Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  126/R

Business name: 
Okresné správcovské bytové družstvo Prievidza
  (from: 08/17/2013)
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza, družstvo
  (from: 04/25/1994 until: 08/16/2013)
Okresné stavebné bytové družstvo Prievidza
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Registered seat: 
Stavbárov 6
Prievidza 971 01
  (from: 04/25/1994)
Prievidza
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Identification number (IČO): 
00 173 801
  (from: 06/15/1967)
Date of entry: 
06/15/1967
  (from: 06/15/1967)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 06/15/1967)
Objects of the company: 
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/17/2013)
údržba a opravy v bytoch a nebytových priestoroch, vr. vez
  (from: 04/25/1994)
prenájom bytových a nebytových priestorov
  (from: 04/25/1994)
montáž a servis satelitného televízneho príjmu
  (from: 04/25/1994)
obchod s tovarom nevyžadujúcim si zvláštne povolenie - mimo predajne
  (from: 04/25/1994)
poskytovanie služieb výpočtovou technikou
  (from: 04/25/1994)
inzertná a reklamná činnosť
  (from: 04/25/1994)
výroba tepla, rozvod tepla v rozsahu licencie č. 2000T 0370 vydanej Ministerstvom hospodárstva SR zo dňa 21.2.2000
  (from: 01/29/2001)
zabezpečovanie služieb spojených so správou nehnuteľností v rozsahu voľných živností
  (from: 03/28/2006)
kancelárske a administratívne práce
  (from: 03/28/2006)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 08/07/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti výroby
  (from: 08/07/2015)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 08/07/2015)
leasingová činnosť
  (from: 08/07/2015)
Správa a údržba bytového fondu a nebytového fondu v rozsahu voľných živností
  (from: 05/06/2016)
správa bytového alebo nebytového fondu
  (from: 08/07/2015 until: 05/05/2016)
revízie a skúšky plynových zariadení v rozsahu ČSN 38 6441
  (from: 04/25/1994 until: 05/05/2016)
organizovanie prípravy a realizácia výstavby bytov v družstevných domoch, rodinných domčekoch a miestností neslúžiacich na bývanie
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
prideľovanie družstevných bytov, vrátane rodinných domčekov a miestností neslúčiacich na bývanie do osobného užívania členom, prípadne prevody rodinných domčekov do osobného vlastníctva
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
údržba, opravy, rekonštrukcia a modernizácia bytového majetku a nebytových priestorov
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním za odplatu občanom aj organizáciam
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
poskytovanie služieb spojených s bývaním svojim členom
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
materiálno-výrobná základňa pre údržbu a opravy bytov a nebytových priestorov a pre poskytovanie služieb spojených s bývaním
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
poskytuje opravy a iné údržbárske práce, ako aj revízie, vyhradených technických zariadení iným organizáciam a občanom
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
výkony dopravných prostriedkov, mechanizmov a výpočtového strediska iným organizáciam
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
montáž a servis satelitného televízneho príjmu svojim členom, iným občanom a organizáciam
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
vykonávať školenia v zmysle oprávnenia, ktoré OSBD vlastní
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
prenájom nebytových priestorov
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
revízie a skúšky výťahov s nosnosťou nad 100 kg, výška zdv. nad 2M
  (from: 04/25/1994 until: 05/05/2016)
revízie a skúšky elektrického zariadenia
  (from: 04/25/1994 until: 05/05/2016)
Management body: 
Managing board
  (from: 04/25/1994)
Managing board
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Teodor Palkovič - Chairman of the Board of Directors
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
JUDr. Pavol Rafaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Ing. Jozef Truchan - Member of the Board of Directors
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Ing. Jozef Hlinka - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 34/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Miloš Fráter - Member of the Board of Directors
Nová 18/2
Kanianka 972 17
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Viliam Hentek - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Jozef Bartolen - Member of the Board of Directors
Kútovská 23/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Jozef Bartolen - člen predstavenstva
Kútovská 23/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Jozef Bartolen - člen predstavenstva
Kútovská 23/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Ing. Vladimír Beluško - člen
Šulekova 2O/l4
Prievidza
  (from: 05/04/1998 until: 06/27/2006)
Ing. Vladimír Beluško - člen
Šulekova 2O/l4
Prievidza
