Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  92/R

Business name: 
Stavebné bytové družstvo občanov Stará Turá
  (from: 07/03/1990)
Registered seat: 
Dibrovova ul. 240/5
Stará Turá 916 01
  (from: 07/03/1990)
Identification number (IČO): 
00 587 974
  (from: 07/03/1990)
Date of entry: 
07/03/1990
  (from: 07/03/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/03/1990)
Objects of the company: 
správa a údržba bytového a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 06/28/2011)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 06/28/2011)
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 06/28/2011 until: 07/04/2024)
plynoinštalatérstvo
  (from: 06/28/2011 until: 07/04/2024)
oprava, údržba zdvíhacích zariadení
  (from: 06/28/2011 until: 07/04/2024)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení
  (from: 06/28/2011 until: 07/04/2024)
predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb spojených s bývaním;
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
V rámci predmetu činnosti družstva pripravuje a zabezpečuje : a/ výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
b/ prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
c/ údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
d/ poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
e/ poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
f/ materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
g/ v rámci voľnej kapacity vykonáva opravy a údržbu na objektoch občianskej vybavenosti za odplatu;
  (from: 07/03/1990 until: 06/27/2011)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/03/1990)
Gabriela Vdoviaková - Chairman of the Board of Directors
gen.M.R. Štefánika 357/12
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/15/2021)
Ing. Ján Kormoš - Vice-chairman of the Board of Directors
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/15/2021)
Anna Morvayová - Member of the Board of Directors
Družstevná 468/82
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/15/2021)
Ľudmila Burianová - Member of the Board of Directors
gen.M.R. Štefánika 359/22
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/15/2021)
Jozef Černička - Member of the Board of Directors
Lipová 371/6
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/15/2021)
Bc. Lenka Galbavá - Member of the Board of Directors
Gen. M. R. Štefánika 366/62
Stará Turá 916 01
From: 11/30/2023
  (from: 12/20/2023)
Martin Václavek - Member of the Board of Directors
Dibrovova 244/4
Stará Turá 916 01
From: 04/18/2024
  (from: 05/23/2024)
Vladimír Bača
Dibrovova 243
Stará Turá
  (from: 07/03/1990 until: 06/01/1997)
Jaroslav Benian - člen
Mýtna 144/8
Stará Turá
  (from: 06/02/1997 until: 02/06/2007)
Jaroslav Benian - člen
Mýtna 144/8
Stará Turá
Until: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Jaroslav Benian - člen
Mýtna 144/8
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 06/27/2011)
Jaroslav Benian - člen
Mýtna 144/8
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Ing. Peter Borcha - člen
SNP 261/31
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 06/27/2011)
Ing. Peter Borcha - člen
SNP 261/31
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Ing. Peter Borcha - predseda predstavenstva
SNP 261/31
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Ing. Peter Borcha - predseda predstavenstva
SNP 261/31
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ľudmila Burianová
gen.M.R. Štefánika 359/22
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/14/2021)
Ľudmila Burianová - člen predstavenstva
Gen. M.R. Štefánika 359/22
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Ľudmila Burianová - člen predstavenstva
Gen. M.R. Štefánika 359/22
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Jozef Čeleš - podpredseda
gen.M.R.Štefánika
Stará Turá
  (from: 06/02/1997 until: 11/28/2001)
Jozef Čeleš - člen
gen.M.R.Štefánika
Stará Turá
  (from: 11/29/2001 until: 02/06/2007)
Jozef Čeleš - člen
gen.M.R.Štefánika
Stará Turá
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Jozef Čeleš - člen
M. R. Štefánika 359
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 06/27/2011)
Jozef Čeleš - člen
M. R. Štefánika 359
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Jozef Černička
Lipová 371/6
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/14/2021)
Milan Drobena
M.R.Štefánika 365/60
Stará Turá
  (from: 09/03/1993 until: 06/01/1997)
Miroslav Dúbravčík
Sasinkova 154
Stará Turá
  (from: 07/03/1990 until: 09/02/1993)
Vladimír Grambal - Member of the Board of Directors
Gen. M.R.Štefánika 367/72
Stará Turá 916 01
From: 06/21/2023
  (from: 07/20/2023 until: 05/22/2024)
Vladimír Grambal - Member of the Board of Directors
Gen. M.R.Štefánika 367/72
