Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  29/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Trenčín - Opatová
  (from: 01/01/1975)
Registered seat: 
Opatovská 97
Trenčín 911 01
  (from: 04/21/2004)
Opatová nad Váhom
Trenčín 911 01
  (from: 10/18/1993 until: 04/20/2004)
Opatová nad Váhom
Trenčín
  (from: 01/01/1975 until: 10/17/1993)
Identification number (IČO): 
00 207 128
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1975)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov, za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja;
  (from: 10/18/1993)
viazané, remeselné a iné živnosti podľa zákona č. 455/1991 Zb. a to:
  (from: 10/18/1993)
údržba a oprava dvojstopových motorových vozidiel;
  (from: 10/18/1993)
zámočnícke práce;
  (from: 10/18/1993)
kovoobrábanie;
  (from: 10/18/1993)
povrchová úprava kovov;
  (from: 10/18/1993)
výroba zlievarenských podopierok;
  (from: 10/18/1993)
výroba skrutiek;
  (from: 10/18/1993)
oprava poľnohospodárskych strojov a zariadení;
  (from: 10/18/1993)
práce a doprava poľnohospodárskymi mechanizmami;
  (from: 10/18/1993)
vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok;
  (from: 10/18/1993)
prípravné práce pre stavbu;
  (from: 10/18/1993)
demolácia a zemné práce;
  (from: 10/18/1993)
izolácie;
  (from: 10/18/1993)
cestná nákladná doprava;
  (from: 10/18/1993)
nepravidelná cestná doprava osôb;
  (from: 10/18/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a občanov v zmysle hlavného predmetu podnikania /činnosti/;
  (from: 10/18/1993)
vývoz odpadu zo septikov a žúmp z poľnohospodárstva a komunálneho hospodárstva
  (from: 04/21/2004)
služby v poľnohospodárstve a lesníctve
  (from: 04/21/2004)
skladovanie
  (from: 05/11/2004)
prenájom nehnuteľností s poskytnutím iných než základných služieb
  (from: 05/11/2004)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/11/2004)
prenájom strojov, prístrojov a zariadení
  (from: 05/11/2004)
Družstvo vykonáva poľnohospodársku výrobu a v záujme jej ďalšieho rozvoja racionálne a efektívne hospodári na poľnohospodárskej pôde.
  (from: 01/01/1975 until: 10/17/1993)
Spracováva zeleninu a mlieko na potravinárske výrobky.
  (from: 01/01/1975 until: 10/17/1993)
Vykonáva obchodnú činnosť v tuzemsku a v zahraničí.
  (from: 01/01/1975 until: 10/17/1993)
Poskytuje práce a služby pre občanov.
  (from: 01/01/1975 until: 10/17/1993)
Predmetom podnikateľskej činnosti družstva je: -kovovýroba -stavebno-montážne práce -výroba stavebných polotovarov a výrobkov -doprava a práce s mechanizmami pre odberateľov
  (from: 01/01/1975 until: 10/17/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/21/1995)
Managing board
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Managing board
  (from: 01/01/1975 until: 10/17/1993)
Pavol Provazník - Chairman of the Board of Directors
SNP 510/42
Trenčianska Teplá 914 01
From: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023)
Ing. Juraj Provazník - Vice-chairman of the Board of Directors
SNP 1402/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023)
JUDr. Marek Doktor - Member of the Board of Directors
Žabinská 294/35
Trenčín 911 05
From: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023)
Karol Adamec - člen
Podhájska 974/30
Trenčianska Teplá
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Ing. Alena Bacová
Niva 49
Trenčín
  (from: 05/06/1998 until: 11/18/1999)
Ing. Alena Bacová - člen
Niva 49
Trenčín
  (from: 03/21/1995 until: 05/05/1998)