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Vladimír Beluško - člen predstavenstva
Šulekova 20/877
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Ing. Vladimír Beluško - člen predstavenstva
Šulekova 20/877
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Ing. Karol Déri - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Edita Dobrotková - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza
  (from: 08/28/2001 until: 06/27/2006)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ľudmila Ďurišíková - člen
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Ľudmila Ďurišíková - člen
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ľudmila Ďurišíková - člen predstavenstva
Mišúta 6/5
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Ľudmila Ďurišíková - člen predstavenstva
Mišúta 6/5
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Michal Fábry - člen
44O/B-l
Kamenec pod Vtáčnikom
  (from: 05/04/1998 until: 06/27/2006)
Michal Fábry - člen
44O/B-l
Kamenec pod Vtáčnikom
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Michal Fábry - člen
Na Papiereň 337/79
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Michal Fábry - člen
Na Papiereň 337/79
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Michal Fábry - člen predstavenstva
ul. Na Papiereň 79/337
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Michal Fábry - člen predstavenstva
ul. Na Papiereň 79/337
Kamenec pod Vtáčnikom 972 44
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Miloš Fráter - Member of the Board of Directors
Nová 18/2
Kanianka 972 17
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Miloš Fráter - Member of the Board of Directors
Nová 18/2
Kanianka 972 17
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Viliam Hentek - člen
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Viliam Hentek - člen
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/30/2017)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/31/2017 until: 04/07/2021)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M. Rázusa 864/9
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M.Rázusa 9/864
Prievidza 971 06
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Viliam Hentek - člen predstavenstva
M.Rázusa 9/864
Prievidza 971 06
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Ing. Jozef Hlinka - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 34/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Ing. Jozef Hlinka - Member of the Board of Directors
M. Rázusa 34/4
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
MUDr. Anton Chrenko - člen
Puškinova 596/20
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
MUDr. Anton Chrenko - člen
Puškinova 596/20
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ing. Ján Ihring - člen
MC 54/8
Handlová
  (from: 05/04/1998 until: 06/27/2006)
Ing. Ján Ihring - člen
MC 54/8
Handlová
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Ján Ihring - člen
Morovnianska cesta 1761/54
Handlová 972 51
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Ing. Ján Ihring - člen
Morovnianska cesta 1761/54
Handlová 972 51
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/1761
Handlová 972 51
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/1761
Handlová 972 51
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Ing. Vladimír Kmeť - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Ing. Vladimír Kmeť - člen
Tatarku 8/2
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Ing. Rudolf Kocnár
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Ing. Marián Krett - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Ing. Marián Krett - člen
Nedožerského 12/8
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Jaroslav Krcho - člen
Bernolákova 2/lO
Prievidza
  (from: 05/04/1998 until: 08/27/2001)
Roman Miklík
Kútovská 6/15
Prievidza 971 01
From: 05/23/2002
  (from: 03/28/2006 until: 06/27/2006)
Roman Miklík
Kútovská 6/15
Prievidza 971 01
From: 05/23/2002 Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Oľga Mrázová - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Oľga Mrázová - člen
Lúčna 10/30
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Emil Ochát - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Emil Ochát - člen
Sv. Cyrila 24/19
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Ing. Jana Pagáčová - člen
Okružná 16/3
Handlová
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Teodor Palkovič - predseda
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Teodor Palkovič - predseda
Lúčna 43/5
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Teodor Palkovič - predseda
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Teodor Palkovič - predseda
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Teodor Palkovič - Chairman of the Board of Directors
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Teodor Palkovič - Chairman of the Board of Directors
Lúčna 152/47
