Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  102/R

Business name: 
Roľnícke podielnícke družstvo Tuchyňa
  (from: 01/01/1991 until: 11/02/2018)
Registered seat: 
Tuchyňa 018 55
  (from: 01/01/1991 until: 11/02/2018)
Identification number (IČO): 
00 695 076
  (from: 01/01/1991)
Date of entry: 
01/01/1991
  (from: 01/01/1991)
Date of deletion: 
11/03/2018
  (from: 11/03/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov
  (from: 11/03/2018)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 01/01/1991)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba a potravinárska výroba
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
okrem toho družstvo:
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
poskytuje práce a služby pre občanov a iné organizácie
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
predáva vlastné vyrobené výrobky a ostatné komodity
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
iná hospodárska činnosť:
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
výroba betónových tvárnic
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
drevovýroba
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
šitie obuvi a textílií
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
elektroinštalačné práce
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
maliarkse a natieračské práce a investičná výstavba
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
predaj vyrobených výrobkov
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
koncesované živnosti podľa prílohy č. 3 zák.č. 455/91 Zb. - práce a služby vykonávané autodopravou, traktormi a ťažkými mechanizmami
  (from: 01/25/1993 until: 05/20/1997)
výroba a predaj výrobkov z dreva
  (from: 01/25/1993 until: 05/20/1997)
cestná nákladná doprava
  (from: 05/21/1997 until: 05/10/2005)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 01/25/1993 until: 11/02/2018)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi /maloobchod/ v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
  (from: 05/21/1997 until: 11/02/2018)
prenájom nehnuteľností
  (from: 05/21/1997 until: 11/02/2018)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 05/21/1997 until: 11/02/2018)
výroba drobných výrobkov z dreva
  (from: 05/21/1997 until: 11/02/2018)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/25/1993 until: 11/02/2018)
Managing board
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
Stanislav Frajt - člen
154
Tuchyňa
  (from: 09/20/1994 until: 08/20/1996)
Milan Fúsek - člen predstavenstva
265
Tuchyňa 018 55
From: 03/30/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/27/2014)
Milan Fúsek - člen predstavenstva
265
Tuchyňa 018 55
From: 03/30/2005 Until: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 05/27/2014)
Anton G a j d o š - člen
12
Tuchyňa
  (from: 01/25/1993 until: 09/19/1994)
Anton Gajdoš st. - člen
226
Tuchyňa
  (from: 09/20/1994 until: 08/20/1996)
Emília H l a d k á - člen
125
Tuchyňa
  (from: 01/25/1993 until: 05/27/2014)
Emília H l a d k á - člen
125
Tuchyňa
Until: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 05/27/2014)
Ľuboš Hrehuš - člen
6
Tuchyňa
  (from: 08/21/1996 until: 05/27/2014)
Ľuboš Hrehuš - člen
6
Tuchyňa
Until: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 05/27/2014)
Miroslav J a r o š - člen
98
Tuchyňa
  (from: 01/25/1993 until: 05/20/1997)
Anna K r p e l a n o v á - člen
179
Dúlov
  (from: 01/25/1993 until: 09/19/1994)
Anton Koyš - člen
27
Savčina
  (from: 09/20/1994 until: 05/27/2014)
Anton Koyš - člen
27
Savčina
Until: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 05/27/2014)
Ladislav Krajčík - člen predstavenstva
253
Tuchyňa 018 55
From: 03/30/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/27/2014)
Ladislav Krajčík - člen predstavenstva
253
Tuchyňa 018 55
From: 03/30/2005 Until: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 05/27/2014)
Ing. Rastislav Krajčík - člen
200
Tuchyňa
  (from: 08/21/1996 until: 05/10/2005)
Ing. Rastislav Krajčík - člen
200
Tuchyňa
Until: 03/30/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ladislav M a z á ň - Predseda
87
Pruské
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
Anton P o l i a k - Podpredseda
100
Tuchyňa
  (from: 01/01/1991 until: 06/28/1993)
