Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10341/T

Business name: 
Skládka tuhého komunálneho odpadu N-14, a.s.
  (from: 07/30/1996)
Registered seat: 
767
Neded 925 85
  (from: 11/21/2019)
č. 844
Neded 925 85
  (from: 07/30/1996 until: 11/20/2019)
Identification number (IČO): 
34 144 587
  (from: 07/30/1996)
Date of entry: 
07/30/1996
  (from: 07/30/1996)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 07/30/1996)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/30/1996)
sprotredkovateľská činnosť
  (from: 07/30/1996)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi
  (from: 07/30/1996)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/30/1996)
Ing. Štefan Jancsó - predseda
799
Neded 925 85
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016)
Ing. Beáta Koczkás - podpredseda
Budovateľská 2405
Kolárovo 946 03
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016)
Mgr. Ildikó Agócs Kőrősi - člen
405
Tešedíkovo 925 82
From: 07/16/2019
  (from: 09/11/2019)
Mgr. Zsolt Baranyay - člen
801
Žihárec 925 83
From: 07/16/2019
  (from: 09/11/2019)
Béla Angyal - člen predstavenstva
J. Madácha č. 1
Kolárovo 946 03
  (from: 07/30/1996 until: 09/23/1999)
Imrich Árgyusi - člen
Októbrové nám. 7
Kolárovo
  (from: 09/24/1999 until: 09/08/2004)
Imrich Árgyusi - člen
Októbrové nám. 7
Kolárovo
Until: 09/25/2003
  (from: 09/09/2004 until: 09/08/2004)
Imrich Árgyusi - podpredseda
Októbrové Nám. 7
Kolárovo 946 03
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
Imrich Árgyusi - podpredseda
Októbrové Nám. 7
Kolárovo 946 03
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 05/22/2003
  (from: 09/09/2004 until: 05/23/2008)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 05/22/2003 Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
Ing. János Bób - člen
786
Zemné 941 22
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
Gyula Borsányi - člen
941
Tešedíkovo 925 82
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
Gyula Borsányi - člen
941
Tešedíkovo 925 82
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Gyula Borsányi - člen
941
Tešedíkovo 925 82
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
Gyula Borsányi - člen
941
Tešedíkovo 925 82
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
Gyula Borsányi - člen
941
Tešedíkovo 925 82
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 09/10/2019)
Gyula Borsányi - člen
941
Tešedíkovo 925 82
From: 07/09/2015 Until: 07/15/2019
  (from: 09/11/2019 until: 09/10/2019)
Július Borsányi - člen
Široká 581
Tešedíkovo
  (from: 09/24/1999 until: 05/23/2008)
Július Borsányi - člen
Široká 581
Tešedíkovo
Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
Ján Bukovský - člen
147
Diakovce
  (from: 09/24/1999 until: 05/23/2008)
Ján Bukovský - člen
147
Diakovce
Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
Ján Bukovský - člen
147
Diakovce 925 81
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
Ján Bukovský - člen
147
Diakovce 925 81
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Ján Bukovský - člen predstavenstva
č. 147
Diakovce 925 81
  (from: 07/30/1996 until: 09/23/1999)
Ing. Štefan Jancsó - predseda
799
Neded
  (from: 09/24/1999 until: 05/23/2008)
Ing. Štefan Jancsó - predseda
799
Neded
Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
Ing. Štefan Jancsó - predseda
799
Neded 925 85
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
Ing. Štefan Jancsó - predseda
799
Neded 925 85
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Ing. Štefan Jancsó - predseda
799
Neded 925 85
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
Ing. Štefan Jancsó - predseda
799
Neded 925 85
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
Ing. Beáta Koczkás - podpredseda
Mierová 1829/37
Kolárovo 946 03
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
Ing. Beáta Koczkás - podpredseda
Mierová 1829/37
Kolárovo 946 03
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
István Lengyel - člen
Vrbová 3093/13
Kolárovo 946 03
From: 09/25/2003
  (from: 09/09/2004 until: 05/23/2008)
István Lengyel - člen
Vrbová 3093/13
Kolárovo 946 03
From: 09/25/2003 Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
Vincent Lukács - člen
231
Komoča
  (from: 09/24/1999 until: 09/08/2004)
Vincent Lukács - člen
231
Komoča
Until: 05/22/2003
  (from: 09/09/2004 until: 09/08/2004)
Vincent Lukáč - člen predstavenstva
č. 231
Komoča 941 21
  (from: 07/30/1996 until: 09/23/1999)
Árpád Pásztor - člen predstavenstva
č. 428
Tešedíkovo 925 82
  (from: 07/30/1996 until: 09/23/1999)
PhDr. Pavel Racsko - člen
48
Kráľov Brod 925 41
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
PhDr. Pavel Racsko - člen
48
Kráľov Brod 925 41
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
PhDr. Pavel Racsko - člen
48
Kráľov Brod 925 41
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 09/10/2019)
PhDr. Pavel Racsko - člen
48
Kráľov Brod 925 41
From: 07/09/2015 Until: 07/15/2019
  (from: 09/11/2019 until: 09/10/2019)
Jozef Szabó - predseda predstavenstva
č. 125
Neded 925 85
  (from: 07/30/1996 until: 09/23/1999)
Acting in the name of the company: 
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom minimálne dvaja členovia predstavenstva, z ktorých vždy musí byť jeden predseda alebo podpredseda predstavenstva.
