Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16006/T

Business name: 
FARMA JATOV, spol. s r.o.
  (from: 02/10/2009)
SAGRIS, spol. s r.o.
  (from: 04/01/1996 until: 02/09/2009)
Registered seat: 
Horný Jatov 877
Trnovec nad Váhom 925 71
  (from: 02/10/2009)
Družstevná 449
Trnovec nad Váhom 925 71
  (from: 11/17/2004 until: 02/09/2009)
Drevená 766
Trnovec nad Váhom 925 71
  (from: 04/01/1996 until: 11/16/2004)
Identification number (IČO): 
31 387 608
  (from: 04/01/1996)
Date of entry: 
01/26/1995
  (from: 04/01/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/01/1996)
Objects of the company: 
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/01/1996)
nákup a predaj v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod, veľkoobchod)
  (from: 04/01/1996)
poradenská činnosť v poľnohospodárstve
  (from: 04/01/1996)
výroba a predaj poľnohospodárskych produktov rastlinnej a živočíšnej výroby
  (from: 04/02/1996)
výroba a predaj kŕmnych zmesí pre hospodárske zvieratá
  (from: 04/02/1996)
ubytovacie služby v turistických ubytovniach
  (from: 04/02/1996)
výkon práva poľovníctva
  (from: 10/01/2004)
služby v poľovníctve
  (from: 10/01/2004)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 02/10/2009)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 02/10/2009)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/10/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 02/10/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 02/10/2009)
administratívne služby
  (from: 02/10/2009)
skladovanie
  (from: 02/10/2009)
prevádzkovanie verejných skladov
  (from: 02/10/2009)
výroba kovových výrobkov
  (from: 04/02/1996 until: 08/25/2016)
opravy motorových a ostatných dopravných prostriedkov
  (from: 04/02/1996 until: 08/25/2016)
výroba hotových jedál a polotovarov
  (from: 04/02/1996 until: 08/25/2016)
výroba nábytku, hudobných nástrojov, montovaných drevostavieb a ich častí
  (from: 04/02/1996 until: 08/25/2016)
staviteľ-vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 04/02/1996 until: 08/25/2016)
vykonávanie revízií elektrických zariadení do 1000 V vrátane bleskozvodov, strojov, prístrojov a rozvádzačov v objektoch triedy A podľa osvedčenia IBP v Nitre, č.93/INA/84/I-E2,E4 zo dňa 17.10.1984
  (from: 04/02/1996 until: 08/25/2016)
cestná nákladná doprava
  (from: 07/25/2000 until: 03/19/2021)
Partners: 
FARMA MAJCICHOV, a.s. IČO: 36 228 095
50
Majcichov 919 22
Slovak Republic
  (from: 10/09/2015)
Ing. Vojtech Lelkes
Štúrova 716/4
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 05/18/2022)
S.G. Holding, s.r.o.
50
Majcichov 919 22
Slovak Republic
  (from: 04/24/2008 until: 10/08/2015)
Ing. Jozef Horváth
502
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 07/25/2000 until: 04/23/2008)
Ing. Jozef Horváth
502
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Jozef Horváth
č.502
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Pavol Kostka
Školská 3
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Vojtech Lelkes
Štúrova 716/4
Dunajská Streda 929 01
Slovak Republic
  (from: 07/25/2000 until: 05/17/2022)
Ing. Vojtech Lelkes
Ružový háj 29
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Vojtech Lelkes
Ružový háj 29
Dunajská Streda
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Pavel Schultz
Nová 5105
Stupava 900 31
Slovak Republic
  (from: 09/08/2005 until: 04/23/2008)
Pavel Schultz
Pifflova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/25/2000 until: 09/07/2005)
Pavel Schultz
Pifflova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Pavel Schultz
Pifflova 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
PaedDr. Imrich Suba
91
Trnovec nad Váhom 925 71
Slovak Republic
  (from: 07/20/2006 until: 04/23/2008)
Ing. Imrich Šuba
90
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 07/25/2000 until: 07/19/2006)
Ing. Imrich Šuba
90
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Imrich Šuba
č.90
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Zoltán Takáč
502
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 07/25/2000 until: 04/23/2008)
Ing. Zoltán Takáč
502
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Zoltán Takáč
č.502
Trnovec nad Váhom
Slovak Republic
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Contribution of each member: 
Ing. Vojtech Lelkes
  (from: 02/10/2009 until: 05/17/2022)
Ing. Vojtech Lelkes
Amount of investment: 1 162 EUR Paid up: 1 162 EUR
  (from: 05/18/2022)
FARMA MAJCICHOV, a.s.
