 10/23/1992 until: 11/03/1997)
Ing. Daniel Kuna
  (from: 10/23/1992 until: 11/03/1997)
Ing. Jozef Silla
  (from: 10/23/1992 until: 07/25/1995)
Ing. Jozef Silla
  (from: 07/26/1995 until: 11/03/1997)
Ing. Vladimír Zeman
  (from: 10/23/1992 until: 07/25/1995)
Ing. Milan Hudec
Osloboditeľská 18
Bratislava 831 07
  (from: 11/04/1997 until: 04/08/2022)
Ing. Jozef Silla
Osloboditeľská 8
Bratislava 831 07
  (from: 11/04/1997 until: 04/08/2022)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 10/23/1992 until: 04/08/2022)
Štatutárnymi orgánmi sú jednatelia Ing. Milan Hudec, Ing. Jozef Kršák, Ing. Daniel Kuna, Ing. Miloš Obert, Ing. Jozef Silla. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že k vytlačenému alebo napísanému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis ktorýkoľvek jednateľ.
  (from: 12/31/1991 until: 10/22/1992)
Capital: 
6 671,977695 EUR
  (from: 02/04/2010 until: 04/08/2022)
201 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 02/03/2010)
102 000 Sk
  (from: 07/26/1995 until: 02/14/1999)
100 000 Sk
  (from: 12/31/1991 until: 07/25/1995)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/01/2014
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 17.10.2014.
  (from: 12/01/2014)
 Liquidators:
Ing. Jozef Silla
Osloboditeľská 8
Bratislava 831 07
From: 12/01/2014
  (from: 12/01/2014 until: 04/08/2022)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: Likvidátor bude vykonávať v mene spoločnosti len úkony smerujúce k likvidácii spoločnosti a to samostatne. Podpisovanie za spoločnosť vykoná likvidátor tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí likvidátor svoj podpis.
  (from: 12/01/2014 until: 04/08/2022)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 23.12.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák. č. 103/ 1990 Zb., ktorým sa mení a dopľňa Hospodársky zákonník. Starý spis: S.r.o. 4304
  (from: 12/31/1991 until: 04/08/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 9.5.1994. Zmluvy o prevode časti obchodného podielu zo dňa 1.6.1994. Rozhodnutie o zmene živnostenského listu č.j. Žo 16884/94/Pá zo dňa 11.1.1994 vydané Obvodným úradom Bratislava III. Spoločenská zmluva z 1.6.1994 v súlade s ustanovením §§ 105-153 Zák. č. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4304
  (from: 07/26/1995 until: 04/08/2022)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.03.1997. Starý spis: S.r.o. 4304
  (from: 11/04/1997 until: 04/08/2022)
Zvýšenie základného imania schválené na valnom zhromaždení dňa 27.4.1998. Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve zo dňa 23.7.1998 v súlade s ust. Zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/15/1999 until: 04/08/2022)
Date of updating data in databases:  02/06/2023
Date of extract :  02/08/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person