Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  140/R

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Mestečko
  (from: 04/28/1958)
Registered seat: 
1
Mestečko 020 52
  (from: 05/10/2007)
Mestečko 020 52
  (from: 04/28/1958 until: 05/09/2007)
Identification number (IČO): 
00 200 123
  (from: 04/28/1958)
Date of entry: 
04/28/1958
  (from: 04/28/1958)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/28/1958)
Objects of the company: 
poľnohospodárstvo včítane predaja nespracovaných poľnohospodárskych výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 05/04/1993)
kovoobrábanie
  (from: 05/04/1993)
výroba pracovných odevov
  (from: 05/04/1993)
výroba odevov
  (from: 05/04/1993)
výroba gumových produktov - lisovanie technickej gumy
  (from: 05/04/1993)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 05/04/1993)
staviteľ - vykonávanie stavebných prác
  (from: 01/21/1994)
opravárenské práce - autoopravy
  (from: 01/21/1994)
stolárske práce
  (from: 01/21/1994)
poskytovanie ubytovania so sprostredkovaním stravovania
  (from: 01/21/1994)
služby s poľnohospodárskymi mechanizmami
  (from: 06/19/2003)
prenájom nehnuteľností, bytových a nebytových priestorov spojený s inými ako základnými službami - spojené s prenájmom zariadenia interiéru a upratovacími prácami
  (from: 05/22/2004)
prenájom reklamných plôch spojený s údržbou a obnovou reklamy
  (from: 05/22/2004)
výroba a predaj stavebných prvkov z betónu
  (from: 05/22/2004)
výroba a predaj mliečnych výrobkov
  (from: 05/22/2004)
úprava terénu a zelene
  (from: 08/23/2005)
agroturistika v rozsahu voľných živností
  (from: 08/23/2005)
prevádzkovanie lyžiarskych vlekov
  (from: 08/23/2005)
služby súvisiace s pestovateľskou činnosťou v lese, výsadba sadeníc, činnosti spojené s ochranou a výchovou lesa, mladých lesných porastov, čistenie lesa, zavlažovanie
  (from: 08/23/2005)
neverejná cestná osobná doprava
  (from: 08/23/2005)
pozemná doprava tovaru, cestná nákladná doprava
  (from: 08/23/2005)
medzinárodná nákladná cestná doprava
  (from: 05/03/2006)
ničenie škodcov a burín
  (from: 05/10/2007)
podnikanie v oblasti nakladania s odpadmi mimo nebezpečných odpadov
  (from: 05/10/2007)
pohostinská činnosť
  (from: 05/10/2007)
zasielateľstvo
  (from: 05/10/2007)
logistické činnosti v skladovom hospodárstve
  (from: 05/10/2007)
vedenie účtovníctva
  (from: 05/23/2009)
výroba transportného betónu
  (from: 05/23/2009)
čistenie a zimná údržba komunikácií
  (from: 04/22/2010)
hubenie škodlivých živočíchov, rastlín, mikroorganizmov a potláčanie ďalších škodlivých činiteľov jedmi vrátane ochrannej dezinfekcie, dezinsekcie, deratizácie
  (from: 04/22/2010)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/11/2011)
výroba a dodávka elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov výrobným zariadením s celkovým inštalovaným výkonom do 1 MW, ak ide o výrobu a dodávku elektriny v zariadeniach na využitie bioplynu, v zariadeniach na využitie biomasy
  (from: 01/17/2012)
Poľnohospodárska výroba
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Okrem poľnohospodárskej výroby družstvo : - spracováva poľnohospodárske suroviny a vyrába z nich potravinárske výrobky
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
vykonáva činnosti a vyrába výrobky slú- žiace potrebám poľnohospodárskej a potravinárskej výroby, hlavne poľnohospodárske stroje a náradie
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
poskytuje práce a služby pre členov a občanov a to : * vykonávanie poľnohospodárskych prác, dopravy, stavebných prác, opráv, údrž- bárske služby v kovovýrobe, drevovýro- be a textilnej výrobe a textilnej výrobe, služieb lyžiarskeho vleku a stravovacie služby, záznamy videokamerou
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
predáva vlastný vyrobený tovar vo svojich obchodných zariadeniach
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
je nákupnou organizáciou pre nákup ostatných poľnohospodárskych výrobkov
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Iná hospodárska činnosť: - stavebná činnosť
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
zemné práce
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
autodoprava
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
textilná výroba
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
kovovýroba
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
drevovýroba
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
gumárenská výroba
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
vykonávanie inžinierskej a projektovej činnosti
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
narovnávanie a montáž mostových žeriavových dráh
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
sprostredkovateľská činnosť
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
poradensko-konzultačná činnosť
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
zahranično-obchodná činnosť v zmysle § 4 zák.č. 27/1991 Zb.
