Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3321/N

Business name: 
ORMOK, spol. s r.o.
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
Registered seat: 
322
Nová Vieska 943 41
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
Identification number (IČO): 
31 435 467
  (from: 05/11/1993)
Date of entry: 
05/11/1993
  (from: 05/11/1993)
Date of deletion: 
02/09/2005
  (from: 02/09/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 02/09/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/11/1993)
Objects of the company: 
výroba a predaj paliet miesto prevádzky: Nová Vieska 322
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
maloobchod s potravinami
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
maloobchod s osivom sadivom, umel. hnoj. a chem. /okrem jedov/
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
podnikateľské poradenstvo v poľnohospodárstve
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
zemné práce
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
ťažba a spracovanie rákosia
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
výroba a predaj rašeliny
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
poľnohospodárska výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov a plodov za účelom ich spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
Partners: 
Júlia Kovácsová
118
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Alžbeta Meszárosová
22
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Helena Pavlíková
278
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Ing. Gabriel Ravasz
91
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Irma Seresová
285
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Július Szabó
300
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Alžbeta Meszárosová
22
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Helena Pavlíková
278
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Ing. Gabriel Ravasz
99
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Irma Seresová
285
Nová Vieska
Slovak Republic
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Contribution of each member: 
Júlia Kovácsová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Alžbeta Meszárosová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Helena Pavlíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Ing. Gabriel Ravasz
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Irma Seresová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Július Szabó
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Alžbeta Meszárosová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Helena Pavlíková
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Ing. Gabriel Ravasz
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Irma Seresová
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
konatelia
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Júlia Kovácsová
118
Nová Vieska
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Július Szabó
300
Nová Vieska
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Ing. Gabriel Ravasz
99
Nová Vieska
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
V mene spoločnosti koná konateľ samostatne.
  (from: 05/11/1993 until: 05/10/1998)
Capital: 
120 000 Sk
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
Other legal facts: 
Uznesením Krajského súdu v Bratislave, sp. zn. 7K 299/00 zo dňa 26.8.2003, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 17.10.2003 bol zrušený konkurz na majetok spoločnosti z dôvodu, že majetok spoločnosti nepostačuje na úhradu výdavkov a odmeny správcu. Z Obchodného registra Okresného súdu v Nitre, odd. Sro vložka č. 3321/N sa obchodná spoločnosť ORMOK, spol. s r.o., Nová Vieska 322, IČO: 31 435 467 v y m a z á v a .
  (from: 02/09/2005)
Základné imanie : 120 000,- Sk predstavuje ho nepeňažná čiastka 114 000,- Sk, slovom stoštrnásťtisíc korún slovenských, ktorá pozostáva z členských podielov pretransformovaného roľníckeho družstva v Novej Vieske, a peňažná čiastka 6 000,- Sk slovom šesťtisíc korún slovenských. Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou z 5.1.1993 podľa ust. §§ 105-153 Obch. zákonníka v spojení s ust. § 11 ods. 1 písm. c/ zák. č. 42/1991 transformáciou roľníckeho družstva Nová Vieska zapísaného v obchodnom registri v odd. Dr. 1459 pri Obvodnom súde Bratislava I. Stary spis: S.r.o. 9361
  (from: 05/11/1993 until: 02/08/2005)
Zmena spoločenskej zmluvy schválená na valnom zhromaždení spoločnosti dňa 03.07.1996.
  (from: 05/11/1998 until: 02/08/2005)
Uznesením Krajského súdu v Bratislave zo dňa 31.1.2002, č.k. 7K 299/00 - 61, bol na majetok spoločnosti vyhlásený konkurz. Za správcu konkurznej podstaty bol ustanovený JUDr. Jaromír Valent, Bánskobystrická 4, Nové Zámky.
  (from: 01/30/2003 until: 02/08/2005)
Date of updating data in databases:  01/17/2022
Date of extract :  01/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person