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Teodor Palkovič - predseda predstavenstva
Lúčna 47/152
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Teodor Palkovič - predseda predstavenstva
Lúčna 47/152
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Teodor Palkovič - predseda:
Lúčna 47/5
Prievidza
  (from: 05/04/1998 until: 06/27/2006)
Teodor Palkovič - predseda:
Lúčna 47/5
Prievidza
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
JUDr. Pavol Rafaj - člen predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 01/22/2009
  (from: 04/22/2009 until: 07/23/2010)
JUDr. Pavol Rafaj - člen predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 01/22/2009 Until: 06/10/2010
  (from: 07/24/2010 until: 07/23/2010)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 06/10/2010
  (from: 07/24/2010 until: 05/16/2011)
JUDr. Pavol Rafaj - podpredseda predstavenstva
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 06/10/2010 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
JUDr. Pavol Rafaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
JUDr. Pavol Rafaj - Vice-chairman of the Board of Directors
Dlhá 26/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Peter Róža
V.Benedikta 208/22
Prievidza
  (from: 08/28/2001 until: 06/27/2006)
Peter Róža
V.Benedikta 208/22
Prievidza
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Ľudovít Schrom
Sv. Cyrila 314/20
Prievidza
  (from: 08/28/2001 until: 06/27/2006)
Ing. Ľudovít Schrom
Sv. Cyrila 314/20
Prievidza
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Ľudovít Schrom - člen predstavenstva
Sv. Cyrila 20/314
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 04/21/2009)
Ing. Ľudovít Schrom - člen predstavenstva
Sv. Cyrila 20/314
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 01/22/2009
  (from: 04/22/2009 until: 04/21/2009)
Ing. Roman Smejkal - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Ing. Roman Smejkal - člen
Šafárika 12/16
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Ing. Elena Šalagová - člen
Dlhá 32/12
Prievidza
  (from: 05/04/1998 until: 01/26/2000)
Ivan Šuba - člen
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Ivan Šuba - člen
Partizánska 4/18
Handlová
  (from: 04/25/1994 until: 02/22/2006)
Ivan Šuba - člen
Partizánska 4/18
Handlová
Until: 06/30/2003
  (from: 02/23/2006 until: 02/22/2006)
Ing. Jozef Truchan - člen
Tolstého 47/5
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
Ing. Jozef Truchan - 2. podpredseda
Tolstého 47/5
Prievidza
  (from: 05/04/1998 until: 06/27/2006)
Ing. Jozef Truchan - 2. podpredseda
Tolstého 47/5
Prievidza
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
Ing. Jozef Truchan - Member of the Board of Directors
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Ing. Jozef Truchan - Member of the Board of Directors
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda
Tolstého 17/5
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda predstavenstva
Tolstého 5/17
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Ing. Jozef Truchan - podpredseda predstavenstva
Tolstého 5/17
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda
Lúčna 31/8
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 05/03/1998)
JUDr. Vladimír Vaňo - 1. podpredseda
Lúčna 31/8
Prievidza
  (from: 05/04/1998 until: 06/27/2006)
JUDr. Vladimír Vaňo - 1. podpredseda
Lúčna 31/8
Prievidza
Until: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 06/27/2006)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda predstavenstva
Lúčna 8/35
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 04/15/2011)
JUDr. Vladimír Vaňo - podpredseda predstavenstva
Lúčna 8/35
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 03/25/2010
  (from: 04/16/2011 until: 04/15/2011)
Ľubomír Vida - člen
I. Bukovčana 833/29
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Ľubomír Vida - člen
I. Bukovčana 833/29
Prievidza - Prievidza III Necpaly 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Emília Zvalová - člen
Kútovská 17/10
Prievidza
  (from: 04/25/1994 until: 03/27/2006)
Emília Zvalová - člen
Kútovská 17/10
Prievidza
Until: 04/13/2002
  (from: 03/28/2006 until: 03/27/2006)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/8
Handlová 972 51
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
MUDr. Anton Chrenko - člen predstavenstva
Puškinova 596/20
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 05/04/2021 until: 05/03/2021)
Ing. Ján Ihring - člen predstavenstva
Morovnianska cesta 54/8
Handlová 972 51
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/03/2021)
MUDr. Anton Chrenko - člen predstavenstva
Puškinova 596/20
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/03/2021)
Acting: 
Za družstvo zastupuje predstavenstvo, za družstvo sa podpisuje predseda alebo podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 04/25/1994)
Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda alebo prokurista č. 1 a ďalší člen predstavenstva aleboprokurista č. 2.