  (from: 09/11/2019)
Konať menom spoločnosti sú oprávnení všetci členovia predstavenstva. Spoločnosť zaväzujú súhlasným prejavom minimálne dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 07/30/1996 until: 09/10/2019)
Capital: 
1 103 567,5 EUR Paid up: 1 103 567,5 EUR
  (from: 09/25/2009)
33 250 000 Sk
  (from: 04/17/2002 until: 09/24/2009)
1 274 000 Sk
  (from: 07/30/1996 until: 04/16/2002)
Shares: 
Number of shares: 33250
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 33,19 EUR
  (from: 09/25/2009)
Number of shares: 33250
Druh: na meno v listinnej podobe
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 04/17/2002 until: 09/24/2009)
Number of shares: 1274
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 Sk
  (from: 07/30/1996 until: 04/16/2002)
Supervisory board: 
Ing. Mónika Aradi
20
Bodzianske Lúky 946 14
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016)
Imrich Lukács - člen dozorného orgánu
163
Komoča 941 21
From: 07/16/2019
  (from: 09/11/2019)
Mgr. Gergely Agócs
66
Kráľov Brod 925 41
From: 07/16/2019
  (from: 09/11/2019)
Ing. Mónika Aradi
20
Bodzianske Lúky 946 14
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
Ing. Mónika Aradi
20
Bodzianske Lúky 946 14
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
Alojz Baranyai
č. 108
Žihárec 925 83
  (from: 07/30/1996 until: 04/16/2002)
Alajos Baranyay
108
Žihárec 925 83
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
Alajos Baranyay
108
Žihárec 925 83
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Alajos Baranyay
108
Žihárec 925 83
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
Alajos Baranyay
108
Žihárec 925 83
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
PaedDr. Ondrej Čiernik
465
Vlčany 925 84
From: 05/22/2003
  (from: 09/09/2004 until: 05/23/2008)
PaedDr. Ondrej Čiernik
465
Vlčany 925 84
From: 05/22/2003 Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
František Dora
97
Dolný Chotár 925 41
From: 06/25/2011
  (from: 09/08/2011 until: 04/19/2016)
František Dora
97
Dolný Chotár 925 41
From: 06/25/2011 Until: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 04/19/2016)
Ing. Margita Gőghová - predseda
Studená strana 55
Kolárovo
From: 07/27/2000
  (from: 04/17/2002 until: 09/08/2004)
Ing. Margita Gőghová - predseda
Studená strana 55
Kolárovo
From: 07/27/2000 Until: 03/11/2004
  (from: 09/09/2004 until: 09/08/2004)
Imre Kucsera
66
Bodzianske Lúky 946 14
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
Imre Kucsera
66
Bodzianske Lúky 946 14
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Ladislav Miskolczi
č. 388
Andovce 941 23
  (from: 07/30/1996 until: 04/16/2002)
Ladislav Miskolczi - člen
388
Andovce
From: 07/30/1996
  (from: 04/17/2002 until: 05/23/2008)
Ladislav Miskolczi - člen
388
Andovce
From: 07/30/1996 Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
Mgr. Pavel Racsko
48
Kráľov Brod 925 41
From: 03/11/2004
  (from: 09/09/2004 until: 05/23/2008)
Mgr. Pavel Racsko
48
Kráľov Brod 925 41
From: 03/11/2004 Until: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 05/23/2008)
PhDr. Pavel Racsko
48
Kráľov Brod 925 41
From: 10/26/2007
  (from: 05/24/2008 until: 09/07/2011)
PhDr. Pavel Racsko
48
Kráľov Brod 925 41
From: 10/26/2007 Until: 06/24/2011
  (from: 09/08/2011 until: 09/07/2011)
Pavel Tóth
č. 246
Kráľová nad Váhom 925 91
  (from: 07/30/1996 until: 04/16/2002)
Pavel Tóth - člen
246
Kráľová nad Váhom
From: 07/30/1996
  (from: 04/17/2002 until: 09/08/2004)
Pavel Tóth - člen
246
Kráľová nad Váhom
From: 07/30/1996 Until: 05/22/2003
  (from: 09/09/2004 until: 09/08/2004)
Alajos Baranyay
108
Žihárec 925 83
From: 07/09/2015 Until: 07/15/2019
  (from: 09/11/2019 until: 09/10/2019)
Ing. Kristína Jakócsová
757
Diakovce 925 81
From: 07/09/2015 Until: 07/15/2019
  (from: 09/11/2019 until: 09/10/2019)
Alajos Baranyay
108
Žihárec 925 83
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 09/10/2019)
Ing. Kristína Jakócsová
757
Diakovce 925 81
From: 07/09/2015
  (from: 04/20/2016 until: 09/10/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 04.04.1996 bez výzvy na upísanie akcií podľa ust. § 162 a nasl. Obchodného zákonníka zák.č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Stary spis: Sa 575
  (from: 07/30/1996)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 27.7.2000 (not. záp. č. N 342/00, NZ 285/00). Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 13.9.2001 (not. záp. č. N 500/01, NZ 448/01).
  (from: 04/17/2002)
Zmena stanov spoločnosti schválená riadnym valným zhromaždením dňa 15.07.2020 (not. záp. č. N 230/2020, NZ 19678/2020).
  (from: 10/14/2020)
Date of updating data in databases:  05/20/2022
Date of extract :  05/23/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person