Amount of investment: 5 809 EUR Paid up: 5 809 EUR
Lien: Záložné právo: Na základe Zmluvy č. 000018G/CORP/2020 o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.3.2020 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka FARMA MAJCICHOV, a.s., IČO: 36 228 095, so sídlom Majcichov 50, 919 22 Majcichov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10069/T v spoločnosti FARMA JATOV, spol. s r.o., IČO: 31 387 608, so sídlom Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16006/T v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 64948242, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere č. 000018G/CORP/2020 zo dňa 20.03.2020. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 08/09/2023)
Pavel Schultz
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Vojtech Lelkes
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Jozef Horváth
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Imrich Šuba
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Zoltán Takáč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Pavol Kostka
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Pavel Schultz
Amount of investment: 40 000 Sk Paid up: 40 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Vojtech Lelkes
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Jozef Horváth
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Imrich Šuba
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Ing. Zoltán Takáč
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 07/28/1998 until: 07/24/2000)
Pavel Schultz
  (from: 07/25/2000 until: 09/07/2005)
Pavel Schultz
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 09/08/2005 until: 04/23/2008)
Ing. Vojtech Lelkes
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 02/09/2009)
Ing. Jozef Horváth
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 04/23/2008)
Ing. Imrich Šuba
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 07/19/2006)
Ing. Zoltán Takáč
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 04/23/2008)
PaedDr. Imrich Suba
Amount of investment: 35 000 Sk Paid up: 35 000 Sk
  (from: 07/20/2006 until: 04/23/2008)
S.G. Holding, s.r.o.
Amount of investment: 175 000 Sk Paid up: 175 000 Sk
  (from: 04/24/2008 until: 02/09/2009)
S.G. Holding, s.r.o.
  (from: 02/10/2009 until: 10/08/2015)
FARMA MAJCICHOV, a.s.
Amount of investment: 5 809 EUR Paid up: 5 809 EUR
  (from: 10/09/2015 until: 04/06/2020)
FARMA MAJCICHOV, a.s.
Amount of investment: 5 809 EUR Paid up: 5 809 EUR
Lien: Záložné právo: Na základe Zmluvy č. 000018G/CORP/2020 o zriadení záložného práva na obchodný podiel zo dňa 20.3.2020 bolo zriadené záložné právo na obchodný podiel spoločníka FARMA MAJCICHOV, a.s., IČO: 36 228 095, so sídlom Majcichov 50, 919 22 Majcichov, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10069/T v spoločnosti FARMA JATOV, spol. s r.o., IČO: 31 387 608, so sídlom Horný Jatov 877, 925 71 Trnovec nad Váhom, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 16006/T v prospech záložného veriteľa UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4 – Michle, Česká republika, IČ: 64948242, ktoré slúži na zabezpečenie pohľadávok záložného veriteľa vyplývajúcich zo Zmluvy o úvere č. 000018G/CORP/2020 zo dňa 20.03.2020. Záložné právo vzniká zápisom do obchodného registra.
  (from: 04/07/2020 until: 08/08/2023)
Management body: 
konatelia
  (from: 07/28/1998)
Individual managing director
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Ing. Petr Kromíchal
Osík 291
Osík 569 67
Česká republika
From: 05/30/2023
  (from: 06/02/2023)
Mads Wiggers Birkelund
Sylows Alle 23,5
Frederiksberg 2000
Dánske kráľovstvo
From: 06/20/2022
  (from: 06/28/2022 until: 06/01/2023)
Mads Wiggers Birkelund
Sylows Alle 23,5
Frederiksberg 2000
Dánske kráľovstvo
From: 06/20/2022 Until: 05/30/2023
  (from: 06/02/2023 until: 06/01/2023)
Ing. Peter Hájik
Sereďská 3
Trnava 917 05
From: 04/24/2008
  (from: 04/24/2008 until: 12/18/2009)
Ing. Peter Hájik
Sereďská 3
Trnava 917 05
From: 04/24/2008 Until: 12/10/2009
  (from: 12/19/2009 until: 12/18/2009)
Alena Hájiková
Dolné Dubové 245
