Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  132/R

Business name: 
AGROHAND, poľnohospodárske družstvo
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Registered seat: 
Mostná 1941/33
Handlová 972 51
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Identification number (IČO): 
31 646 522
  (from: 03/06/1996)
Date of entry: 
03/06/1996
  (from: 03/06/1996)
Date of deletion: 
08/11/2015
  (from: 08/11/2015)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
Súd vykonal výmaz spoločnosti podľa § 8a ods. 1 písm. c) zák. č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri v znení neskorších predpisov.
  (from: 08/11/2015)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 03/06/1996)
Objects of the company: 
maloobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Ing. Jozef Krett - člen
Stavbárov 11/5
Prievidza
  (from: 03/06/1996 until: 09/04/2002)
Ing. Vojtech Pekárik - Predseda
Mostná 1941/33
Handlová
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Ing. Peter Beznoska - Podpredseda
ul. 29. augusta 24/3
Handlová
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Ing. Pavel Kaufman - člen
Ľ. Ondrejova 757/23
Prievidza
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Ing. Miroslav Jakubov - člen
ul. I. Krasku 1
Handlová
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Jozef Stopka - člen
Školská 43
Handlová
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Ing. Dušan Dobrotka - člen
223
Chrenovec
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda alebo podpredseda, alebo ďalší člen predstavenstva. Za družstvo podpisuje predseda alebo podpredseda predstavenstva a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Registered capital: 
80 000 Sk
  (from: 09/05/2002 until: 08/10/2015)
90 000 Sk
  (from: 03/06/1996 until: 09/04/2002)
Basic member contribution: 
10 000 Sk
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Trenčín č. k. 40CbR/60/2014-86 zo dňa 03. júna 2015, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 30.06.2015 súd zrušil bez likvidácie Družstvo AGROHAND, poľnohospodárske družstvo so sídlom Mostná 1941/33, 972 51 Handlová, IČO 31 646 522, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddiele Dr, vložke číslo 132/R.
  (from: 08/11/2015)
Družstov vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 27.10.1995 v zmysle § 221 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Dr 584
  (from: 03/06/1996 until: 08/10/2015)
Členská schôdza družstva dňa 27.6.2002 schválila Dodatok č. 1 k Stanovám družstva.
  (from: 09/05/2002 until: 08/10/2015)
Date of updating data in databases:  04/16/2024
Date of extract :  04/17/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person