Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3427/V

Business name: 
COMPEKO TREND s.r.o.
  (from: 06/05/2002)
COMPEKO TREND s.r.o.Spišská Nová Ves
  (from: 08/09/1993 until: 06/04/2002)
Registered seat: 
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 11/04/2014)
Štefánikovo námestie 6
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 06/05/2002 until: 11/03/2014)
Odborárov 37
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Šoltésova 9/2
Spišská Nová Ves 052 01
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Identification number (IČO): 
31 676 596
  (from: 08/09/1993)
Date of entry: 
08/09/1993
  (from: 08/09/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 08/09/1993)
Objects of the company: 
poskytovanie sofware
  (from: 08/09/1993)
vedenie účtovnej evidencie
  (from: 11/18/1994)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja v rozsahu voľných živností: výrobky poľnohospodárske, lesnícke a vodného hospodárstva, potraviny, pochutiny, tabak, a tabakové výrobky, palivá, výrobky z uhlia a ropy, anorganické a organické chemické výrobky, výrobky gumársko-azbestovej výroby, kožené výrobky, kožušiny, umelé kožušiny, výrobky z nich, drevo a výrobky drevospracujúcej výroby, korok a korkové výrobky, výrobky zo slamy, esparta a iného materiálu na úplety, košikárske výrobky, vláknina z dreva alebo iných celilózových vláknin, odpad, papiera a lepenky, papier, kartón a lepenka, výrobky z papierenských vláknin, papiera a kartónu, tlačené knihy, noviny, obrazy a iné výrobky polygrafického priemyslu, rukopisy, výrobky kultúrnej spotreby, textil a textilné výrobky, konfekcia, odevy a odevné doplnky, obuv, stavebný materiál, výrobky z kameňa, sádry, cementu, azbestu, sľudy alebo podobných materiálov, keramické výrobky, porcelán, sklo a sklenené výrobky, pravé perly, drahokamy a polodrahokamy, drahé kovy, umelá bižutéria, mince, výrobky hutníctva železa a neželezných kovov, kovy výrobky z nich, výrobky strojárstva a kovospracujúcej výroby, nástroje, náradie, nožiarske výrobky a jedálne príbory z obyčajných kovov, kotly, stroje, prístroje a mechanické nástroje, elek- trické a elektronické stroje, prístroje, s príslušenstvom, prístroje na záznam a repr. zvuku a televízie, motorové vozid- lá, traktory, motocykle, bicykle a iné pozemné vozidlá, nástroje a prístroje optické, fotografické, kinematografické, kontrolné, lekárske, hodiny, hodinky a ich časti, hudobné nástroje, nábytok, posteľoviny, svietidlá, reklamné lampy, svetelné reklamy, svet. ukazovatele, hračky, hry, športové potreby
  (from: 11/18/1994)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane elektronických zariadení na spracovanie údajov, strojov a prístrojov, automobilov, tovaru osobnej potreby a potrieb pre domácnosť
  (from: 08/12/1996)
poradenské služby ohľadne elektronických zariadení na spracovanie dát
  (from: 08/12/1996)
dodávky a poradenské služby ohľadne programov na spracovanie dát
  (from: 08/12/1996)
automatizované spracovanie dát
  (from: 08/12/1996)
služby súvisiace s databankami
  (from: 08/12/1996)
montáž a opravy spojené s kancelárskou, výpočtovou, reprodukčnou technikou a elektronikou
  (from: 08/12/1996)
prevádzkovanie počítačových hier a iných zariadení na zábavu (nevýherných)
  (from: 08/12/1996)
organizovanie školení, kurzov a seminárov
  (from: 08/12/1996)
baliace činnosti
  (from: 08/12/1996)
reklamné činnosti
  (from: 08/12/1996)
montáž a opravy prostriedkov výpočtovej techniky a periférnych zariadení k PC
  (from: 02/18/1999)
inštalácie a opravy registračných pokladníc, pokladničných systémov, kancelárskej techniky
  (from: 02/18/1999)
kopírovanie, laminovanie, viazanie a ostatné kancelárske služby
  (from: 02/18/1999)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 02/18/1999)
činnosť colného deklaranta
  (from: 02/18/1999)
rozmnožovanie nahratých nosičov zvukových a zvukovoobrazových záznamov
  (from: 02/18/1999)
nakladanie s výsledkami tvorivej činnosti so súhlasom autora
  (from: 02/18/1999)
vydavateľské činnosti
  (from: 02/18/1999)
sprostredkovanie kúpy a predaja nehnuteľností
  (from: 02/18/1999)
predaj na priamu konzumáciu nealkoholických a priemyselne vyrábaných mliečnych nápojov, koktailov, vína a destilátov
  (from: 02/18/1999)
predaj na priamu konzumáciu tepelne rýchlo upravovaných mäsových výrobkov a obvyklých príloh ako aj bezmäsitých jedál
  (from: 02/18/1999)
predaj na priamu konzumáciu jedál, nápojov a polotovarov ubytovaným hosťom v ubytovacích zariadeniach s kapacitou do 10 lôžok
