Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  16183/T

Business name: 
SALAMON INTERNET, s.r.o.
  (from: 02/17/2000)
INET s.r.o.
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Registered seat: 
Partizánska 18
Šaľa 927 00
  (from: 09/25/2003)
Hlboká 3
Šaľa 927 00
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
Zoltána Kodálya 769/29
Galanta 924 01
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Identification number (IČO): 
34 149 139
  (from: 10/30/1996)
Date of entry: 
10/30/1996
  (from: 10/30/1996)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/30/1996)
Objects of the company: 
automatizované spracovanie dát
  (from: 10/30/1996)
poskytovanie software predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 10/30/1996)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 10/30/1996)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) a za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 10/30/1996)
poskytovanie verejných telekomunikačných služieb v oblasti prenosu dát
  (from: 02/17/2000)
inštalácia koncových telekomunikačných zariadení a ich pripojovanie k jednotnej telekomunikačnej sieti (ďalej len JTS) typu:
  (from: 02/17/2000)
poradenská služba k technickému vybaveniu počítača (hardware)
  (from: 02/17/2000)
dodávky, poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 02/17/2000)
montáž a oprava kancelárskej a výpočtovej techniky
  (from: 02/17/2000)
služby súvisiace s činnosťou databánk
  (from: 02/17/2000)
reklamné služby
  (from: 02/17/2000)
zriaďovanie a prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete
  (from: 09/25/2003)
projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích sytémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 09/13/2019)
vývoj, výroba, predaj, projektovanie, montáž, údržba, revízia alebo oprava zabezpečovacích systémov alebo poplachových systémov a systémov a zariadení umožňujúcich sledovanie pohybu a konania osoby v chránenom objekte, na chránenom mieste alebo v ich okolí
  (from: 11/19/2009 until: 09/03/2019)
modemy (faxy) voice ZyXEL: U-1496 S Plus SK: U-1496 E,B,R,RE,RN,SN SK: ELITE 2864,L SK:OMNI 288S SK: U-336E, RE,R SK: Comet 336,3356: U-1496 P SK: U-1496 E,B,R,RE,RN Plus SK: OMNI 28641 SK: Omni TA 128: Om ni.net Plus/D/LCD: Prestige 28641: Prestige 128 Plus/MH/IMH/L: Prestige 100/IH/MH/WH: Prestige 153/153X.
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
Partners: 
Ing. Viktor Šafár
P.J. Šafárika 23
Šaľa 927 00
Slovak Republic
  (from: 06/16/2022)
Ing. Zoltán Pap
JAS 932
Galanta 924 00
Slovak Republic
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Ladislav Pomothy
SNP 997/18
Galanta 924 00
Slovak Republic
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Viktor Šafár
P.J. Šafárika 23
Šaľa 927 00
Slovak Republic
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
Ing. Viktor Šafár
P.J. Šafárika 23
Šaľa 927 00
Slovak Republic
  (from: 09/25/2003 until: 06/15/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Viktor Šafár
Amount of investment: 6 638,783775 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/16/2022)
Ing. Zoltán Pap
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Ladislav Pomothy
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Viktor Šafár
Amount of investment: 100 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 100 000 Sk
Amount of investment: 100 000 * ( nepeňažný vklad )
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
Ing. Viktor Šafár
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/25/2003 until: 08/21/2009)
Ing. Viktor Šafár
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 08/22/2009 until: 06/15/2022)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/25/2003)
Individual managing director
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
konatelia
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Viktor Šafár
P.J. Šafárika 23
Šaľa 927 00
From: 02/17/2000
  (from: 05/18/2022)
Ing. Zoltán Pap
JAS 932
Galanta 924 00
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Ladislav Pomothy
SNP 997/18
Galanta 924 00
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Ing. Viktor Šafár
P.J. Šafárika 23
Šaľa 927 00
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
Ing. Viktor Šafár
P.J. Šafárika 23
Šaľa 927 00
From: 02/17/2000
  (from: 09/25/2003 until: 05/17/2022)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 09/25/2003)
Spoločnosť zastupujú a vo všetkých veciach za ňu podpisujú jej konatelia samostatne.
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
Spoločnosť zastupujú a vo všetkých veciach za ňu podpisujú jej konatelia samostatne.
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Capital: 
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 08/22/2009)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/25/2003 until: 08/21/2009)
200 000 Sk
  (from: 02/17/2000 until: 09/24/2003)
100 000 Sk
  (from: 10/30/1996 until: 02/16/2000)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 18.09.1996 podľa ust. §§ 56-75 a § 105 a nasl. Obchodného zákonníka zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 10/30/1996)
Dodatkom č. 1 zo dňa 01.06.1998 bola spoločenská zmluva prispôsobená zákonu č. 11/1998 Z.z. (zmena obchodného mena z: INET, s.r.o. na: SALAMON INTERNET, s.r.o.). Dodatok č. 2 zo dňa 06.09.1999 k spoločenskej zmluve (zmena sídla z: Galanta, Z.Kodálya 769/29 na: Šaľa, Hlboká č. 3).
  (from: 02/17/2000)
Rozhodnutie jediného spoločníka o zmene spoločenskej zmluvy zo dňa 08.07.2003 - zmena sídla z: Hlboká 3, Šaľa, na: Partizánska 18, Šaľa. Rozšírenie predmetu činnosti.
  (from: 09/25/2003)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person