Stará Turá 916 01
From: 06/21/2023 Until: 04/17/2024
  (from: 05/23/2024 until: 05/22/2024)
Ing. Miloslav Hargaš - člen predstavenstva
Lipová 371/6
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Ing. Miloslav Hargaš - člen predstavenstva
Lipová 371/6
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Peter Hollý - člen predstavenstva
SNP 149/62
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Ing. Peter Hollý - člen predstavenstva
SNP 149/62
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Michal Hrašna - člen predstavenstva
SNP 263/25
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Ing. Michal Hrašna - člen predstavenstva
SNP 263/25
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Viktória Chachulová - Member of the Board of Directors
Hurbanova 152/60
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 12/19/2023)
Viktória Chachulová - Member of the Board of Directors
Hurbanova 152/60
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021 Until: 11/29/2023
  (from: 12/20/2023 until: 12/19/2023)
Vlasta Jägerová
Družstevná 472/90
Stará Turá
  (from: 07/03/1990 until: 06/01/1997)
Ing. Ján Karmoš - podpredseda
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 11/07/2008)
Ivan Koník
Leninova 360
Stará Turá
  (from: 07/03/1990 until: 09/02/1993)
Marián Kontina - člen
Lipová 369
Stará Turá
  (from: 06/16/2000 until: 02/06/2007)
Marián Kontina - člen
Lipová 369
Stará Turá
Until: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Ing. Ján Kormoš
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/14/2021)
Ing. Ján Kormoš - člen predstavenstva
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Ing. Ján Kormoš - člen predstavenstva
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Ján Kormoš - podpredseda
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 11/08/2008 until: 06/27/2011)
Ing. Ján Kormoš - podpredseda
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Ing. Ján Kormoš - predseda predstavenstva
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Ing. Ján Kormoš - predseda predstavenstva
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Marián Kotina
Leninova 369
Stará Turá
  (from: 07/03/1990 until: 06/01/1997)
Marián Kotina - člen
Leninova 369
Stará Turá
  (from: 06/02/1997 until: 06/15/2000)
Ing. Karol Laluha
gen. M.R. Štefánika 366
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/14/2021)
Ing. Karol Laluha - Member of the Board of Directors
gen. M.R. Štefánika 366
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/15/2021 until: 07/19/2023)
Ing. Karol Laluha - Member of the Board of Directors
gen. M.R. Štefánika 366
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021 Until: 06/21/2023
  (from: 07/20/2023 until: 07/19/2023)
František Masaryk - predseda
Hurbanova 157
Stará Turá
  (from: 07/03/1990 until: 06/01/1997)
František Masaryk - predseda
Hurbanova 157
Stará Turá
  (from: 06/02/1997 until: 02/06/2007)
František Masaryk - predseda
Hurbanova 157
Stará Turá
Until: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
František Masaryk - predseda
Hurbanova 3157/76
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 06/27/2011)
František Masaryk - predseda
Hurbanova 3157/76
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Anna Morvayová
Družstevná 468/82
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/14/2021)
Ing. Miloš Podhradský - člen predstavenstva
SNP 263/23
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Ing. Miloš Podhradský - člen predstavenstva
SNP 263/23
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Miloš Podhradský - člen predstavenstva
SNP 263/23
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Ing. Miloš Podhradský - člen predstavenstva
SNP 263/23
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Vendelín Stupavský - podpredseda
Leninova 369
Stará Turá
  (from: 07/03/1990 until: 06/01/1997)
Milan Šedovič
Mierova 5
Stará Turá
  (from: 09/03/1993 until: 06/01/1997)
Milan Šedovič - člen
M.R.Štefánika 365/60
Stará Turá
  (from: 06/02/1997 until: 02/06/2007)
Milan Šedovič - člen
M.R.Štefánika 365/60
Stará Turá
Until: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Milan Šedovič - člen
SNP 3/10
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 06/27/2011)
Milan Šedovič - člen
SNP 3/10
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Milan Šedovič - člen predstavenstva
SNP 3/10
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 04/28/2021)
Milan Šedovič - člen predstavenstva
SNP 3/10
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 01/22/2021
  (from: 04/29/2021 until: 04/28/2021)
Milan Šedovič - podpredseda predstavenstva
SNP 3/10
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Milan Šedovič - podpredseda predstavenstva
SNP 3/10