Ján Brezovský - člen
Ľ. Štúra 115/2
Trenčianska Teplá
  (from: 10/18/1993 until: 05/05/1998)
Ján Brezovský
Ľ.Štúra 115/1
Trenčianska Teplá
  (from: 05/06/1998 until: 04/29/2016)
Ján Brezovský
Ľ.Štúra 115/1
Trenčianska Teplá
Until: 04/06/2016
  (from: 04/30/2016 until: 04/29/2016)
Štefan Dubač
Hrádky 60
Trenčianska Teplá
  (from: 05/06/1998 until: 11/18/1999)
Štefan Dubač - člen
Hrádky 6O
Trenčianska Teplá
  (from: 10/18/1993 until: 05/05/1998)
Alena Guričanová
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 08/17/2006
  (from: 08/01/2007 until: 01/28/2015)
Alena Guričanová - podpredseda predstavenstva
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 08/17/2006
  (from: 01/29/2015 until: 06/22/2021)
Alena Guričanová - podpredseda predstavenstva
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 08/17/2006 Until: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Jozef Hodál
Družstevná 13
Trenčín
  (from: 11/19/1999 until: 11/24/2008)
Jozef Hodál
Družstevná 13
Trenčín
Until: 12/10/2007
  (from: 11/25/2008 until: 11/24/2008)
Rudolf Hrnčár - člen
Hrádky 59/15
Trenčianska Teplá
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Mária Kobzová
Potočná 47/97
Trenčín
  (from: 11/19/1999 until: 04/20/2004)
Mária Králiková - člen
Rozvadze 521
Trenčianske Stankovce
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Augustín Kuzma
Potočná 145
Trenčín
  (from: 05/06/1998 until: 04/20/2004)
Augustín Kuzma - člen
Potočná 145
Trenčín
  (from: 03/21/1995 until: 05/05/1998)
Augustín Kuzma - podpredseda
Potočná 145
Trenčín
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Mária Kuzmová - člen
Opatovská 199
Trenčín
  (from: 03/21/1995 until: 05/05/1998)
Mária Kuzmová
Opatová 199
Trenčín
  (from: 05/06/1998 until: 11/24/2008)
Mária Kuzmová
Opatová 199
Trenčín
Until: 12/10/2007
  (from: 11/25/2008 until: 11/24/2008)
Stanislav Liška - člen
Opatovská 234
Trenčín
  (from: 03/21/1995 until: 05/05/1998)
Stanislav Liška
Opatovská 234
Trenčín
  (from: 05/06/1998 until: 07/31/2007)
Stanislav Liška
Opatovská 234
Trenčín
Until: 08/16/2006
  (from: 08/01/2007 until: 07/31/2007)
Ing. Daniel Porubčan - predseda
Centrum I. 39-100
Dubnica nad Váhom
  (from: 10/18/1993 until: 05/05/1998)
Ing. Daniel Porubčan - člen predstavenstva
165
Omšenie 914 43
From: 01/23/2015
  (from: 02/13/2015 until: 05/03/2018)
Ing. Daniel Porubčan - člen predstavenstva
165
Omšenie 914 43
From: 01/23/2015 Until: 04/13/2018
  (from: 05/04/2018 until: 05/03/2018)
Ing. Daniel Porubčan - predseda
165
Omšenie 914 43
From: 05/06/1998
  (from: 02/12/2008 until: 01/28/2015)
Ing. Daniel Porubčan - predseda
165
Omšenie 914 43
From: 05/06/1998 Until: 01/23/2015
  (from: 01/29/2015 until: 01/28/2015)
Ing. Daniel Porubčan - predseda
Centrum I 39-100
Dubnica nad Váhom
  (from: 05/06/1998 until: 02/11/2008)
Pavol Provazník - člen predstavenstva
SNP 1405/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/06/2016
  (from: 04/30/2016 until: 06/22/2021)
Pavol Provazník - člen predstavenstva
SNP 1405/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/06/2016 Until: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Pavol Provazník - Chairman of the Board of Directors
SNP 510/42
Trenčianska Teplá 914 01
From: 05/16/2019
  (from: 06/05/2019 until: 06/22/2021)
Pavol Provazník - Chairman of the Board of Directors
SNP 510/42
Trenčianska Teplá 914 01
From: 05/16/2019 Until: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Ing. Juraj Provazník - člen predstavenstva