  (from: 02/18/1999)
ubytovacie služby-penzion*, turistické ubytovanie
  (from: 02/18/1999)
sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb
  (from: 06/05/2002)
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe zmluvy s autorom
  (from: 06/05/2002)
konzultačná a metodická činnosť v oblasti ekonomiky
  (from: 08/09/1993 until: 08/11/1996)
nákup a predaj nábytku,kože,kancelárskej techniky,technické a programové vybavenie počítačov
  (from: 08/09/1993 until: 08/11/1996)
Partners: 
Ing. Ľudovít Švihla
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 05/20/2022)
Ing. Dušan Grec
Trieda 1.mája 6/12
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Dušan Grec
Trieda 1.mája 6/12
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Ladislav Mačák
Wolkerova 34/12
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Ladislav Mačák
Šoltésova 9/12
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Ľudovít Švihla
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Ľudovít Švihla
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Ľudovít Švihla
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves
Slovak Republic
  (from: 06/05/2002 until: 05/19/2022)
Contribution of each member: 
Ing. Ľudovít Švihla
  (from: 11/04/2014 until: 05/19/2022)
Ing. Ľudovít Švihla
Amount of investment: 6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 05/20/2022)
Ing. Dušan Grec
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Ladislav Mačák
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Ľudovít Švihla
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Dušan Grec
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Ladislav Mačák
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Ľudovít Švihla
Amount of investment: 67 000 Sk Paid up: 67 000 Sk
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Ľudovít Švihla
Amount of investment: 201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 06/05/2002 until: 03/02/2010)
Ing. Ľudovít Švihla
Amount of investment: 6 671,977694 EUR Paid up: 6 671,977694 EUR
  (from: 03/03/2010 until: 11/03/2014)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/18/1999)
Individual managing director
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Maroš Švihla
Hlavná 56
Vyšná Myšľa 044 15
From: 10/09/2015
  (from: 10/30/2015)
Ing. Dušan Grec
Trieda 1.mája 6/12
Spišská Nová Ves
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Ing. Ladislav Mačák
Wolkerova 34/12
Spišská Nová Ves
Until: 01/28/2002
  (from: 02/18/1999 until: 06/04/2002)
Ing. Ľudovít Švihla
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves
  (from: 02/18/1999 until: 01/10/2006)
Ing. Ľudovít Švihla
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves
From: 08/09/1993
  (from: 01/11/2006 until: 11/03/2014)
Ing. Ľudovít Švihla
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves
From: 08/09/1993 Until: 09/08/2014
  (from: 11/04/2014 until: 11/03/2014)
Dagmar Švihlová
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/08/2014
  (from: 11/04/2014 until: 10/29/2015)
Dagmar Švihlová
Štúrovo nábrežie 7/16
Spišská Nová Ves 052 01
From: 09/08/2014 Until: 10/09/2015
  (from: 10/30/2015 until: 10/29/2015)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť koná a za túto podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písomnému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 02/18/1999)
Za spoločnosť koná a za túto podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písomnému alebo tlačenému názvu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Capital: 
6 672 EUR Paid up: 6 672 EUR
  (from: 11/04/2014)
6 671,977694 EUR Paid up: 6 671,977694 EUR
  (from: 03/03/2010 until: 11/03/2014)
201 000 Sk Paid up: 201 000 Sk
  (from: 01/11/2006 until: 03/02/2010)
102 000 Sk
  (from: 08/09/1993 until: 02/17/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 31.5.1993 v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb.
  (from: 08/09/1993)
Dodatok k spol. zmluve zo dňa 17.10.1994.
  (from: 11/18/1994)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 29.5.1996.
  (from: 08/12/1996)
Dodatok č. 2 k spoločenskej zmluve zo dňa 13.7.1998. Spoločenská zmluva upravená podľa zák. č. 11/98 Zb.
  (from: 02/18/1999)
Zápisnica z VZ spoločnosti zo dňa 28.1.2002.
  (from: 06/05/2002)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/24/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person