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ivana Ševcechová - člen
Hurbanova 3130/9
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 06/27/2011)
Ivana Ševcechová - člen
Hurbanova 3130/9
Stará Turá 916 01
From: 05/30/2006 Until: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/27/2011)
Ivana Ševcechová - člen predstavenstva
Hurbanova 3130/9
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Ivana Ševcechová - člen predstavenstva
Hurbanova 3130/9
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Jozef Valaštín - člen
Hurbanova 137/16
Stará Turá
  (from: 06/02/1997 until: 11/28/2001)
Jozef Valaštín - podpredseda
Hurbanova 137/16
Stará Turá
  (from: 11/29/2001 until: 02/06/2007)
Jozef Valaštín - podpredseda
Hurbanova 137/16
Stará Turá
Until: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Gabriela Vdoviaková
gen.M.R. Štefánika 357/12
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/14/2021)
Gabriela Vdoviaková - člen predstavenstva
Gen. M. R. Štefánika 357/12
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Gabriela Vdoviaková - člen predstavenstva
Gen. M. R. Štefánika 357/12
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Gabriela Vdoviaková - podpredseda predstavenstva
Gen. M.R. Štefánika 357/12
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Gabriela Vdoviaková - podpredseda predstavenstva
Gen. M.R. Štefánika 357/12
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Ing. Ľubomír Žoldák - člen
gen.M.R.Štefánika
Stará Turá
  (from: 06/02/1997 until: 02/06/2007)
Ing. Ľubomír Žoldák - člen
gen.M.R.Štefánika
Stará Turá
Until: 05/30/2006
  (from: 02/07/2007 until: 02/06/2007)
Acting: 
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 07/03/1990)
Supervisory board: 
Ing. Eva Šuhajdová
SNP 151/68
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021)
Ing. Vladimír Lackovič
gen. M. R. Štefánika 367/76
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021)
Nikola Petrovičová
Lipová 371/6
Stará Turá 916 01
From: 09/06/2023
  (from: 10/31/2023)
Viera Ančícová
SNP 3/16
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Viera Ančícová
SNP 3/16
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Silvie Dršková
Hurbanova 3130/7
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Ing. Silvie Dršková
Hurbanova 3130/7
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ing. Silvie Dršková
Hurbanova 3130/7
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Ing. Silvie Dršková
Hurbanova 3130/7
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Jaroslava Korytinová
Družstevná 690/116
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 09/09/2021)
Jaroslava Korytinová
Družstevná 690/116
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 09/09/2021)
Bc. Anna Sládková
Gen. M.R. Štefánika 366/64
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 07/14/2020)
Bc. Anna Sládková
Gen. M.R. Štefánika 366/64
Stará Turá 916 01
From: 05/17/2016 Until: 06/03/2020
  (from: 07/15/2020 until: 07/14/2020)
Marek Stiensdorfer
Hurbanova 3157/76
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011
  (from: 06/28/2011 until: 06/03/2016)
Marek Stiensdorfer
Hurbanova 3157/76
Stará Turá 916 01
From: 05/19/2011 Until: 05/17/2016
  (from: 06/04/2016 until: 06/03/2016)
Ľubomír Petrovič
Hurbanova 137/12
Stará Turá 916 01
From: 06/24/2021
  (from: 09/10/2021 until: 10/30/2023)
Registered capital: 
8 000 EUR
  (from: 10/02/2009)
Basic member contribution: 
10 EUR
  (from: 10/02/2009)
Other legal facts: 
Spôsob založenia : Družstvo bolo založené na ustanovujúcom zhromaždení delegátov konanom dňa 17.5.1990 podľa zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve v zmysle § 48 vyčlenením z Okresného stavebného bytového družstva Trenčín. Stary spis: Dr 1989
  (from: 10/02/2009)
Zhromaždenie delegátov dňa 9.5.1996 rozhodlo o zmenách v predstavenstve družstva.
  (from: 10/02/2009)
Spôsob založenia : Družstvo bolo založené na ustanovujúcom zhromaždení delegátov konanom dňa 17.5.1990 podľa zákona č. 176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve v zmysle § 48 vyčlenením z Okresného stavebného bytového družstva Trenčín. Stary spis: Dr 1989 Základné imanie : Člen družstva je povinný prispieť na úhradu celého schodku a hospodárenia strediska by- tového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za vyká- zanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Kčs v jed- nom roku. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3 000,- Kčs.
  (from: 07/03/1990 until: 10/01/2009)
Zhromaždenie delegátov dňa 9.5.1996 rozhodlo o zmenách v predstavenstve družstva.
  (from: 06/02/1997 until: 10/01/2009)
Date of updating data in databases:  07/23/2024
Date of extract :  07/25/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person