Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  81/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo
  (from: 01/01/1991)
Registered seat: 
Skalka nad Váhom
  (from: 01/01/1991)
Identification number (IČO): 
00 590 100
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
Poľnohospodárska výroba
  (from: 01/01/1991)
Kovovýroba
  (from: 01/01/1991)
oprava poľnohospodárskych strojov
  (from: 06/29/1993)
oprava dvojstopových motorových vozidiel
  (from: 06/29/1993)
služby traktorom, kontajnerovým nosičom
  (from: 06/29/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/29/1993)
veľkoobchod v rámci ohlasovacej žinosti
  (from: 06/29/1993)
maloobchod mimo riadnej predajne
  (from: 06/29/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 06/29/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 04/29/2003)
Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 10/31/2015)
Čistenie kanalizačných systémov
  (from: 10/31/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/29/1993)
Jozef Bačík - Chairman of the Board of Directors
92
Pruské 018 52
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Ing. Vladislav Machara - Vice-chairman of the Board of Directors
II/ 38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Rastislav Machara - Member of the Board of Directors
II/ 38
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Acting: 
V mene družstva koná predseda, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva poverený predstavenstvom. Ak sa pre právny úkon vyžaduje písomná forma, je potrebný podpis predsedu a aspoň jedného člena predstavenstva, alebo dvoch členov predstavenstva.
  (from: 10/31/2009)
Supervisory board: 
Helena Čapáková
258
Horná Súča 913 33
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Vladimír Drobena
II/ 64
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Pavol Foglton
II/ 13
Skalka nad Váhom 913 31
From: 05/10/2024
  (from: 06/27/2024)
Registered capital: 
59 085,32 EUR
  (from: 10/31/2009)
Basic member contribution: 
663,88 EUR
  (from: 10/31/2009)
Other legal facts: 
Poľnohospodárske družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 12.12.1990 podľa Zákona č. 162/1990 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1497 V súlade s ustanovením § 765 ods. 2 zák.č. 513/91 Zb. boli stanovy družstva prispôsobené úprave tohto zákona. Stary spis: Dr 1497
  (from: 06/29/1993)
Zasadnutie predstavenstva poľnohospodárskeho družstva zo dňa 26.7.1993. Stary spis: Dr 1497
  (from: 11/10/1993)
Členská schôdza zo dňa 7.5.l998.
  (from: 07/28/1998)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 19.12.2002.
  (from: 04/29/2003)
Date of updating data in databases:  07/14/2024
Date of extract :  07/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person