Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Firm Insert No.:  306/T

Business name: 
Róbert Kohlmann - CK PRESSBURG
  (from: 12/16/1993 until: 10/23/2021)
PRESSBURG CK
  (from: 07/25/1991 until: 12/15/1993)
Place of business: 
SNP č. 29
Smolenice 919 04
  (from: 12/16/1993 until: 10/23/2021)
Bratislava
  (from: 07/25/1991 until: 12/15/1993)
Particulars of an entrepreneur: 
Robert KOHLMANN
  (from: 07/25/1991 until: 10/23/2021)
Place of residence: 
Kadnárova č. 106
Bratislava
  (from: 07/25/1991 until: 10/23/2021)
Identification number (IČO): 
30 050 111
  (from: 07/25/1991)
Date of entry: 
07/25/1991
  (from: 07/25/1991)
Date of deletion: 
10/23/2021
  (from: 10/24/2021)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
§ 768s ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení zákona č. 390/2019 Z.z.
  (from: 10/24/2021)
Legal form: 
Self-employed individual
  (from: 07/25/1991)
Objects of the company: 
vykonávanie služieb cestovnej kancelárie s pôsobnosťou na území SR, sprostredkovanie a zabezpečnie základných a doplnkových služieb domáceho a aktívneho i pasívneho zahraničného cestovného ruchu
  (from: 07/25/1991 until: 12/15/1993)
prevádzkovanie cestovnej kancelárie
  (from: 12/16/1993 until: 10/23/2021)
Management body: 
podnikateľ
  (from: 07/25/1991 until: 10/23/2021)
Robert Kohlmann
Kadnárova č. 106
Bratislava
  (from: 07/25/1991 until: 02/01/2004)
Other legal facts: 
Oprávnenie k podnikateľskej činnosti vydal: Obvodný úrad Trnava, živnostenské odd. rozhodnutím č. Žo 1674/1991 zo dňa 18.6.1991, podľa § 6 a 9 zák. č. 105/90 Zb., o súkromnom podnikaní občanov a § 46 zák. č. 71/1967 Zb., o správnom konaní.
  (from: 07/25/1991 until: 10/23/2021)
Firma prispôsobená prísl. ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 12/16/1993 until: 10/23/2021)
Date of updating data in databases:  10/03/2023
Date of extract :  10/05/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person