Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  76/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Inovec Trenčianske Stankovce, skrátene PD Inovec Trenčianske Stankovce
  (from: 06/26/2003)
Registered seat: 
Veľké Stankovce 891
Trenčianske Stankovce 913 11
  (from: 05/08/2018)
Identification number (IČO): 
00 222 453
  (from: 01/01/1977)
Date of entry: 
01/01/1977
  (from: 01/01/1977)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1977)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 04/05/1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacích živností
  (from: 04/05/1993)
automatizované spracovanie dát
  (from: 04/05/1993)
výroba betónu a betónových zmesí
  (from: 04/05/1993)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 03/25/1997)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľných živností
  (from: 06/29/2004)
poľnohospodárstvo a lesníctvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 04/14/2010)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 04/14/2010)
poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu
  (from: 04/14/2010)
prevádzkovanie výdajne stravy
  (from: 04/14/2010)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 04/14/2010)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 04/14/2010)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 04/14/2010)
poskytovanie služieb súvisiacich so starostlivosťou o zvieratá
  (from: 04/14/2010)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 04/14/2010)
vnútroštátna nákladná cestná doprava
  (from: 04/14/2010)
výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
  (from: 04/26/2017)
výroba rastlinných a živočíšnych olejov a tukov
  (from: 05/08/2018)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 05/08/2018)
výroba potravinárskych výrobkov
  (from: 05/08/2018)
reklamné a marketingové služby
  (from: 05/08/2018)
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 05/08/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/05/1993)
Ing. Stanislav Kobza - Chairman of the Board of Directors
Rybárska 7381/2A
Trenčín 911 01
From: 04/09/2021
  (from: 05/07/2021)
Ing. Ľubomír Gajdoš - Member of the Board of Directors
Vážska 447/34
Nemšová 914 41
From: 04/09/2021
  (from: 05/07/2021)
Mgr. Adela Maxonová - Member of the Board of Directors
Orechovská 321/49
Trenčín 911 05
From: 04/09/2021
  (from: 05/07/2021)
Acting: 
Konať v mene družstva navonok je oprávnený predseda družstva (predstavenstva), prípadne iný člen predstavnstva samostatne. Ak je však pre právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis aspoň dvoch členov predstavenstva.
  (from: 04/09/2008)
Supervisory board: 
Ing. Eva Beňovičová
Sedličná 168
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 04/09/2021
  (from: 05/07/2021)
Rudolf Zeman
345
Stará Myjava 907 01
From: 04/09/2021
  (from: 05/07/2021)
Jarmila Valachová
Veľké Stankovce 605
Trenčianske Stankovce 913 11
From: 04/09/2021
  (from: 05/07/2021)
Registered capital: 
452 596,15 EUR
  (from: 03/07/2009)
Basic member contribution: 
896,23 EUR
  (from: 03/07/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na spoločnej členskej schôdzi dňa 7.decembra 1976 zlúčením Jednotných roľníckých družstiev : Trenčianske Stankovce a Krivosúd-Bodovka, bolo zvolené predstavenstvo a prijaté stanovy. Okresný národný výbor, odbor poľnohospodárstva v Trenčíne rozhodnutím č. 277/77-práv. zo dňa 24.1.1977 schválil vznik družstva a jeho stanovy podľa zák.č. 122/75 Zb. Deň ku ktorému je družstvo zapísané do podnikového registra je : 25.4.1977 /§ l zák.č. 72/70 Zb./ Stanovy : Na výročnej členskej schôdzi dňa 8.3.1991 boli prijaté nové stanovy družstva podľa Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy družstva prijaté členskou schôdzou družstva dňa 22.12.1992. Stary spis: Dr 1391 Členská schôdza dňa 30.05.1996 schválila nové stanovy družstva. Členská schôdza družstva dňa 15.04.1997 rozhodla o zmene stanov. Členská schôdza dňa 17.03.1998 rozhodla o zmene stanov družstva. Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 11.03.1999.
  (from: 10/25/1999)
Členská schôdza dňa 13.3.2003 rozhodla o zmenách v predstavenstve a schválila zmenu stanov družstva.
  (from: 06/26/2003)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Predaj časti podniku (prevádzkáreň "Agroturistické zariadenie a chov koní Nozdrkovce") na základe zmluvy o predaji časti podniku uzatvorenej dňa 17.06.2014 medzi predávajúcim PD Inovec Trenčianske Stankovce, IČO: 00 222 453 a kupujúcim CEDOS, s.r.o., Hlavná 1, 911 05 Trenčín, IČO: 35 856 661
  (from: 06/21/2014)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person