Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  126/R

Business name: 
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
  (from: 08/17/2013)
Registered seat: 
Stavbárov 6
Prievidza 971 01
  (from: 04/25/1994)
Identification number (IČO): 
00 173 801
  (from: 06/15/1967)
Date of entry: 
06/15/1967
  (from: 06/15/1967)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/15/1967)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/17/2013)
údržba a opravy v bytoch a nebytových priestoroch, vr. vez
  (from: 04/25/1994)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 04/25/1994)
montáž a servis satelitného televízneho príjmu
  (from: 04/25/1994)
obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie - mimo predajne
  (from: 04/25/1994)
poskytovanie služieb výpočtovou technikou
  (from: 04/25/1994)
inzertná a reklamná činnosť
  (from: 04/25/1994)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu licencie č. 2000T 0370 vydanej Ministerstvom hospodárstva SR zo dňa 21.2.2000
  (from: 01/29/2001)
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/2006)
kancelárske a administratívne práce
  (from: 03/28/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/07/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/07/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/07/2015)
leasingová činnosť
  (from: 08/07/2015)
Správa a údržba bytového fondu a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/1994)
Teodor Palkovič - Chairman of the Board of Directors
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
JUDr. Pavol Rafaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Ing. Jozef Truchan - Member of the Board of Directors
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Ing. Jozef Hlinka - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 34/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Miloš Fráter - Member of the Board of Directors
Nová 18/2
Kanianka 972 17
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Viliam Hentek - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Jozef Bartolen - Member of the Board of Directors
Kútovská 23/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Acting: 
Za družstvo zastupuje predstavenstvo, za družstvo sa podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/25/1994)
Supervisory board: 
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Registered capital: 
30 931 EUR
  (from: 04/22/2009)
Basic member contribution: 
4 EUR
  (from: 04/22/2009)
Other legal facts: 
Zmeny v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 42/92 boli prejednané a schválené na schôdzi zhromaždenia delegátov uskutočnenej dňa 17.12.1992. Stary spis: Dr 504
  (from: 04/25/1994)
Zhromaždenie delegátov konané dňa l8.O4.l996 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 05/04/1998)
Zmena Stanov OSBD prejednaná a schválená na schôdzi zhromaždenia delegátov dňa 14.05.1998.
  (from: 08/25/1999)
Stanovy spoločnosti boli zmenené zhromaždením delegátov zo dňa 24.5.2001.
  (from: 08/28/2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 18.5.2000 schválilo zmenu stanov družstva. Zhromaždenie delegátov dňa 23.5.2002 schválilo zmenu stanov družstvo (zosúladenie znenia stanov so zák. č. 500/2001 Z.z.).
  (from: 04/05/2005)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person