Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  95/R

Business name: 
Bytové družstvo Trenčianske Teplice
  (from: 11/15/1993)
Stavebné bytové družstvo občanov Trenčianske Teplice
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
Registered seat: 
Štvrť SNP 63
Trenčianske Teplice 914 51
  (from: 04/05/2018)
SNP 63
Trenčianske Teplice 914 51
  (from: 07/03/1990 until: 04/04/2018)
Identification number (IČO): 
00 587 982
  (from: 07/03/1990)
Date of entry: 
07/03/1990
  (from: 07/03/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 07/03/1990)
Objects of the company: 
vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
  (from: 03/03/2005)
dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
  (from: 01/09/2016)
správa a údržba nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 01/09/2016)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkooobchod)
  (from: 01/09/2016)
nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t vrátane prípojného vozidla
  (from: 01/09/2016)
administratívne služby
  (from: 01/09/2016)
reklamné a marketingové služby
  (from: 01/09/2016)
Prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/23/2018)
Čistiace a upratovacie služby
  (from: 02/23/2018)
murárske práce
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
zámočnícke práce
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
maliarske a natieračské práce
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
montáž vodomerov (s výnimkou určených meradiel)
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
správa bytového fondu a jeho údržba v rozsahu predmetov podnikania
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
správa bytového fondu a jeho údržba zabezpečovaná obstarávateľským spôsobom
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
cestná nákladná doprava vykonávaná vozidlami, ktorých celková hmotnosť vrátane prípojného vozidla nepresahuje 3,5 t
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
administratívne práce
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
kopírovacie a rozmnožovacie služby
  (from: 03/03/2005 until: 01/08/2016)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizovanie výstavby, prevádzka bytových a nebytových objektov a zabezpečenie služieb spojených s bývaním.
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
V rámci predmetu činnosti družstvo pripravuje a zabezpečuje : a/výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov, miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
b/prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúžiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
c/údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu bytového majetku a nebytových priestorov
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
d/poskytovanue služieb spojených s bývaním svojim členom
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
e/poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciám
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
f/materiálno-výrobnú základňu pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
g/v rámci voľnej kapacity vykonáva opravy a údržbu na objektoch občianskej vybavenosti za odplatu.
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
Predmetom činnosti družstva je predovšetkým organizovanie prípravy a realizácie výstavby, prevádzka bytových objektov s nebytovými priestormi a zabezpečovanie plnení poskytovaných s užívaním bytov a nebytových priestorov. Družstvo najmä: - stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov v družstevných domoch, rodinných domčekov ako aj výstavbu nebytových priestorov, ktoré prenajíma svojim členom
  (from: 11/15/1993 until: 01/08/2016)
stavia, prípadne zabezpečuje výstavbu bytov do vlastníctva iných subjektov
  (from: 11/15/1993 until: 01/08/2016)
prideľuje družstevné byty, vrátane bytov v rodinných domčekoch a nebytové priestory do nájmu svojim členom
  (from: 11/15/1993 until: 01/08/2016)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu, opravy, rekonštrukciu a modernizáciu nájomných bytových a nebytových priestorov
  (from: 11/15/1993 until: 01/08/2016)
vykonáva, prípadne zabezpečuje údržbu a opravy v bytových domoch s bytmi a nebytovými priestormi vo vlastníctve občanov, za úplatu
  (from: 11/15/1993 until: 01/08/2016)
poskytuje, prípadne zabezpečuje plnenia poskytované s užívaním bytov a nebytových priestorov v nájme a vo vlastníctve občanov
  (from: 11/15/1993 until: 01/08/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 11/15/1993)
Managing board
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
Patrícia Kyselica - člen predstavenstva
Štvrť SNP 682/84
Trenčianske Teplice 914 51
From: 12/16/2019
  (from: 01/17/2020)
Ing. Izabela Medovarská , PhD. - člen predstavenstva
Štvrť SNP 126/12
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019)
Ing. Vladimír Ondruš - Vice-chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/26/2019
  (from: 09/19/2019)
Ing. Marta Takáčová - Chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/26/2019
  (from: 09/19/2019)
Peter Vykopal - člen predstavenstva
Mierová 1435/33
Galanta 924 01
From: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019)
