Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  135/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom
  (from: 05/27/1991)
Registered seat: 
Kvášovec 1695
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 03/29/2013)
Kvášovec
Dubnica nad Váhom 018 41
  (from: 05/27/1991 until: 03/28/2013)
Identification number (IČO): 
00 200 069
  (from: 05/27/1991)
Date of entry: 
08/24/1950
  (from: 05/27/1991)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 05/27/1991)
Objects of the company: 
sprostredkovanie obchodu
  (from: 07/09/1993)
veľkoobchod mimo koncesovaných živností a drahých kovov
  (from: 07/09/1993)
nákladná cestná doprava
  (from: 07/09/1993)
prenájom nehnuteľností
  (from: 12/01/1997)
prenájom strojov a zariadení
  (from: 12/01/1997)
prenájom poľnohospodárskych strojov
  (from: 12/01/1997)
pomocné stavebné práce
  (from: 12/01/1997)
zemné práce
  (from: 12/01/1997)
maloobchod v rámci voľných živností /mimo drahých kovov/
  (from: 12/01/1997)
podnikanie v poľnohospodárstve a lesníctve, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účel spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 08/18/2003)
poskytovanie služieb v poľnohospodárstve a záhradníctve
  (from: 03/26/2014)
čistenie a zimná údržba komunikácií
  (from: 03/26/2014)
opravy pracovných strojov
  (from: 03/26/2014)
mäsiarstvo
  (from: 03/26/2014)
výroba pekárenských výrobkov
  (from: 07/09/1993 until: 11/30/1997)
maloobchod s pekárenskými výrobkami
  (from: 07/09/1993 until: 11/30/1997)
poľnohospodárska výroba
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
na úseku svojho záhradníctva dodáva na verejný nákup zeleniny, ovocie a kvety, hodlá zaviesť výrobu ustrice, tieto prostriedky spracováva vlastnou činnosťou a odpredáva v spracovanom stave ako výrobky potravinárske cestou obchodnej činnosti
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
v sušičke a výrobni tvarovaných krmív vyrába v kooperácii pre poľnohospodárske potreby granule, úsušky, príp. lucerkovú múčku, taktiež z vlastnej produkcie vyrába tieto poľnohospodárske výrobky pre vlastnú potrebu a na štátny nákup, vykonáva vlastnú opravárenskú činnosť, stavebnú, autodopravu a zemné práce, činnosť stolársku pre vlastné potreby, ako i pre cudzích
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
vykonáva pre cudzích stavebné práce, zemné práce, autodopravu, stolársku činnosť pre iné socialistické organizácie, pre svojich členov, príp. pre iných občanov
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
odpredáva iným poľnohospodárskym organizáciám a veterinárnym strediskám svoje výrobky špeciálnej veterinárskej techniky
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
výroba truhlíkov na špeciálnu, poron a kabiny na Poclain
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
autodoprava
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
stavebná činnosť
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
zemné práce
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
stolárska činnosť
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
asanácie
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
výroba veterinárnej techniky, fixačných klietok a keratoféz
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
výroba špeciálnej techniky
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
výroba poľnohospodárskych strojov a malotraktorov v odbore 536
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
výroba elektrických rozvádzačov do 1000 W
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 07/09/1993 until: 08/17/2003)
Management body: 
Managing board
  (from: 07/09/1993)
Managing board
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
Damián Rebro - Member of the Board of Directors
28. októbra 1179/32
Trenčín 911 01
From: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023)
Ján Špaček - Member of the Board of Directors
Chocholná 177
Chocholná-Velčice 913 04
From: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023)
Ing. Anton Rebro - Chairman of the Board of Directors
K Váhu 4245/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023)
Ing. Viktor Galata - podpredseda
  (from: 05/27/1991 until: 07/11/1993)
Ing. Viktor Galata - predseda
Nad kostolom 15/33
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/12/1993 until: 12/12/2001)
Jozef Jakuš - člen
221
Ilava - Klobušice
  (from: 07/12/1993 until: 02/14/1999)
Bohumil Kovacs - člen
Okružná 297/25
Dubnica nad Váhom
  (from: 07/12/1993 until: 02/14/1999)
Anton Kováč - člen
SDH 7/34
Nová Dubnica
  (from: 07/12/1993 until: 02/14/1999)
Anton Kováč - člen
SDH 76/7
Nová Dubnica
From: 09/27/2002
  (from: 11/29/2002 until: 04/17/2008)
Anton Kováč - člen
SDH 76/7
Nová Dubnica
From: 09/27/2002 Until: 09/27/2007
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Milan Mego - člen
221
Ilava - Klobušice
Until: 09/27/2002
  (from: 07/12/1993 until: 11/28/2002)
Ing. Emília Mitická - člen
C II 92/53
Dubnica nad Váhom
