Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  74/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Trenčín-Soblahov
  (from: 11/05/1991)
Registered seat: 
389
Soblahov 913 38
  (from: 04/09/2008)
Identification number (IČO): 
00 207 241
  (from: 11/05/1991)
Date of entry: 
01/01/1977
  (from: 11/05/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 11/05/1991)
Objects of the company: 
výroba a predaj poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 07/15/1993)
výroba zemiakových lupienkov
  (from: 07/15/1993)
obchodná činnosť
  (from: 07/15/1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 07/15/1993)
pridružená výroba
  (from: 07/15/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 07/15/1993)
výroba polyetylénových vriec
  (from: 07/15/1993)
poskytovanie služieb s domiešavačom betónovej zmesi, cisternovým vozidlom na vodu, žeriavom a traktorom
  (from: 07/15/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/15/1993)
nepravidelná cestná hromadná preprava osôb
  (from: 07/15/1993)
poskytovanie služieb obilným kombajnom
  (from: 08/27/2003)
pohostinská činnosť
  (from: 11/05/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 11/05/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s inými než základnými službami
  (from: 11/05/2005)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/15/1993)
Ing. Ján Mihál - Chairman of the Board of Directors
Karpatská 2680/24
Trenčín 911 01
From: 05/29/2021
  (from: 07/08/2021)
Samuel Hranka - Vice-chairman of the Board of Directors
Horeblatie 360/46
Trenčín 911 01
From: 03/10/2023
  (from: 04/12/2023)
Monika Červeňanová - Member of the Board of Directors
541
Soblahov 913 38
From: 03/10/2023
  (from: 04/12/2023)
Radovan Král - Member of the Board of Directors
371
Soblahov 913 38
From: 03/10/2023
  (from: 04/12/2023)
Anna Žemberová - Member of the Board of Directors
385
Soblahov 913 38
From: 03/10/2023
  (from: 04/12/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje predseda družstva a ďalší jeden člen predstavenstva alebo najmenej dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 03/30/2018)
Supervisory board: 
Jana Opatovská - predseda
282
Soblahov 913 38
From: 03/10/2023
  (from: 04/12/2023)
Ivana Kršáková
Soblahovská 1107/17
Trenčín 911 01
From: 03/10/2023
  (from: 04/12/2023)
Mária Aková
324
Soblahov 913 38
From: 03/10/2023
  (from: 04/12/2023)
Registered capital: 
398 328 EUR
  (from: 04/14/2010)
Basic member contribution: 
532 EUR
  (from: 04/14/2010)
Other legal facts: 
Údaje o zriadení : Družstvo vzniklo na spoločnej členskejschôdzi dňa 8.12.1976 zlúčením Jednotných roľníckých družstiev : Trenčín-Biskupice, Soblahov a Mníchová Lehota, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Okresný národný výbor, odbor poľnohospodárstva v Trenčíne rozhodnutím č. 272/77 zo dňa 24.1.1977 schválil vznik družstva a jeho stanovy podľa zák.č. 122/75 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je : 4.3.1977 /§ 1 zák.č.72/ 70 Zb./ Stanovy : Členskou schôdzou konanou dňa 15.2.1991 boli prijaté stanovy družstva v zmysle Zákona č. 163/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve Stary spis: Dr 1388 V súlade s § 765 Zák.č. 513/91 Zb. bolo družstvo pretransformované podľa Zák. č. 42/92 Zb. Stanovy družstva podľa Zák.č. 513/91 Zb. boli odsúhlasené na člelnskej schôdzi dňa 16.12.1992. Stary spis: Dr 1388
  (from: 07/15/1993)
Členská schôdza dňa 18.3.1998 rozhodla o zmene v orgánoch družstva. Členská schôdza dňa 26.6.1998 schválila zmenu stanov družstva (Doplnok č. 1/98).
  (from: 03/18/1999)
Náhradná výročná členská schôdza dňa 16.3.2000 rozhodla o zmene v orgánoch družstva a schválila zmenu stanov družstva (zmena č. 2/2000).
  (from: 08/28/2000)
Výročná členská schôdza dňa 27.3.2003 schválila zmenu členov predstavenstva družstva a Stanov družstva.
  (from: 08/27/2003)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/05/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person