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 05/04/1993)
Managing board
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Ing. Peter Ježo , PhD. - predseda predstavenstva
13
Mestečko 020 52
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Ing. Martin Štrbáň - podpredseda predstavenstva
Vajanského 163/37
Púchov - Horné Kočkovce 020 01
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Ing. Jozef Bašovský - člen predstavenstva
Komenského 1652/90
Púchov 020 01
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Ing. Róbert Krško - člen predstavenstva
Mojmírova 1162/7
Púchov 020 01
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Ján Kalús - člen predstavenstva
Komenského 1651/88
Púchov 020 01
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Štefan Dundek - člen predstavenstva
39
Vydrná 020 53
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Ing. Dušan Činčura - člen predstavenstva
35
Mestečko 020 52
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Dalibor Mikáč - člen predstavenstva
128
Mestečko 020 52
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Ladislav Urban - člen predstavenstva
Hollého 168/22
Dolné Kočkovce 020 01
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Eva B a š k o v á - člen
232
Dohňany
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Karol Badura - člen
Dohňany 449
Dohňany 020 51
From: 03/18/2005
  (from: 08/23/2005 until: 05/22/2009)
Karol Badura - člen
Dohňany 449
Dohňany 020 51
From: 03/18/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Jozef Bašovský - člen
Komenského 1652/90
Púchov
  (from: 06/06/2001 until: 05/22/2009)
Ing. Jozef Bašovský - člen
Komenského 1652/90
Púchov
Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Jozef Bašovský - člen predstavenstva
Komenského 1652/90
Púchov 020 01
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Ing. Jozef Bašovský - člen predstavenstva
Komenského 1652/90
Púchov 020 01
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Vladimír Briš - člen predstavenstva
132
Dohňany 020 51
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Vladimír Briš - člen predstavenstva
132
Dohňany 020 51
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Ing. Ladislav C h u p á č - Predseda
Komenského 1652/90
Púchov
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Alena Cabuková
88
Vydrná 020 53
From: 10/30/2009
  (from: 11/11/2009 until: 04/25/2013)
Alena Cabuková
88
Vydrná 020 53
From: 10/30/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Anna Cabuková - člen predstavenstva
88
Vydrná 020 53
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 07/31/2013)
Anna Cabuková - člen predstavenstva
88
Vydrná 020 53
From: 04/25/2013 Until: 05/29/2013
  (from: 08/01/2013 until: 07/31/2013)
Ing. Dušan Č i n č u r a - člen
36
Mestečko
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Ing. Dušan Č i n č u r a - člen
35
Mestečko
  (from: 12/29/2006 until: 05/22/2009)
Ing. Dušan Č i n č u r a - člen
35
Mestečko
Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Dušan Č i n č u r a - člen
36
Mestečko
  (from: 08/01/1997 until: 12/28/2006)
Ing. Dušan Činčura - člen predstavenstva
35
Mestečko 020 52
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Ing. Dušan Činčura - člen predstavenstva
35
Mestečko 020 52
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Jozef Čvirik - člen
114
Dohňany
  (from: 08/01/1997 until: 06/05/2001)
Ladislav D u j k a - člen
III/81
Púchov - Vieska
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Ladislav D u j k a - Podpredseda
III/81
Púchov - Vieska
  (from: 08/01/1997 until: 05/22/2009)
Ladislav D u j k a - Podpredseda
III/81
Púchov - Vieska
Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Štefan D u n d e k - člen
