Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  54/N

Business name: 
Roľnícke družstvo v likvidácii
  (from: 07/08/1999 until: 11/23/2021)
Roľnícke družstvo
  (from: 01/14/1994 until: 07/07/1999)
Registered seat: 
Kostolný Sek 942 01
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Identification number (IČO): 
31 448 810
  (from: 01/14/1994)
Date of entry: 
01/14/1994
  (from: 01/14/1994)
Date of deletion: 
11/23/2021
  (from: 11/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 11/24/2021)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/14/1994)
Objects of the company: 
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom ich ďalšieho spracovania a predaja
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
zabezpečovania hospodárskych a sociálnych potrieb svojich členov podľa zásad schválených členskou schôdzou alebo predstavenstvom
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/08/1999 until: 11/23/2021)
Managing board
  (from: 03/28/1995 until: 07/07/1999)
Managing board
  (from: 01/14/1994 until: 03/27/1995)
Bohuš Dobrotka - člen
Partizánska 2
Šurany
  (from: 09/26/1994 until: 07/07/1999)
Jozef Gašparovič - podpredseda
Markušova 14
Šurany
  (from: 03/28/1995 until: 07/07/1999)
Ing. Jozef Holúbek - podpredseda
č. 245
Kostolný Sek
  (from: 01/14/1994 until: 03/27/1995)
Ing. Pavol Jakabovič - predseda
290
Černík
  (from: 03/28/1995 until: 07/07/1999)
Roman Legény - člen
č.311
Kostolný Sek
  (from: 01/14/1994 until: 09/25/1994)
Adelgunda Lisická - člen
č.337
Kostolný Sek
  (from: 01/14/1994 until: 09/25/1994)
Ján Spišák - člen
Mednianskeho
Šurany
  (from: 09/26/1994 until: 07/07/1999)
Katarína Šimonová - člen
č.139
Kostolný Sek
  (from: 01/14/1994 until: 09/25/1994)
Ing. Tibor Vajda - predseda
Nábrežná č. 97
Nové Zámky
  (from: 01/14/1994 until: 03/27/1995)
Peter Vitek - člen
MDŽ 42
Šurany
  (from: 09/26/1994 until: 07/07/1999)
Acting: 
Konať v mene družstva je oprávnený likvidátor.
  (from: 07/08/1999 until: 11/23/2021)
Družstvo navonok zastupuje predseda družstva Ing. Pavol Jakabovič. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu je potrebný podpis predsedu resp. podpredsedu družstva a ešte podpis dvoch členov predstavenstva. K podpisom bude pripojené razítko s názvom družstva.
  (from: 03/28/1995 until: 07/07/1999)
Družstvo navonok zastupuje predseda družstva: Ing.Tibor Vajda, bytom Nové Zámky, Nábrežná č.97. Ak právny úkon vyžaduje písomnú formu, je potrebný okrem podpisu predsedu / podpis podpredsedu / a ešte podpis dvoch členov predstavenstva. K podpisom bude pripojené razítko s názvom družstva.
  (from: 01/14/1994 until: 03/27/1995)
Registered capital: 
500 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
Karol Zajíček
Západná 7
Šurany - Kostolný Sek
  (from: 07/08/1999 until: 11/23/2021)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na členskej schôdzi 6.1.1993. Stanovy družstva boli schválené členskou schôdzou 6.1.1993. Stary spis: Dr 117
  (from: 01/14/1994 until: 11/23/2021)
Členská schôdza dňa 17.6.1999 rozhodla o zrušení družstva s likvidáciou.
  (from: 07/08/1999 until: 11/23/2021)
Date of updating data in databases:  11/30/2022
Date of extract :  12/02/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person