Anton Pagáč - Predseda
86
Pruské
  (from: 09/20/1994 until: 08/20/1996)
Milan Prekop
71
Tuchyňa
  (from: 05/21/1997 until: 05/10/2005)
Milan Prekop
71
Tuchyňa
Until: 03/30/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ing. Daniela Rajcová - Predseda
ul. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom
  (from: 08/21/1996 until: 05/10/2005)
Ing. Daniela Rajcová - Predseda
ul. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom
Until: 03/30/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/10/2005)
Ing. Daniela Rajcová - predseda predstavenstva
A. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/30/2005
  (from: 05/11/2005 until: 05/27/2014)
Ing. Daniela Rajcová - predseda predstavenstva
A. Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/30/2005 Until: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 05/27/2014)
Anna Š t e f a n c o v á - člen
216
Tuchyňa
  (from: 01/25/1993 until: 06/28/1993)
Anna Š t e f a n c o v á - Podpredseda
216
Tuchyňa
  (from: 06/29/1993 until: 05/20/1997)
Anna Š t e f a n c o v á - Podpredseda
216
Tuchyňa
  (from: 05/21/1997 until: 05/27/2014)
Anna Š t e f a n c o v á - Podpredseda
216
Tuchyňa
Until: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 05/27/2014)
Ing. Bohumil Š t e f a n e c - Predseda
Skala 601/33
Ilava
  (from: 01/25/1993 until: 09/19/1994)
Ing. Daniela Rajcová - predseda
A.Kmeťa 372/17
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 11/02/2018)
Anna Štefancová - podpredseda
216
Tuchyňa 018 55
From: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 11/02/2018)
Acting: 
Družstvo zastupuje predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďalší jeden člen predstavenstva.
  (from: 01/25/1993 until: 11/02/2018)
Družstvo zastupuje a zaň podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
Supervisory board: 
Ľudmila Mičudová
19
Tuchyňa 018 55
From: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 11/02/2018)
Juraj Štefanec
216
Tuchyňa 018 55
From: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 11/02/2018)
Štefan Vlasatý
44
Pruské 018 52
From: 03/14/2014
  (from: 05/28/2014 until: 11/02/2018)
Registered capital: 
1 862 EUR
  (from: 05/28/2014 until: 11/02/2018)
18 354 EUR
  (from: 11/25/2009 until: 05/27/2014)
552 000 Sk
  (from: 05/22/2003 until: 11/24/2009)
576 000 Sk
  (from: 01/25/1993 until: 05/21/2003)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
8 000 Sk
  (from: 01/25/1993 until: 11/24/2009)
266 EUR
  (from: 11/25/2009 until: 11/02/2018)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/87/2017-37 zo dňa 24. augusta 2018, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 25.09.2018 súd zrušil bez likvidácie spoločnosť Roľnícke podielnícke družstvo Tuchyňa s. r. o. so sídlom 018 55 Tuchyňa, IČO 00 695 076, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Dr, vložka č. 102/R.
  (from: 11/03/2018)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23.12.1990, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Družstvo schválilo nové stanovy na členskej schôdzi dňa 18.11.1992 v zmysle zák.č. 513/91 Zb. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch. zák. v súlade so zák.42/92 Zb. Stary spis: Dr 31
  (from: 01/25/1993 until: 11/02/2018)
Výročná členská schôdza konaná dňa 10.3.1994 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 31
  (from: 09/20/1994 until: 11/02/2018)
Členská schôdza konaná dňa 19.7.1996 schválila zmenu stanov. Stary spis: Dr 31
  (from: 08/21/1996 until: 11/02/2018)
Členská schôdza dňa 26.02.1997 schválila dodatok k stanovám družstva.
  (from: 05/21/1997 until: 11/02/2018)
Členská schôdza dňa 4.12.2002 schválila zmenu stanov.
  (from: 05/22/2003 until: 11/02/2018)
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 23.12.1990, prijatím a schválením vlastných stanov družstva. Výška vkladu : Člen ručí za prípadnú stratu na hospodárskom výsledku v rozsahu vložených členských podielov, ktoré činia 10.000,- Kčs. Družstvo môže použiť členský podiel na úhradu straty na hospodárskom výsledku až po vyčerpaní ostatných fondov družstva.
  (from: 01/01/1991 until: 01/24/1993)
Date of updating data in databases:  07/29/2021
Date of extract :  07/31/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person