Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2316/B

Business name: 
K R O N E s r.o.
  (from: 02/12/1991 until: 04/07/2009)
Registered seat: 
Železničná 27
Bratislava 821 07
  (from: 04/01/1992 until: 04/07/2009)
Fučíkova 6
Bratislava 811 02
  (from: 02/12/1991 until: 03/31/1992)
Identification number (IČO): 
31 318 266
  (from: 02/12/1991)
Date of entry: 
02/12/1992
  (from: 02/12/1991)
Person dissolved from: 
2. 4. 2009
  (from: 04/08/2009)
Date of deletion: 
04/08/2009
  (from: 04/08/2009)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/08/2009)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/12/1991)
Objects of the company: 
obchodná, zahraničnoobchodná a sprostredkovateľská činnosť v oblasti priemyselného a spotrebného tovaru, motorových vozidiel, poskytovanie služieb v oblasti reklamy, propagácie, marketingu a polygrafie
  (from: 02/12/1991 until: 04/07/2009)
konzultačná a poradenská služba v oblasti stavebníctva
  (from: 02/12/1991 until: 04/07/2009)
Partners: 
APCO AG
Gerbestrasse 2
Appenzell 9050
Švajčiarsko
  (from: 06/05/1995 until: 04/07/2009)
Heinz Bezeder
Gerbestr. 2a
Appenzell 9050
Švajčiarsko
  (from: 03/10/1995 until: 06/04/1995)
Heinz Bezeder
Gerbestr. 2a
Appenzell 9050
Švajčiarsko
  (from: 04/06/1994 until: 03/09/1995)
Heinz Bezeder
Gerbestr. 2a
Appenzell 9050
Švajčiarsko
  (from: 02/12/1991 until: 04/05/1994)
Heinrich Salomon
Neubaugasse 82
Wien 1070
Rakúsko
  (from: 02/12/1991 until: 12/08/1993)
Heinz Bezeder
Gerbestr. 2a
Appenzell 9050
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Železničná 27
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 04/07/2009)
Contribution of each member: 
Heinz Bezeder
Amount of investment: 335 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 04/05/1994)
Heinrich Salomon
Amount of investment: 165 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 12/08/1993)
Heinz Bezeder
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 04/06/1994 until: 03/09/1995)
Heinz Bezeder
Amount of investment: 5 000 000 Sk Paid up: 5 000 000 Sk
  (from: 03/10/1995 until: 06/04/1995)
Heinz Bezeder
Amount of investment: 250 000 Sk Paid up: 250 000 Sk
  (from: 06/05/1995 until: 04/07/2009)
APCO AG
Amount of investment: 4 750 000 Sk Paid up: 4 750 000 Sk
  (from: 06/05/1995 until: 04/07/2009)
Management body: 
konatelia
  (from: 04/06/1994 until: 04/07/2009)
Individual managing director
  (from: 09/11/1992 until: 04/05/1994)
Individual managing director
  (from: 02/12/1991 until: 09/10/1992)
Heinz Bezeder - Individual managing director
  (from: 09/11/1992 until: 04/05/1994)
Ing. Zoltán Fónod
Azalková 6
Bratislava
  (from: 04/06/1994 until: 06/04/1995)
Ing. Zoltán Fónod
Nová Ves 2219/11
Dunajská Streda
  (from: 06/05/1995 until: 04/03/1997)
Ing. Peter Morvai
Bulíkova 21
Bratislava
  (from: 06/05/1995 until: 10/26/1997)
Heinz Bezeder
Berbestr. 2a
Appenzell 9050
Švajčiarsko
residence in the Slovak Republic :
Železničná 27
Bratislava
  (from: 04/06/1994 until: 04/11/1996)
Štefan K a t o n a - Individual managing director
Kircheng 17
Bruck/leitha
Rakúsko
  (from: 02/12/1991 until: 04/05/1994)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú konatelia, každý samostatne.
  (from: 04/06/1994 until: 04/07/2009)
Štefan K a t o n a - konateľ Heinz Bezede - konateľ
  (from: 09/11/1992 until: 04/05/1994)
Štefan K a t o n a - konateľ
  (from: 02/12/1991 until: 09/10/1992)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 03/10/1995 until: 04/07/2009)
500 000 Sk
  (from: 02/12/1991 until: 03/09/1995)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Bratislava I č. k. 36/Exre/1268/2005, Sro 2316/B zo dňa 19.12.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 2.4.2009 bola zrušená obchodná spoločnosť KRONE s.r.o., so sídlom Železničná 27, 821 07 Bratislava, IČO: 31 318 266 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 2316/B bez likvidácie. Obchodná spoločnosť KRONE s.r.o., so sídlom Železničná 27, 821 07 Bratislava, IČO: 31 318 266 zapísaná v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke č. 2316/B sa v y m a z u j e z obchodného registra.
  (from: 04/08/2009)
Dodatok k zakladateľskej listine vypísaný vo forme notárskej zápisnice č. N 157/94 Nz 175/94 dňa 07.12.1994. Stary spis: S.r.o. 4642
  (from: 03/10/1995 until: 04/07/2009)
Rozhodnutie zakladateľa zo dňa 04.04.1995, ktorým vydal súhlas s prevodom obchodného podielu. Dodatok č. 3 k spoločenskej zmluve zo dňa 26.04.1995. Stary spis: S.r.o. 4642
  (from: 06/05/1995 until: 04/07/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 15.1.1996, na ktorom odstúpil konateľ p. Heinz Bezeder. Stary spis: S.r.o. 4642
  (from: 04/12/1996 until: 04/07/2009)
Dohoda o rozviazaní pracovného pomeru zo dňa 28.6.1995. Stary spis: S.r.o. 4642
  (from: 04/04/1997 until: 04/07/2009)
Rozviazanie pracovného pomeru zo dňa 29.1.1996. Stary spis: S.r.o. 4642
  (from: 10/27/1997 until: 04/07/2009)
Uznesenie Okresného súdu Bratislava I. zo dňa 07.08.2007, ktorým súd začal konanie ex offo o zrušenie spoločnosti bez likvidácie z dôvodu že spoločnosť nemá žiaden obchodný majetok.
  (from: 08/08/2007 until: 04/07/2009)
Date of updating data in databases:  06/13/2024
Date of extract :  06/15/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person