SNP 1402/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/13/2018
  (from: 05/04/2018 until: 06/22/2021)
Ing. Juraj Provazník - člen predstavenstva
SNP 1402/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/13/2018 Until: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Milan Siran - člen
Opatovská 242
Trenčín
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Jarmila Suchá
Ľudovíta Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/06/2016
  (from: 04/30/2016 until: 06/04/2019)
Jarmila Suchá - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/06/2016
  (from: 06/05/2019 until: 06/22/2021)
Jarmila Suchá - Member of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/06/2016 Until: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Ing. Marian Šalamon - podpredseda
Školská 116
Trenčianska Teplá
  (from: 03/21/1995 until: 05/05/1998)
Ing. Marián Šalamon - člen
Školská 116
Trenčianska Teplá
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Ing. Marián Šalamon - podpredseda
Ľ.Štúra 116/2
Trenčianska Teplá
  (from: 05/06/1998 until: 01/28/2015)
Ing. Marián Šalamon - podpredseda
Ľ.Štúra 116/2
Trenčianska Teplá
Until: 01/23/2015
  (from: 01/29/2015 until: 01/28/2015)
Ing. Marián Šalamon - predseda predstavenstva
Ľ. Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 01/23/2015
  (from: 01/29/2015 until: 06/04/2019)
Ing. Marián Šalamon - predseda predstavenstva
Ľ. Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 01/23/2015 Until: 05/01/2019
  (from: 06/05/2019 until: 06/04/2019)
Anna Štefánková - člen
Školská 8/124
Trenčianska Teplá
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Anna Štefánková
Školská 124/8
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/16/2008
  (from: 11/25/2008 until: 04/29/2016)
Anna Štefánková
Školská 124/8
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/16/2008 Until: 04/06/2016
  (from: 04/30/2016 until: 04/29/2016)
Mária Šulková - člen
Opatovská 241
Trenčín
  (from: 10/18/1993 until: 05/05/1998)
Mária Šulková
Opatovská 241
Trenčín
  (from: 05/06/1998 until: 11/24/2008)
Mária Šulková
Opatovská 241
Trenčín
Until: 12/10/2007
  (from: 11/25/2008 until: 11/24/2008)
Viktor Zajac - člen
172
Veľké Hoste
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Pavol Provazník - Chairman of the Board of Directors
SNP 510/42
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021 Until: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023 until: 04/21/2023)
Pavol Provazník - Chairman of the Board of Directors
SNP 510/42
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 04/21/2023)
Alena Guričanová - Vice-chairman of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021 Until: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023 until: 04/21/2023)
Alena Guričanová - Vice-chairman of the Board of Directors
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 04/21/2023)
Ing. Juraj Provazník - Member of the Board of Directors
SNP 1402/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021 Until: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023 until: 04/21/2023)
Ing. Juraj Provazník - Member of the Board of Directors
SNP 1402/56
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 04/21/2023)
Acting: 
V mene družstva koná a podpisuje predseda predstavenstva samostatne. V čase neprítomnosti predsedu predstavenstva, v mene družstva konajú a podpisujú dvaja členovia predstavenstva spoločne.