Until: 02/21/2002
  (from: 02/15/1999 until: 05/19/2002)
Ing. Emília Mitická - podpredseda
C II 92/53
Dubnica nad Váhom
From: 02/21/2002 Until: 09/27/2002
  (from: 05/20/2002 until: 11/28/2002)
Ing. Emília Mitická - podpredseda
C II 92/53
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002
  (from: 11/29/2002 until: 04/17/2008)
Ing. Emília Mitická - podpredseda
C II 92/53
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002 Until: 09/27/2007
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Štefan Paška - člen
SNP 1019/14
Dubnica nad Váhom
Until: 09/27/2002
  (from: 12/01/1997 until: 11/28/2002)
Ing. Štefan Paška - člen
SNP 1019/14
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002
  (from: 11/29/2002 until: 04/17/2008)
Ing. Štefan Paška - člen
SNP 1019/14
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002 Until: 09/27/2007
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Štefan Paška - podpredseda predstavenstva
SNP 1019/14
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008
  (from: 04/18/2008 until: 03/28/2013)
Ing. Štefan Paška - podpredseda predstavenstva
SNP 1019/14
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008 Until: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/28/2013)
Ing. Milan Porubčan - predseda
  (from: 05/27/1991 until: 07/11/1993)
Ing. Anton Rebro - podpredseda
Partizánska 1282/18-49
Dubnica nad Váhom
Until: 02/21/2002
  (from: 07/12/1993 until: 05/19/2002)
Ing. Anton Rebro - predseda
C II 84/27
Dubnica nad Váhom
From: 02/21/2002 Until: 09/27/2002
  (from: 05/20/2002 until: 11/28/2002)
Ing. Anton Rebro - predseda
C II 84/27
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002
  (from: 11/29/2002 until: 04/17/2008)
Ing. Anton Rebro - predseda
C II 84/27
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002 Until: 09/27/2007
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Anton Rebro - predseda predstavenstva
K Váhu 4245/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008
  (from: 04/18/2008 until: 03/28/2013)
Ing. Anton Rebro - predseda predstavenstva
K Váhu 4245/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008 Until: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/28/2013)
Jozef Riečický
C I 52/127
Dubnica nad Váhom
Until: 09/27/2002
  (from: 12/13/2001 until: 11/28/2002)
Jozef Riečický - člen
C I 52/127
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002 Until: 06/06/2003
  (from: 11/29/2002 until: 08/17/2003)
Peter Ronec - člen
Nerudova 9/419
Nová Dubnica
  (from: 07/12/1993 until: 12/12/2001)
Antónia Vyhlídalová - člen predstavenstva
Kollárova 1305/16
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008
  (from: 04/18/2008 until: 03/28/2013)
Antónia Vyhlídalová - člen predstavenstva
Kollárova 1305/16
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008 Until: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/28/2013)
Antónia Vyhlídalová - člen predstavenstva
Veľké Košecké Podhradie 308
Košecké Podhradie 018 31
From: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 05/07/2018)
MVDr. Edita Walterová - člen
Partizánska 1284/27-59
Dubnica nad Váhom
Until: 09/27/2002
  (from: 07/12/1993 until: 11/28/2002)
MVDr. Edita Walterová
Partizánska 1284/27
Dubnica nad Váhom
From: 06/06/2003
  (from: 08/18/2003 until: 04/17/2008)
MVDr. Edita Walterová
Partizánska 1284/27
Dubnica nad Váhom
From: 06/06/2003 Until: 03/07/2008
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Ing. Pavol Zigo - člen
Okružná 31
Nová Dubnica
  (from: 07/12/1993 until: 11/30/1997)
Mária Zuštinová - člen
Ľ. Štúra 185/4
Nová Dubnica
Until: 09/27/2002
  (from: 12/13/2001 until: 11/28/2002)
Ing. Anton Rebro - predseda predstavenstva
K Váhu 4245/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013 Until: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
Antónia Hudecová - člen predstavenstva
Malé Košecké Podhradie 234
Košecké Podhradie 018 31
From: 03/08/2013 Until: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
Janka Vinkláriková - člen predstavenstva
SNP 9/23
Nová Dubnica 018 51
From: 03/08/2013 Until: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
Janka Vinkláriková - člen predstavenstva
SNP 9/23
Nová Dubnica 018 51
From: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 07/26/2023)
Ing. Anton Rebro - predseda predstavenstva
K Váhu 4245/32
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 07/26/2023)
Antónia Hudecová - člen predstavenstva
Malé Košecké Podhradie 234
Košecké Podhradie 018 31
From: 03/08/2013
  (from: 05/08/2018 until: 07/26/2023)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 07/27/2023)
Za predstavenstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti člen predstavenstva. Ak je však pre právny úkon, ktorý robí predstavenstvo predpísaná písomná forma, je potrebný podpis dvoch členov predstavenstva.
  (from: 03/29/2013 until: 07/26/2023)
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, aj ďalší člen predstavenstva.
