Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2252/B

Business name: 
CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA spol. s r.o.
  (from: 12/30/1991 until: 05/15/2003)
Registered seat: 
Drieňová 34, P.O. Box 78
Bratislava 820 09
  (from: 05/06/1993 until: 05/15/2003)
Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 05/05/1993)
Identification number (IČO): 
17 333 890
  (from: 12/30/1991)
Date of entry: 
12/30/1991
  (from: 12/30/1991)
Person dissolved from: 
16.5.2003
  (from: 05/16/2003)
Date of deletion: 
05/16/2003
  (from: 05/16/2003)
Grounds for deleting: 
zrušenie zlúčením
  (from: 05/16/2003)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 12/30/1991)
Objects of the company: 
poskytovanie možností vyššieho vzdelávania, ktoré sú prístupné, užitočné a poskytnuteľné ďalej organizovanie vzdelávacích kurzov, poradenské, sprostredkovateľské, informačné a konzultačné služby v oblasti výchovy a vzelávania, v oblasti prírodných, humanitných a ekonomických vied, predaj a prenájom potrebných účebníc, príslušnej literatúry a učebných pomôcok
  (from: 12/30/1991 until: 08/21/1996)
poskytovanie vyššieho vzdelávania, ktoré je prístupné, poskytnuteľné a užitočné na neziskovom základe
  (from: 08/22/1996 until: 05/15/2003)
Partners: 
CITY UNIVERSTITY Co
335 116 th Avenue SE
Washington 980 04
USA
  (from: 05/09/2000 until: 05/15/2003)
Michael A. Pastore , Ph. D.
618 175 th PL NE Bellevue
Washington 980 08
USA
  (from: 12/30/1991 until: 05/08/2000)
Contribution of each member: 
Michael A. Pastore , Ph. D.
Amount of investment: 100 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 05/08/2000)
CITY UNIVERSTITY Co
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 05/09/2000 until: 05/15/2003)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/06/1993 until: 05/15/2003)
konatelia
  (from: 12/30/1991 until: 05/05/1993)
Ing. Ján Rebro
Šalviova 36
Bratislava
  (from: 05/06/1993 until: 08/21/1996)
Ing. Ján Rebro
Maďarská 18
Bratislava
  (from: 08/22/1996 until: 05/15/2003)
Acting in the name of the company: 
konateľ
  (from: 05/06/1993 until: 05/15/2003)
Michael A. Pastore, Ph. D., Helmut Heffmann, Prof. Lachnerstrasse 11, 6800 Mannheim I,. Jan Rebro, bytom Pohraničníkov 28, Bratislava Ing. Ivan Ducko, Sibírska 11, Bratislava
  (from: 12/30/1991 until: 05/05/1993)
Capital: 
200 000 Sk
  (from: 05/09/2000 until: 05/15/2003)
100 000 Sk
  (from: 12/30/1991 until: 05/08/2000)
Other legal facts: 
Na valnom zhromaždení dňa 7.3.2003 a 23.4.2003 bolo schválené zrušenie spoločnosti bez likvidácie zlúčením s INSTITUTE FOR GLOBAL EDUCATION & SERVICES, s.r.o., IČO: 36 293 636, Bezručova 64, Trenčín - nástupnícka spoločnosť v zmysle ust. § 69 ods. 1, 2, 3 Obchodného zákonníka a bola schválená zmluva o zlúčení medzi CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA spol. s r.o. Drieňová 34, Bratislava, IČO 17 333 890 - zanikajúca spoločnosť a INSTITUTE FOR GLOBAL EDUCATION & SERVICES, s.r.o., IČO 36 293 636, Bezručova 64, Trenčín - nástupnícka spoločnosť zo dňa 17.3.2003 a jej dodatok č. 1 z 23.4.2003. V y m a z u j e s a : Obchodná spoločnosť CITY UNIVERSITY, Bellevue, USA spol. s r.o. so sídlom Drieňová 34, P.O.BOX 78, Bratislava 820 09 , IČO: 17 333 890, zapísaná v odd. Sro vložka č. 2252/B sa dňom 16.5.2003 vymazuje z obchodného registra.
  (from: 05/16/2003)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 21.10.1991 podľa § 106a ods. 1 a § 106n ods. 1 Zák.č. 103/90 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Hospodársky zákonník a v zmysle ust. Zák.č. 173/88 Zb. o podniku so zahraničnou majetkovou účasťou v znení neskorších právnych predpisov. Starý spis: S.r.o. 4318
  (from: 12/30/1991 until: 05/15/2003)
Doplnok zo dňa 25. 9. 1992 N 448/92, Nz 449/92 k notárskej zápisnici o založení obchodnej spoločnosti a doplnenie notárskej zápisnice zo dňa 21. 4. 1993 N 78/93, Nz 78/93 v zmysle zák. 513/91 Zb. Starý spis: S.r.o. 4318
  (from: 05/06/1993 until: 05/15/2003)
Zmena notárskej zápisnice zo dňa 5.2.1996 pod č. N 47/96, Nz 47/96. Starý spis: S.r.o. 4318
  (from: 08/22/1996 until: 05/15/2003)
Notárska zápisnica N 330/98, Nz 328/98 zo dňa 16.7.1998 v zmysle Zák. č. 11/98 Z.z., zápisnica z mimoriadneho VZ zo dňa 28.5.1998.
  (from: 05/09/2000 until: 05/15/2003)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person