39
Vydrná
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Štefan D u n d e k - člen
39
Vydrná
  (from: 08/01/1997 until: 05/22/2009)
Štefan D u n d e k - člen
39
Vydrná
Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ladislav Dujka - člen predstavenstva
III/81
Púchov - Vieska 020 01
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Ladislav Dujka - člen predstavenstva
III/81
Púchov - Vieska 020 01
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Štefan Dundek - člen predstavenstva
39
Vydrná 020 53
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Štefan Dundek - člen predstavenstva
39
Vydrná 020 53
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Ing. Milan Gardoň - člen predstavenstva
38
Záriečie 020 52
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 11/10/2009)
Ing. Milan Gardoň - člen predstavenstva
38
Záriečie 020 52
From: 04/24/2009 Until: 10/29/2009
  (from: 11/11/2009 until: 11/10/2009)
Ing. Ladislav Chupáč - Predseda
Pod Zábrehom 1592/77
Púchov
  (from: 08/01/1997 until: 05/22/2009)
Ing. Ladislav Chupáč - Predseda
Pod Zábrehom 1592/77
Púchov
Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Ladislav Chupáč - predseda predstavenstva, predseda družstva
Pod Zábrehom 1592/77
Púchov 020 01
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Ing. Ladislav Chupáč - predseda predstavenstva, predseda družstva
Pod Zábrehom 1592/77
Púchov 020 01
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Ing. Peter Ježo , PhD - Predseda družstva
13
Mestečko 020 52
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 06/03/2014)
Anna K a t r e ň á k o v á - člen
27
Zbora
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Anna K a t r e ň á k o v á - člen
27
Zbora
  (from: 08/01/1997 until: 08/22/2005)
Anna K a t r e ň á k o v á - člen
27
Zbora
Until: 03/18/2005
  (from: 08/23/2005 until: 08/22/2005)
Ing. Ondrej K o l á r - Podpredseda
18
Dohňany
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Ing. Ján K r u t e k - člen
Nám.Slobody 1624/31
Púchov
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Ing. Ján K r u t e k - člen
Nám.Slobody 1624/31
Púchov
  (from: 08/01/1997 until: 06/05/2001)
Milan K u b i š - Podpredseda
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Ján Kalús - člen
Komenského 1651/88
Púchov
  (from: 06/06/2001 until: 05/22/2009)
Ján Kalús - člen
Komenského 1651/88
Púchov
Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ján Kalús - podpredseda predstavenstva, podpredseda družstva
Komenského 1651/88
Púchov 020 01
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Ján Kalús - podpredseda predstavenstva, podpredseda družstva
Komenského 1651/88
Púchov 020 01
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Milan Kubiš - člen
ul. l. mája 1159/34
Púchov
  (from: 08/01/1997 until: 08/22/2005)
Milan Kubiš - člen
ul. l. mája 1159/34
Púchov
Until: 03/18/2005
  (from: 08/23/2005 until: 08/22/2005)
Ĺudovít P l e v á k - člen
555
Lysá pod Makytou
  (from: 05/04/1993 until: 07/31/1997)
Ing. Martin Štrbáň
Horné Kočkovce, Vajanského 163/37
Púchov 020 01
From: 05/30/2013
  (from: 08/01/2013 until: 06/03/2014)
Ing. Martin Štrbáň - člen
Požiarna 1638/9
Púchov
  (from: 08/01/1997 until: 05/22/2009)
Ing. Martin Štrbáň - člen
Požiarna 1638/9
Púchov
Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Zuzana Teplická - člen
Námestie slobody 1625/3-41
Púchov 020 01
From: 03/18/2005
  (from: 08/23/2005 until: 12/22/2006)
Ing. Zuzana Teplická - člen
Námestie slobody 1656/21
Púchov 020 01
From: 03/18/2005
  (from: 12/23/2006 until: 05/22/2009)
Ing. Zuzana Teplická - člen
Námestie slobody 1656/21
Púchov 020 01
