Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  39/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná
  (from: 09/02/1993)
Registered seat: 
345
Trenčianska Turná 913 21
  (from: 04/08/2016)
Identification number (IČO): 
00 207 284
  (from: 01/01/1975)
Date of entry: 
01/01/1975
  (from: 01/01/1975)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1975)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 09/02/1993)
zabezpečenie hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom, najmä však podpora podnikateľskej činnosti svojich členov, pokiaľ nie je v rozpore so záujmami družstva
  (from: 09/02/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 09/02/1993)
poradenská činnosť
  (from: 09/02/1993)
maloobchod s mliekom
  (from: 09/02/1993)
maloobchod s obilím a obilným šrotom
  (from: 09/02/1993)
kovovýroba
  (from: 09/02/1993)
poskytovanie služieb autožeriavom
  (from: 09/02/1993)
pasterizácia mlieka
  (from: 09/02/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 05/30/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/30/1995)
kúpa tovaru za účelom jeho ďalšieho predaja konečnému spotrebiteľovi v rámci voľných ohlasovacích živností
  (from: 05/30/1995)
maloobchod so zmiešaným tovarom hlavne potravinami, nápojmi, tabakom
  (from: 05/30/1995)
úprava a spracovanie mlieka
  (from: 05/30/1995)
postúpenie výkonu práva poľovníctva na prenajatých pozemkoch
  (from: 07/04/2008)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 04/08/2016)
organizovanie kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 05/15/2019)
pohostinská činnosť
  (from: 05/15/2019)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/02/1993)
Ivan Jašo - predseda predstavenstva
217
Trenčianska Turná 913 21
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Janka Červeňanová - podpredseda predstavenstva
747
Trenčianska Turná 913 21
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Janka Špačková - člen predstavenstva
204
Kostolná - Zárečie 913 04
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Karol Blažej - člen predstavenstva
435
Trenčianska Turná 913 21
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Rastislav Bulko - člen predstavenstva
174
Veľké Bierovce 913 11
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Zastupovaním môžu byť poverení i ďalší členovia predstavenstva v určitom poradí stanovenom predstavenstvom. Ak sa na právny úkon predstavenstva vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu alebo podpredsedu a aspoň jedného ďalšieho člena predstavenstva.
  (from: 09/02/1993)
Supervisory board: 
Ľubomír Kubaloš
73
Veľké Bierovce 913 11
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Peter Svatík
695
Trenčianska Turná 913 21
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Dušan Hrušovský
316
Trenčianska Turná 913 21
From: 03/15/2019
  (from: 05/15/2019)
Registered capital: 
342 624 EUR
  (from: 11/24/2009)
Basic member contribution: 
1 992 EUR
  (from: 11/24/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 11.decembra 1974 zlúčením Jednotných roľníckých družstiev Trenčianska Turná a Veľké Bierovce : bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Rada okresného národného výboru v Trenčíne uznesením č.266 zo dňa 22.decembra 1974 schválila vznik družstva a jeho stanovy podľa Zák.č.49/59 Zb. Deň, ku ktorému je organizácia zapísaná do podnikového registra je : 16.1.1975 /§ l Zák.č.72/70 Zb./ Stary spis: Dr 234 Stanovy družstva boli prispôsobené zák.č. 513/91 Zb. dňa 18.12.1992. Stary spis: Dr 234
  (from: 09/02/1993)
Zmena stanov schválena členskou schôdzou dňa 16.3.1995. Stary spis: Dr 234
  (from: 05/30/1995)
Členská schôdza dňa 18.03.1997 schválila zmenu stanov.
  (from: 09/03/1997)
Členská schôdza dňa 26.03.1998 rozhodla o zmene stanov.(čl. XX ods. 1)
  (from: 05/26/1998)
Členská schôdza schválila dňa 5.3.1999 zmenu stanov (čl. XVI. odst. 5, čl. XX. odst. 1, čl. XXIV. odst. 6).
  (from: 07/12/1999)
Členská schôdza dňa 12.3.2003 rozhodla o zmenách v predstavenstve, zvolilo členov kontrolnej komise a schválila úplné znenie stanov družstva.
  (from: 08/26/2003)
Date of updating data in databases:  08/05/2022
Date of extract :  08/08/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person