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Supervisory board: 
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2021
  (from: 04/08/2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ing. Peter Kurek
Fándlyho 5/752
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Ing. Peter Kurek
Fándlyho 5/752
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Anton Lachký
ul. Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Anton Lachký
ul. Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ján Novák
Partizánska 3/8
Handlová 972 51
From: 02/24/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/05/2016)
Ján Novák
Partizánska 3/8
Handlová 972 51
From: 02/24/2011 Until: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 05/05/2016)
Ing. Roman Novák
Gazdovská 14/4
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006
  (from: 06/28/2006 until: 05/16/2011)
Ing. Roman Novák
Gazdovská 14/4
Prievidza 971 01
From: 02/23/2006 Until: 02/23/2011
  (from: 05/17/2011 until: 05/16/2011)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Ľudmila Ďurišíková
Mišúta 5/6
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Ing. Anton Lachký
Benedikta 10/14
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016 Until: 02/23/2021
  (from: 04/08/2021 until: 04/07/2021)
Soňa Ivaničová
Jesenského 13/12
Prievidza 971 01
From: 02/24/2016
  (from: 05/06/2016 until: 04/07/2021)
Procuration: 
Ing. Peter Obertík
Školská 389/9
Kanianka
  (from: 06/15/1967 until: 05/03/1998)
Ing. Róbert Poliak
Švermu 10/6
Prievidza
  (from: 06/15/1967 until: 05/03/1998)
Registered capital: 
30 931 EUR
  (from: 04/22/2009)
931 800 Sk
  (from: 04/05/2005 until: 04/21/2009)
500 000 Sk
  (from: 04/25/1994 until: 04/04/2005)
Basic member contribution: 
4 EUR
  (from: 04/22/2009)
100 Sk
  (from: 04/25/1994 until: 04/21/2009)
Other legal facts: 
Zmeny v súlade s ust. zák.č. 513/91 Zb. a zák.č. 42/92 boli prejednané a schválené na schôdzi zhromaždenia delegátov uskutočnenej dňa 17.12.1992. Stary spis: Dr 504
  (from: 04/25/1994)
Zhromaždenie delegátov konané dňa l8.O4.l996 rozhodlo o zmene stanov.
  (from: 05/04/1998)
Zmena Stanov OSBD prejednaná a schválená na schôdzi zhromaždenia delegátov dňa 14.05.1998.
  (from: 08/25/1999)
Stanovy spoločnosti boli zmenené zhromaždením delegátov zo dňa 24.5.2001.
  (from: 08/28/2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 18.5.2000 schválilo zmenu stanov družstva. Zhromaždenie delegátov dňa 23.5.2002 schválilo zmenu stanov družstvo (zosúladenie znenia stanov so zák. č. 500/2001 Z.z.).
  (from: 04/05/2005)
Základné imanie : Člen družstva je povinný prispievať na úhradu celého schodku z hospodárenia strediska bytového hospodárstva, v ktorom užíva byt alebo miestnosť neslúžiacu na bývanie vo výške a lehote stanovenej predstavenstvom. Za vykázanú stratu z inej hospodárskej činnosti družstva ručí člen do výšky 500,- Sk v jednom roku. Za likvidačný schodok ručí do výšky 3.000,- Sk. Ďalšie skutočnosti : Družstvo vzniklo na základe ustanovujúcej členskej schôdze družstva konanej dňa 15.06.1967 a na základe vlastných stanov schválených touto schôdzou.
  (from: 06/15/1967 until: 04/24/1994)
Date of updating data in databases:  11/24/2022
Date of extract :  11/28/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person