Ing. Marta Bugošová
SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 02/22/2018)
Ing. Marta Bugošová
SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014 Until: 12/19/2017
  (from: 02/23/2018 until: 02/22/2018)
Ing. Marta Bugošová - člen
SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 08/28/2014)
Ing. Marta Bugošová - člen
SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 08/28/2014)
Ing. Marta Bugošová - člen predstavenstva
SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Marta Bugošová - člen predstavenstva
SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Marta Bugošová - Chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/30/2017
  (from: 07/21/2017 until: 02/22/2018)
Ing. Marta Bugošová - Chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 124/7
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/30/2017 Until: 12/19/2017
  (from: 02/23/2018 until: 02/22/2018)
Ing. Marta Bugošová, rod. Hečková
SNP 52/10
Trenčianske Teplice
  (from: 09/27/2000 until: 03/02/2005)
Ing. Marta Bugošová, rod. Hečková
SNP 52/10
Trenčianske Teplice
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
JUDr. Michal Fraňo - predseda
SNP 7/124
Trenčianske Teplice
  (from: 09/27/2000 until: 04/16/2001)
Ing. .Pavol Gazdík - predseda
ul. SNP 35
Trenčianske Teplice
  (from: 07/03/1990 until: 09/26/2000)
Pavol Gazdík
SNP 35
Trenčianske Teplice
  (from: 09/27/2000 until: 03/02/2005)
Pavol Gazdík
SNP 35
Trenčianske Teplice
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Ing. Milan Hudcovský
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá
  (from: 09/27/2000 until: 03/02/2005)
Ing. Milan Hudcovský
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Ing. Milan Hudcovský - podpredseda predstavenstva
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Milan Hudcovský - podpredseda predstavenstva
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Milan Hudcovský - predseda
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 08/28/2014)
Ing. Milan Hudcovský - predseda
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 08/28/2014)
Ing. Milan Hudcovský - predseda predstavenstva
Mayerová 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 07/20/2017)
Ing. Milan Hudcovský - predseda predstavenstva
Mayerová 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/18/2014 Until: 06/30/2017
  (from: 07/21/2017 until: 07/20/2017)
Jozef Chyba
ul.SNP 12
Trenčianske Teplice
  (from: 07/03/1990 until: 09/26/2000)
Bc. Martin Jakúbek - Member of the Board of Directors
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/26/2018
  (from: 08/09/2018 until: 09/18/2019)
Bc. Martin Jakúbek - Member of the Board of Directors
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/26/2018 Until: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Bc. Martin Jakúbek - Member of the Board of Directors
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019 until: 01/16/2020)
Bc. Martin Jakúbek - Member of the Board of Directors
Mayerova 403/26
Trenčianska Teplá 914 01
From: 06/21/2019 Until: 12/16/2019
  (from: 01/17/2020 until: 01/16/2020)
Mária Kohautová - člen
SNP 142/52
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 08/28/2014)
Mária Kohautová - člen
SNP 142/52
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 08/28/2014)
Ing. Jolana Kossuthová
Štvrť SNP 132/24
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 09/18/2019)
Ing. Jolana Kossuthová
Štvrť SNP 132/24
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014 Until: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Ing. Jolana Kossuthová - člen
SNP 132/24
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 10/20/2010)
Ing. Jolana Kossuthová - člen
SNP 132/24
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 10/21/2010 until: 08/28/2014)
Ing. Jolana Kossuthová - člen
SNP 132/24
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 08/28/2014)
Ing. Jolana Kossuthová - člen predstavenstva
SNP 132/24
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Jolana Kossuthová - člen predstavenstva
SNP 132/24
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Jolana Kossutová, rod. Polakovičová
SNP 24
Trenčianske Teplice
  (from: 09/27/2000 until: 03/02/2005)
Ing. Jolana Kossutová, rod. Polakovičová
SNP 24
Trenčianske Teplice
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Rudolf Koteš
SNP 143/58
Trenčianske Teplice
  (from: 04/17/2001 until: 03/02/2005)
Rudolf Koteš
SNP 143/58
Trenčianske Teplice
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Ing. Alena Križková - Member of the Board of Directors
SNP 135/35
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/30/2017
  (from: 07/21/2017 until: 02/22/2018)
Ing. Alena Križková - Member of the Board of Directors
SNP 135/35
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/30/2017 Until: 12/19/2017
  (from: 02/23/2018 until: 02/22/2018)
Ing. Alena Križková - podpredseda predstavenstva
SNP 135/35
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 07/20/2017)
Ing. Alena Križková - podpredseda predstavenstva
SNP 135/35
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014 Until: 06/30/2017
