Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  123/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Bolešov
  (from: 04/21/2016)
Registered seat: 
Bolešov 018 53
  (from: 10/06/1950)
Identification number (IČO): 
00 200 018
  (from: 10/06/1950)
Date of entry: 
10/06/1950
  (from: 10/06/1950)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 10/06/1950)
Objects of the company: 
výroba mäsa a mäsových výrobkov - /mäsiarstvo a údenárstvo/
  (from: 08/30/1993)
maloobchod s mäsom a mäsnými výrobkami
  (from: 08/30/1993)
maloobchod s potravinami, pochutinami, drogistickým tovarom
  (from: 08/30/1993)
zámočníctvo, zváračské práce
  (from: 08/30/1993)
kovoobrábanie
  (from: 08/30/1993)
výroba strojov a zariadení
  (from: 08/30/1993)
montáž technologických zariadení
  (from: 08/30/1993)
výroba betónových tvárnic
  (from: 08/30/1993)
vykonávanie pozemných a inžinierskych stavieb
  (from: 08/30/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 08/30/1993)
vykonávanie priemyselných stavieb
  (from: 08/30/1993)
pohostinská, reštauračná činnosť a ubytovanie
  (from: 08/30/1993)
cestná nákladná doprava
  (from: 08/30/1993)
poľnohospodárska a lesnícka výroba včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesníckych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 01/05/1994)
závodné stravovanie
  (from: 05/06/1998)
výroba a predaj osív
  (from: 02/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2002)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 02/04/2002)
maloobchodný predaj pohonných hmôt
  (from: 02/04/2002)
služby pre rastlinnú a živočíšnu výrobu bez veterinárnych služieb
  (from: 02/04/2002)
poskytovanie služieb pre agroturistiku /prevádzka zariadení slúžiacich k relaxácii a regenerácii, organizovanie turisticko - športových podujatí
  (from: 02/04/2002)
poľovníctvo
  (from: 12/09/2002)
rybárstvo
  (from: 12/09/2002)
otvárka, príprava a dobývanie výhradných ložísk na povrchu
  (from: 06/05/2010)
zriaďovanie, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 06/05/2010)
úprava a zušľachťovanie nerastov vykonávané v súvislosti s ich dobývaním
  (from: 06/05/2010)
dobývanie ložísk nevyhradených nerastov na povrchu vrátane úpravy a zušľachťovania nerastov vykonávaných v súvislosti s ich dobývaním, zabezpečovanie a likvidácia lomov
  (from: 06/05/2010)
produkcia, zber a balenie medu v priestoroch držiteľa včelstiev
  (from: 06/05/2010)
priamy predaj medu z vlastnej produkcie miestnym maloobchodným predajniam, ktoré priamo zásobujú konečných spotrebiteľov: Predajňa potravín PD Bolešov
  (from: 06/05/2010)
čistenie a zimná údržba komunikácií
  (from: 01/15/2014)
administratívne služby
  (from: 12/05/2017)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 12/05/2017)
vedenie účtovníctva
  (from: 12/05/2017)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 12/05/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 12/09/2002)
Ing. Ján Vasko - Chairman of the Board of Directors
418
Drietoma 913 03
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Ing. Dávid Vavrík - Member of the Board of Directors
268
Poľný Kesov 951 15
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Peter Jágrik - Member of the Board of Directors
Na REvíne 10493/29B
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Acting: 
Za družstvo koná navonok a listiny o právnych úkonoch podpisuje predseda predstavenstva spoločne s jedným členom predstavenstva alebo dvaja členovia predstavenstva spoločne. Podpisovanie za Družstvo sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu Družstva, menám, priezviskám a funkciám, podpisujúci pripoja svoj podpis. Ak zákon nevyžaduje podpis úradne osvedčený, môže podpisujúci nahradiť svoj podpis faksimile svojho podpisu.
  (from: 09/09/2021)
Supervisory board: 
Ing. Juraj Béreš
Vrbovská 24
Michalovce 071 01
From: 07/12/2021
  (from: 09/09/2021)
Ing. Gabriela Poliaková
83
Tuchyňa 018 55
From: 11/20/2023
  (from: 12/07/2023)
Bc. Eliáš Hraboš
Štúrova 1260/33
Šaštín-Stráže 90 841
From: 11/20/2023
  (from: 12/07/2023)
Registered capital: 
116 179 EUR
  (from: 05/13/2009)
Basic member contribution: 
16,5 EUR
  (from: 08/24/2017)
Other legal facts: 
Výročná členská schôdza konaná dňa 8.3.1991 schválila nové stanovy v súlade so zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 485
  (from: 10/06/1950)
Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 23.10.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obchodného zákona podľa zák.č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 485
  (from: 08/30/1993)
Členská schôdza dňa 16.02.1996 schválila dodatok č.2 k stanovám družstva.
  (from: 05/06/1998)
Členská schôdza /notárska zápisnica N 514/97, NZ 534/97 zo dňa 18.10.1997/ rozhodla o zmenách v orgánoch družstva.
  (from: 06/18/1998)
Dodatok k stanovám schválený členskou schôdzou dňa 12.2.1999.
  (from: 03/26/1999)
Zmena stanov schválená členskou schôdzou dňa 11.2.2000.
  (from: 03/09/2000)
Dodatok k stanovám družstva schválený členskou schôdzou dňa 16.2.2001.
  (from: 02/04/2002)
Zmena stanov družstva schválená členskou schôdzou dňa 18.10.2002 (notárska zápisnica N 444/02, Nz 468/02 zo dňa 24.10.2002).
  (from: 12/09/2002)
Authorisation of restructuring proceedings: 
Authorisation of proceedings: 05/23/2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-451 zo dňa 18.5.2015 povolil reštrukturalizáciu dlžníka Poľnohospodárske družstvo Bolešov so sídlom 018 53 Bolešov, IČO 00 200 018 a ustanovil správcu. Právne účinky povolenia reštrukturalizácie nastali dňom 23.5.2015.
  (from: 04/21/2016)
Closing of restructuring proceedings: 
Date of the closing of proceedings: 12/15/2015
Okresný súd Trenčín uznesením č.k. 40R/4/2015-1647 zo dňa 08.12.2015 potvrdil reštrukturalizačný plán dlžníka a rozhodol o skončení reštrukturalizácie. Uznesenie nadobudlo právoplatnosť a vykonateľnosť dňa 15.12.2015. Záväzná časť reštrukturalizačného plánu na čas po skončení reštrukturalizácie až do úplného splnenia plánu zaviedla nad dlžníkom dozornú správu a za dozorného správcu bol určený správca Mgr. Ladislav Barát so sídlom kancelárie Školská 3, 949 01 Nitra, značka správcu S1182.
  (from: 04/21/2016)
Date of updating data in databases:  03/01/2024
Date of extract :  03/04/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person