Dolné Dubové 919 52
From: 03/12/2021
  (from: 03/20/2021 until: 06/27/2022)
Alena Hájiková
Dolné Dubové 245
Dolné Dubové 919 52
From: 03/12/2021 Until: 06/20/2022
  (from: 06/28/2022 until: 06/27/2022)
Ing. Jozef Horváth
502
Trnovec nad Váhom
  (from: 04/01/1996 until: 10/04/2004)
Ing. Jozef Horváth
502
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 08/17/1995
  (from: 10/05/2004 until: 09/07/2005)
Ing. Jozef Horváth
502
Trnovec nad Váhom 925 71
From: 08/17/1995 Until: 08/10/2005
  (from: 09/08/2005 until: 09/07/2005)
Morten Joergensen
Majcichov 50
Majcichov 919 22
From: 05/25/2017
  (from: 05/27/2017 until: 03/19/2021)
Morten Joergensen
Majcichov 50
Majcichov 919 22
From: 05/25/2017 Until: 03/11/2021
  (from: 03/20/2021 until: 03/19/2021)
Brian Linnemann Kjeller Justesen
Majcichov 50
Majcichov 919 22
From: 05/25/2017
  (from: 05/27/2017 until: 03/19/2021)
Brian Linnemann Kjeller Justesen
Majcichov 50
Majcichov 919 22
From: 05/25/2017 Until: 03/11/2021
  (from: 03/20/2021 until: 03/19/2021)
Zoltán Kardhordó
Sasinkova 1070/9
Piešťany 921 01
From: 01/09/2009
  (from: 02/10/2009 until: 07/11/2011)
Zoltán Kardhordó
Sasinkova 1070/9
Piešťany 921 01
From: 01/09/2009 Until: 07/04/2011
  (from: 07/12/2011 until: 07/11/2011)
Anders Kristoffer Lerche Simonsen
Dyrehaven 7
Borkop 7080
Dánske kráľovstvo
From: 04/24/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/16/2009)
Anders Kristoffer Lerche Simonsen
Dyrehaven 7
Borkop 7080
Dánske kráľovstvo
From: 04/24/2008 Until: 04/01/2009
  (from: 04/17/2009 until: 04/16/2009)
Bjarne Edvard Maj
50
Majcichov 919 22
From: 12/10/2009
  (from: 12/19/2009 until: 04/25/2012)
Bjarne Edvard Maj
50
Majcichov 919 22
From: 12/10/2009 Until: 04/04/2012
  (from: 04/26/2012 until: 04/25/2012)
Jan Petersen
50
Majcichov 919 22
From: 04/01/2009
  (from: 04/17/2009 until: 07/11/2011)
Jan Petersen
50
Majcichov 919 22
From: 04/01/2009 Until: 07/04/2011
  (from: 07/12/2011 until: 07/11/2011)
Pavel Schultz
Nová 5105
Stupava 900 31
From: 01/26/1995
  (from: 10/01/2004 until: 09/07/2005)
Pavel Schultz
Nová 5105
Stupava 900 31
From: 01/26/1995
  (from: 09/08/2005 until: 04/23/2008)
Pavel Schultz
Nová 5105
Stupava 900 31
From: 01/26/1995 Until: 04/24/2008
  (from: 04/24/2008 until: 04/23/2008)
Pavel Schultz
Pifflova 7
Bratislava
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Pavel Schultz
Pifflova 7
Bratislava
  (from: 07/28/1998 until: 09/30/2004)
Ing. Martin Sivok
Vladimíra Clementisa 6449/19
Trnava 917 01
From: 07/04/2011
  (from: 07/12/2011 until: 06/27/2022)
Ing. Martin Sivok
Vladimíra Clementisa 6449/19
Trnava 917 01
From: 07/04/2011 Until: 06/20/2022
  (from: 06/28/2022 until: 06/27/2022)
Jozef Taraba
Poľná 5592/3
Biely Kostol 919 34
From: 07/04/2011
  (from: 07/12/2011 until: 05/26/2017)
Jozef Taraba
Poľná 5592/3
Biely Kostol 919 34
From: 07/04/2011 Until: 05/25/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Soren Sjorup Kristensen
Hvidk?rgardsparken 7
Vamdrup 6580
Dánske kráľovstvo
From: 03/12/2021
  (from: 03/20/2021 until: 07/21/2021)
Soren Sjorup Kristensen
Hvidk?rgardsparken 7
Vamdrup 6580
Dánske kráľovstvo
From: 03/12/2021 Until: 07/10/2021
  (from: 07/22/2021 until: 07/21/2021)
Erling Eskelund Lerche-Simonsen
5591 Gelsted
Hovvej 22
Dánske kráľovstvo
From: 04/01/2009
  (from: 04/17/2009 until: 05/26/2017)
Erling Eskelund Lerche-Simonsen
5591 Gelsted
Hovvej 22
Dánske kráľovstvo
From: 04/01/2009 Until: 05/25/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Martin Lund Madsen
Lundhedevej, Modvig 25C
Grindsted 7200
Dánske kráľovstvo
From: 03/12/2021 Until: 05/30/2023
  (from: 06/02/2023 until: 06/01/2023)
Martin Lund Madsen
Lundhedevej, Modvig 25C
Grindsted 7200
Dánske kráľovstvo
From: 03/12/2021
  (from: 03/20/2021 until: 06/01/2023)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná každý z konateľov samostatne.
  (from: 08/03/2022)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v plnom rozsahu, ak je jeden konateľ. Pokiaľ je konateľov viac, konať môžu vždy dvaja konatelia spoločne a podpisujú vždy dvaja spoločne. Zvolať zasadnutie valného zhromaždenia môže každý konateľ samostatne.