  (from: 06/23/2021)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva alebo ďalší poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/21/1995 until: 06/22/2021)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva alebo ďalší poverený člen predstavenstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú aj ďalší dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 10/18/1993 until: 03/20/1995)
Supervisory board: 
Ján Holý
Ľudovíta Štúra 1151/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023)
MUDr. Michaela Gregorovičová
ul. 28. októbra 1179/34
Trenčín 911 01
From: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023)
Ľubomír Matejka
Potočná 154/12
Trenčín 911 01
From: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023)
Ing. Pavol Ali
Nad Tehelňou 20
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 07/15/2016 until: 05/03/2018)
Ing. Pavol Ali
Nad Tehelňou 20
Trenčín
From: 12/10/2002 Until: 04/13/2018
  (from: 05/04/2018 until: 05/03/2018)
Ing. Pavol Ali - predseda
Nad Tehelňou 20
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 04/21/2004 until: 07/14/2016)
Ľubomír Matejka
Potočná 165/12
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 04/21/2004 until: 05/16/2022)
Milan Síran
Opatovská 95
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 04/21/2004 until: 07/14/2016)
Milan Síran - predseda
Opatovská 95
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 07/15/2016 until: 06/22/2021)
Milan Síran - predseda
Opatovská 95
Trenčín
From: 12/10/2002 Until: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Jarmila Suchá
Ľudovíta Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/1961
  (from: 06/23/2021 until: 07/13/2021)
Jozef Zavřel
Mayerova 403
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/13/2018
  (from: 05/04/2018 until: 06/22/2021)
Jozef Zavřel
Mayerova 403
Trenčianska Teplá 914 01
From: 04/13/2018 Until: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 06/22/2021)
Ľubomír Matejka
Potočná 165/12
Trenčín
From: 12/10/2002 Until: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023 until: 04/21/2023)
Ján Holý
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021 Until: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023 until: 04/21/2023)
Ján Holý
Ľudovíta Štúra 115/1
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 06/23/2021 until: 04/21/2023)
Jarmila Suchá
Ľudovíta Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021 Until: 03/21/2023
  (from: 04/22/2023 until: 04/21/2023)
Jarmila Suchá
Ľudovíta Štúra 116/2
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/02/2021
  (from: 07/14/2021 until: 04/21/2023)
Ľubomír Matejka
Potočná 165/12
Trenčín
From: 12/10/2002
  (from: 05/17/2022 until: 04/21/2023)
Registered capital: 
199 600 EUR
  (from: 04/30/2016)
135 290 EUR
  (from: 06/01/2011 until: 04/29/2016)
265 600 EUR
  (from: 11/10/2009 until: 05/31/2011)
8 000 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 11/09/2009)
Basic member contribution: 
830 EUR
  (from: 11/10/2009)
25 000 Sk
  (from: 10/18/1993 until: 11/09/2009)
Other legal facts: 
Člen družstva ručí za prípadnú stratu družstva na hospodárskom výsledku do výšky majetkovej hodnoty členských podielov. _____________________________________________ Ďalšie skutočnosti : Údaje o zriadení: Družstvo vzniklo na zlučovacej členskej schôdzi dňa 10.12.1974 zlučením Jednotných roľníckých družstiev: Februárového víťazstva v Opatovej nad Váhom a v Trenčianskej Teplej, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada okresného národného výboru v Trenčíne uznesením č.266 zo dňa 22.12.1974 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa zákona č.49/59 Zb. Stanovy: Členská schôdza družstva schválila dňa 22.3. 1991 stanovy družstva prijaté podľa zákona č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve.
  (from: 01/01/1975)
Družstvo sa pretransformovalo na družstvo podľa § 765 zákona č.513/1991 Zb. a zákona č.42/1992 Zb. Stanovy boli prijaté členskou schôdzou dňa 17.12.1992 podľa zákona č. 513/1991 Zb. Stary spis: Dr 188
  (from: 10/18/1993)
Členská schôdza konaná dňa 24.03.1994 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 188
  (from: 03/21/1995)
Členská schôdza konaná dňa 08.04.1998 schválila zmenu stanov.
  (from: 04/19/1999)
Členská schôdza dňa 15.12.1998 zvolila členov predstavenstva.
  (from: 11/19/1999)
Členská schôdza dňa 10.12.2002 schválila zmenu stanov.
  (from: 04/21/2004)
Date of updating data in databases:  06/21/2024
Date of extract :  06/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person