  (from: 07/21/2017 until: 07/20/2017)
Ing. Zuzana Longauerová
SNP 142/53
Trenčianske Teplice
  (from: 04/17/2001 until: 03/02/2005)
Ing. Zuzana Longauerová
SNP 142/53
Trenčianske Teplice
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Ing. Zuzana Longauerová - člen predstavenstva
SNP 53
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Zuzana Longauerová - člen predstavenstva
SNP 53
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Anton Majer
Cukrovarská 314/12
Trenčianska Teplá
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
Ján Mano - podpredseda
ul. SNP 62
Trenčianske Teplice
  (from: 07/03/1990 until: 09/26/2000)
Mgr. Peter Mano
SNP 680/77
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 07/20/2017)
Mgr. Peter Mano
SNP 680/77
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014 Until: 06/20/2017
  (from: 07/21/2017 until: 07/20/2017)
Ing. Izabela Medovarská - Member of the Board of Directors
Štvrť SNP 126/12
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/26/2018
  (from: 08/09/2018 until: 09/18/2019)
Ing. Izabela Medovarská - Member of the Board of Directors
Štvrť SNP 126/12
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/26/2018 Until: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Vladimír Nemeček
SNP 54
Trenčianske Teplice
  (from: 09/27/2000 until: 04/16/2001)
Ing. Vladimír Ondruš
SNP 5
Trenčianske Teplice
  (from: 09/27/2000 until: 04/16/2001)
Vladimír Ondruš - člen predstavenstva
SNP 5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Vladimír Ondruš - člen
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 08/28/2014)
Ing. Vladimír Ondruš - člen
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 08/28/2014)
Ing. Vladimír Ondruš - člen predstavenstva
SNP 5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Vladimír Ondruš - podpredseda
SNP 5
Trenčianske Teplice
  (from: 04/17/2001 until: 03/02/2005)
Ing. Vladimír Ondruš - podpredseda
SNP 5
Trenčianske Teplice
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Ing. Vladimír Ondruš - Vice-chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 07/02/2018
  (from: 08/09/2018 until: 09/18/2019)
Ing. Vladimír Ondruš - Vice-chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 07/02/2018 Until: 06/26/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Ing. Vladimír Ondruš - Vice-chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/30/2017
  (from: 07/21/2017 until: 08/08/2018)
Ing. Vladimír Ondruš - Vice-chairman of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/30/2017 Until: 07/02/2018
  (from: 08/09/2018 until: 08/08/2018)
Ing. Jarmila Pavleová - podpredseda
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 08/28/2014)
Ing. Jarmila Pavleová - podpredseda
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 08/28/2014)
Ing. Jarmila Pavleová - predseda predstavenstva
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Jarmila Pavleová - predseda predstavenstva
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Jarmila Pavleová, rod. Hrdinová - podpredseda
SNP 85
Trenčianske Teplice
  (from: 09/27/2000 until: 04/16/2001)
Ing. Jarmila Pavleová, rod. Hrdinová - predseda
SNP 85
Trenčianske Teplice
  (from: 04/17/2001 until: 03/02/2005)
Ing. Jarmila Pavleová, rod. Hrdinová - predseda
SNP 85
Trenčianske Teplice
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Peter Sádecký
ul.SNP 5
Trenčianske Teplice
  (from: 07/03/1990 until: 09/26/2000)
Hubert Sádecký - člen predstavenstva
SNP 58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Hubert Sádecký - člen predstavenstva
SNP 58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Vladimír Sedlák
Mayerova 404/28
Trenčianska Teplá
  (from: 09/27/2000 until: 03/02/2005)
Ing. Vladimír Sedlák
Mayerova 404/28
Trenčianska Teplá
Until: 09/28/2004
  (from: 03/03/2005 until: 03/02/2005)
Milan Stuhl
ul.SNP 34
Trenčianske Teplice
  (from: 07/03/1990 until: 09/26/2000)
Veronika Šimková - člen
SNP 137/37
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 08/28/2014)
Veronika Šimková - člen
SNP 137/37
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 08/29/2014 until: 08/28/2014)
Jaroslav Švácha
Majerova 403
Trenčianska Teplá
  (from: 07/03/1990 until: 09/26/2000)
Ing. Marta Takáčová - Member of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 01/08/2018
  (from: 02/23/2018 until: 08/08/2018)
Ing. Marta Takáčová - Member of the Board of Directors
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 01/08/2018 Until: 07/02/2018
  (from: 08/09/2018 until: 08/08/2018)
Ing. Marta Takáčová - predseda predstavenstva
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 07/02/2018
  (from: 08/09/2018 until: 09/18/2019)
Ing. Marta Takáčová - predseda predstavenstva
Štvrť SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 07/02/2018 Until: 06/26/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda a podpredseda družstva alebo iný člen predstavenstva v poradístanovenom predstavenstvom. Predsedu počas jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda. Právne úkony predstavenstva,pre ktoré je predpísaná písomná forma, podpisuje za družstvo predseda /prípadne podpredseda/ a ďalšíčlen predstavenstva.