  (from: 04/17/2009 until: 08/02/2022)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne v plnom rozsahu. Pokiaľ je konateľov viac, títo konatelia konajú a podpisujú za spoločnosť spoločne.
  (from: 09/08/2005 until: 04/16/2009)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 07/28/1998 until: 09/07/2005)
V mene spoločnosti konajú konatelia spoločne.
  (from: 04/01/1996 until: 07/27/1998)
Capital: 
6 971 EUR Paid up: 6 971 EUR
  (from: 02/10/2009)
210 000 Sk
  (from: 07/25/2000 until: 02/09/2009)
120 000 Sk
  (from: 04/01/1996 until: 07/24/2000)
Supervisory board: 
Ing. Pavol Kostka
Školská 3
Bratislava
  (from: 04/02/1996 until: 09/30/2004)
Ing. Vojtech Lelkes
Ružový háj č.9
Dunajská Streda
  (from: 04/02/1996 until: 09/30/2004)
Ing. Ján Pichoňský , CSc.
Segnerova 2
Bratislava
  (from: 04/02/1996 until: 09/30/2004)
Ing. Imrich Šuba
č.90
Trnovec nad Váhom
  (from: 04/02/1996 until: 09/30/2004)
Ing. Zoltán Takáč
č.502
Trnovec nad Váhom
  (from: 04/02/1996 until: 09/30/2004)
Ing. Imrich Šuba
č.90
Trnovec nad Váhom
Until: 08/19/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Zoltán Takáč
č.502
Trnovec nad Váhom
Until: 08/19/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Ján Pichoňský , CSc.
Segnerova 2
Bratislava
Until: 08/19/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Pavol Kostka
Školská 3
Bratislava
Until: 08/19/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Ing. Vojtech Lelkes
Ružový háj č.9
Dunajská Streda
Until: 08/19/2004
  (from: 10/01/2004 until: 09/30/2004)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou dňa 11.1.1995 v súlade s ust. §§ 57, 105-153 Zák.č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. Zápisnica z valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 17.8.1995, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 5.9.1995. Stary spis: S.r.o. 5934
  (from: 04/01/1996)
Dodatok č.2 k spoločenskej zmluve zo dňa 20.3.1996. Stary spis: S.r.o. 5934
  (from: 04/02/1996)
Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 1.7.1997. Dodatok zo dňa 4.7.1997 k spoločenskej zmluve.
  (from: 07/28/1998)
Dodatok č. 4 zo dňa 6.8.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z.
  (from: 07/25/2000)
Na základe zmluvy o prevode časti podniku zo dňa 15.04.2008 uzavretej podľa § 476 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení bola na spoločnosť PREREAL s.r.o., so sídlom Družstevná 449, 925 71 Trnovec nad Váhom, IČO: 44 043 180, zapísanú v OR Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č.: 21545/T, prevedená časť podniku "Poľovníctvo" predstavujúca samostatné účtovné stredisko č. 55. Ku dňu 15.04.2008 prechádza na spoločnosť PREREAL s.r.o. všetok majetok prevádzanej časti podniku, vrátane práv, záväzkov i neznámych, ako aj záväzkov z pracovnoprávnych vzťahov.
  (from: 04/24/2008)
Krajský súd v Bratislave Uznesením zo dňa 21.01.2005, č. k. 35Cb 4/99-43, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 07.04.2005 nariadil predbežným opatrením Ing. Vojtechovi Lelkesovi, spoločníkovi spoločnosti SAGRIS, spol. s r.o. zákaz nakladania s jeho obchodným podielom v uvedenej spoločnosti alebo jeho časťou, najmä zákaz previesť obchodný podiel alebo jeho časť na akékoľvek tretie osoby s výnimkou spoločnosti WIC EUROPE, s.r.o. - v likvidácii, Malookružná 41/6, Prievidza ako aj zákaz zriadiť záložné právo na obchodný podiel v uvedenej spoločnosti v prospech akýchkoľvek tretích osôb s výnimkou spoločnosti WIC EUROPE, s.r.o. - v likvidácii, Malookružná 41/6, Prievidza.
  (from: 04/26/2005 until: 12/16/2011)
Sale of an enterprise: 
Predaj časti podniku
Na základe zmluvy o prevode časti podniku zo dňa 29.12.2010, uzavretej podľa § 476 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov bola s účinnosťou k 01.01.2011 prevedená na spoločnosť FARMA MAJCICHOV, a.s., so sídlom 919 22 Majcichov, č. 50, IČO: 36 228 095, časť podniku „Prevádzka č. 2 - Ostatné“ tvoriaca samostatné účtovné stredisko.
  (from: 02/03/2011)
Date of updating data in databases:  09/25/2023
Date of extract :  09/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person