Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  29/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová
  (from: 01/01/1975)
Registered seat: 
Opatovská 97
Trenčín 911 01
  (from: 04/21/2004)
Identification number (IČO): 
00 207 128
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1975)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja;
  (from: 10/18/1993)
viazané, remeselné a iné živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. a to:
  (from: 10/18/1993)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel;
  (from: 10/18/1993)
zámočnícke práce;
  (from: 10/18/1993)
kovoobrábanie;
  (from: 10/18/1993)
povrchová úprava kovov;
  (from: 10/18/1993)
výroba zlievarenských podopierok;
  (from: 10/18/1993)
výroba skrutiek;
  (from: 10/18/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení;
  (from: 10/18/1993)
práce a doprava poľnohospodárskymi mechanizmami;
  (from: 10/18/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok;
  (from: 10/18/1993)
prípravné práce pre stavbu;
  (from: 10/18/1993)
demolácia a zemné práce;
  (from: 10/18/1993)
izolácie;
  (from: 10/18/1993)
cestná nákladná doprava;
  (from: 10/18/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb;
  (from: 10/18/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a občanov v zmysle hlavného predmetu podnikania /činnosti/;
  (from: 10/18/1993)
vývoz odpadu zo septikov a žúmp z poľnohospodárstva a komunálneho hospodárstva
  (from: 04/21/2004)
služby v poľnohospodárstve a lesníctve
  (from: 04/21/2004)
skladovanie
  (from: 05/11/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytnutím iných než základných služieb
  (from: 05/11/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/11/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 05/11/2004)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/1995)
Pavol Provazník - Chairman of the Board of Directors
SNP 510/42
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021)
Alena Guričanová - Vice-chairman of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021)
Ing. Juraj Provazník - Member of the Board of Directors
SNP 1402/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021)
Acting: 
V mene družstva koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva, v mene družstva konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/23/2021)
Supervisory board: 
Ľubomír Matejka
Potočná 165/12
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 05/17/2022)
Ján Holý
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021)
Jarmila Suchá
Ľudovíta Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 07/14/2021)
Registered capital: 
199 600 EUR
  (from: 04/30/2016)
Basic member contribution: 
830 EUR
  (from: 11/10/2009)
Other legal facts: 
Člen družstva ručí za prípadnú stratu družstva na hospodárskom výsledku do výšky majetkovej hodnoty členských podielov. _____________________________________________ Ďalšie skutočnosti : Údaje o zriadení: Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 10.12.1974 zlučením Jednotných roľníckých družstiev: Februárového víťazstva v Opatovej nad Váhom a v Trenčianskej Teplej, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada okresného národného výboru v Trenčíne uznesením č.266 zo dňa 22.12.1974 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zákona č.49/59 Zb. Stanovy: Členská schôdza družstva schválila dňa 22.3. 1991 stanovy družstva prijaté podľa zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 01/01/1975)
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 zákona č.513/1991 Zb. a zákona č.42/1992 Zb. Stanovy boli prijaté členskou schôdzou dňa 17.12.1992 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 188
  (from: 10/18/1993)
Členská schôdza konaná dňa 24.03.1994 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 188
  (from: 03/21/1995)
Členská schôdza konaná dňa 08.04.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 04/19/1999)
Členská schôdza dňa 15.12.1998 zvolila členov predstavenstva.
  (from: 11/19/1999)
Členská schôdza dňa 10.12.2002 schválila zmenu stanov.
  (from: 04/21/2004)
Date of updating data in databases:  03/20/2023
Date of extract :  03/21/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person