  (from: 07/09/1993 until: 03/28/2013)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
Supervisory board: 
Milan Beneš
Prejtská 206/231
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023)
Alexander Magušin
Pod hájom 1089/58
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023)
Marek Mešťanek
K. Šmidkeho 2607/3
Trenčín 911 01
From: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023)
Milan Beneš
Prejtská 206/231
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008
  (from: 04/18/2008 until: 03/28/2013)
Milan Beneš
Prejtská 206/231
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008 Until: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/28/2013)
Ivan Ferianec - člen
Slobody 25
Nová Dubnica - Veľký Kolačín
From: 09/27/2002
  (from: 11/29/2002 until: 04/17/2008)
Ivan Ferianec - člen
Slobody 25
Nová Dubnica - Veľký Kolačín
From: 09/27/2002 Until: 09/27/2007
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Anna Chupáčová - predseda
Nad kostolom 10/17
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002
  (from: 11/29/2002 until: 04/17/2008)
Anna Chupáčová - predseda
Nad kostolom 10/17
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002 Until: 09/27/2007
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Mária Niniková - člen
Pod hájom 1091/68
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002
  (from: 11/29/2002 until: 04/17/2008)
Mária Niniková - člen
Pod hájom 1091/68
Dubnica nad Váhom
From: 09/27/2002 Until: 09/27/2007
  (from: 04/18/2008 until: 04/17/2008)
Mária Niníková
Pod hájom 1091/68
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008
  (from: 04/18/2008 until: 03/28/2013)
Mária Niníková
Pod hájom 1091/68
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008 Until: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/28/2013)
Ing. Emília Rabčanová
Kollárova 1304/14
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008
  (from: 04/18/2008 until: 03/28/2013)
Ing. Emília Rabčanová
Kollárova 1304/14
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/07/2008 Until: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 03/28/2013)
Ing. Emília Rabčanová
Kollárova 1304/14
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013 Until: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
Ing. Emília Rabčanová
Kollárova 1304/14
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 07/26/2023)
Milan Beneš
Prejtská 206/231
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013 Until: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
Milan Beneš
Prejtská 206/231
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 07/26/2023)
Jozef Kubisa
Prejta 184/209
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013 Until: 06/23/2023
  (from: 07/27/2023 until: 07/26/2023)
Jozef Kubisa
Prejta 184/209
Dubnica nad Váhom 018 41
From: 03/08/2013
  (from: 03/29/2013 until: 07/26/2023)
Registered capital: 
15 604 EUR
  (from: 03/29/2013)
33 200 EUR
  (from: 03/18/2009 until: 03/28/2013)
1 000 000 Sk
  (from: 04/18/2008 until: 03/17/2009)
2 240 000 Sk
  (from: 02/15/1999 until: 04/17/2008)
2 220 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 02/14/1999)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 03/18/2009)
3 000 Sk
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
10 000 Sk
  (from: 07/09/1993 until: 03/17/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo ustavené dňa 24.8.1950 a zapísané dňa 5.9.1950. Výročná členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 661 Družstvo na členskej schôdzi, konanej dňa 11.12.1992, po transformácii v zmysle zák. č. 42/92 Zb., prijalo zmeny stanov družstva v súlade so zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: Dr 661
  (from: 07/09/1993)
Členská schôdza dňa 18.03.1993 rozhodla o zmene v orgánoch družstva.
  (from: 12/01/1997)
Členská schôdza družstva dňa 27.2.1998 rozhodla o zmene stanov družstva a v orgánoch družstva.
  (from: 02/15/1999)
Členská schôdza dňa 12.2.1999 rozhodla o zmene stanov družstva, nové znenie stanov.
  (from: 08/30/1999)
Zmena štatutárneho orgánu schválená členskou schôdzou 14.11.2001.
  (from: 12/13/2001)
Výročná členská schôdza dňa 12.2.2002 schválila zmenu Stanov družstva - úplné znenie. Zmena štatutárneho orgánu schválená predstavenstvom dňa 21.2.2002.
  (from: 05/20/2002)
Členská schôdza dňa 27.09.2002 rozhodla o zmene v orgánoch družstva a Stanov družstva - úplné znenie. Zmena štatutárneho orgánu schválená predstavenstvom dňa 01.10.2002.
  (from: 11/29/2002)
Výročná členská schôdza dňa 06.06.2003 rozhodla o zmene v predmete činnosti družstva, o zmene v orgánoch družstva a schválila Stanovy družstva v úplnom znení.
  (from: 08/18/2003)
Družstvo bolo ustavené dňa 24.8.1950 a zapísané dňa 5.9.1950. Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom a členským vkladom, a to až do jeho výšky. Minimálny členský podiel je 10.000,- Kčs, členský vklad je 3.000,- Kčs. Výročná členská schôdza konaná dňa 21.3.1991 schválila nové stanovy v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 661
  (from: 05/27/1991 until: 07/08/1993)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/01/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person