  (from: 11/15/1993)
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda spolu s jedným členom predstavenstva.
  (from: 07/03/1990 until: 11/14/1993)
Supervisory board: 
Zdenko Kadlec
Štvrť SNP 128/14
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019)
Viola Takáčová
Štvrť SNP 682/14
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019)
Mgr. Eva Unčíková
Bošáca 276
Bošáca 913 07
From: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019)
Emília Brtáňová
SNP 131/19
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 09/18/2014)
Emília Brtáňová
SNP 131/19
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Ing. Ján Holička
SNP 682/84
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014
  (from: 09/19/2014 until: 03/09/2016)
Ing. Ján Holička
SNP 682/84
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014 Until: 01/26/2016
  (from: 03/10/2016 until: 03/09/2016)
Ing. Juraj Kebis
SNP 80
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Juraj Kebis
SNP 80
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Katarína Martinková
SNP 58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Katarína Martinková
SNP 58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
JUDr. Katarína Martinková
SNP 143/58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 09/18/2014)
JUDr. Katarína Martinková
SNP 143/58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
JUDr. Katarína Martinková
SNP 143/58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014
  (from: 09/19/2014 until: 02/22/2018)
JUDr. Katarína Martinková
SNP 143/58
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014 Until: 06/13/2017
  (from: 02/23/2018 until: 02/22/2018)
Ing. Miroslav Pavlacký
SNP 37
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004
  (from: 03/03/2005 until: 07/14/2009)
Ing. Miroslav Pavlacký
SNP 37
Trenčianske Teplice 914 51
From: 09/29/2004 Until: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 07/14/2009)
Ing. Eva Tomanová
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009
  (from: 07/15/2009 until: 09/18/2014)
Ing. Eva Tomanová
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/24/2009 Until: 06/18/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2014)
Ing. Eva Tomanová
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014 Until: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Ing. Eva Tomanová
SNP 683/85
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/18/2014
  (from: 09/19/2014 until: 09/18/2019)
Ing. Vladimír Sedlák
Mayerova 404/28
Trenčianska Teplá 914 01
From: 01/26/2016 Until: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Ing. Vladimír Sedlák
Mayerova 404/28
Trenčianska Teplá 914 01
From: 01/26/2016
  (from: 03/10/2016 until: 09/18/2019)
Mgr. Peter Vakoš
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/26/2018 Until: 06/21/2019
  (from: 09/19/2019 until: 09/18/2019)
Mgr. Peter Vakoš
SNP 122/5
Trenčianske Teplice 914 51
From: 06/26/2018
  (from: 08/09/2018 until: 09/18/2019)
Registered capital: 
5 100 EUR
  (from: 07/15/2009)
150 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/2009)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 07/15/2009)
5 000 Sk
  (from: 11/15/1993 until: 07/14/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcom zhromaždení delegátov konanom dňa 23.5.1990 podľa zák.č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve v zmysle ust. § 48 vyčlenením z okresného stavebného bytového družstva Trenčín. Stary spis: Dr 2055 Základné imanie : Člen je povinný prispieť na úhradu celého schodku a hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,-Kčs v jednom roku. Za likvidačný schodok ručí člen do výšky 3 000,- Kčs.
  (from: 07/03/1990)
Družstvo bolo založené na ustanovujúcom zhromaždení delegátov konanom dňa 23.5.1990 podľa zák.č.176/1990 Zb. o bytovom, spotrebnom, výrobnom a inom družstevníctve v zmysle ust. § 48 vyčlenením z okresného stavebného bytového družstva Trenčín. Stary spis: Dr 2055 Družstvo sa pretransformovalo podľa § 765 zák. č. 513/1991 Zb. a zák. č. 42/1992 Zb. na družstvo. Stanovy družstva boli prijaté zhromaždením delegátov dňa 26.11.1992. Stary spis: Dr 2055
  (from: 11/15/1993)
Mimoriadne zhromaždenie delegátov dňa 22.3.1999 schválilo zmenu štatutárneho orgánu a stanov.
  (from: 09/27/2000)
Zmena v štatutárnom orgáne družstva v súlade s čl. 74 bod 3 stanov. Na zasadnutí predstavenstva dňa 24.10.2000 boli zvolení predseda a podpredsesa predstavenstva.
  (from: 04/17/2001)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 6.7.2001 schválilo nové stanovy družstva v ich úplnom znení.
  (from: 10/29/2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 03.12.2002 schválilo zmenu stanov družstva.
  (from: 04/24/2003)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/05/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person