From: 03/18/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ing. Zuzana Teplická - člen predstavenstva
Námesti slobody 1656/21
Púchov 020 01
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Ing. Zuzana Teplická - člen predstavenstva
Námesti slobody 1656/21
Púchov 020 01
From: 04/24/2009 Until: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Ing. Zuzana Teplická - člen predstavenstva
Námestie Slobody 1656/21
Púchov 020 01
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 10/24/2014)
Ing. Zuzana Teplická - člen predstavenstva
Námestie Slobody 1656/21
Púchov 020 01
From: 04/25/2013 Until: 09/25/2014
  (from: 10/25/2014 until: 10/24/2014)
Ing. Peter Ježo , PhD - Chairman of the Board of Directors
13
Mestečko 020 52
From: 04/25/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ján Kalús - podpredseda predstavenstva
Komenského 1651/88
Púchov 020 01
From: 04/25/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ing. Jozef Bašovský - člen predstavenstva
Komenského 1652/90
Púchov 020 01
From: 04/25/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Vladimír Briš - člen predstavenstva
132
Dohňany 020 51
From: 04/25/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Štefan Dundek - člen predstavenstva
39
Vydrná 020 53
From: 04/25/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ladislav Dujka - člen predstavenstva
Vieska - Bezdedov 81
Púchov 020 01
From: 04/25/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ing. Dušan Činčura - člen predstavenstva
35
Mestečko 020 52
From: 04/25/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ing. Martin Štrbáň - Member of the Board of Directors
Horné Kočkovce, Vajanského 163/37
Púchov 020 01
From: 05/30/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ing. Róbert Krško
Mojmírova 1162/7
Púchov 020 01
From: 09/26/2014 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ing. Peter Ježo , PhD - Chairman of the Board of Directors
13
Mestečko 020 52
From: 04/25/2013
  (from: 06/04/2014 until: 05/26/2017)
Ing. Martin Štrbáň - Member of the Board of Directors
Horné Kočkovce, Vajanského 163/37
Púchov 020 01
From: 05/30/2013
  (from: 06/04/2014 until: 05/26/2017)
Ing. Jozef Bašovský - člen predstavenstva
Komenského 1652/90
Púchov 020 01
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Ing. Róbert Krško
Mojmírova 1162/7
Púchov 020 01
From: 09/26/2014
  (from: 10/25/2014 until: 05/26/2017)
Ján Kalús - podpredseda predstavenstva
Komenského 1651/88
Púchov 020 01
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Štefan Dundek - člen predstavenstva
39
Vydrná 020 53
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Ing. Dušan Činčura - člen predstavenstva
35
Mestečko 020 52
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Ladislav Dujka - člen predstavenstva
Vieska - Bezdedov 81
Púchov 020 01
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Vladimír Briš - člen predstavenstva
132
Dohňany 020 51
From: 04/25/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda družstva, v jeho neprítomnosti podpredseda družstva. Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma, podpisujú vždy dvaja členovia predstavenstva.
  (from: 05/04/1993)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Supervisory board: 
Ján Ševela
91
Mestečko 020 52
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Margita Janíčková
Strelenka 431
Lysá pod Makytou 020 54
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Milan Martinko
312
Lysá pod Makytou 020 54
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Anna Čviriková
114
Dohňany 020 51
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Daniel Mikuš
359
Lysá pod Makytou 020 55
From: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017)
Anna Čviriková
114
Dohňany 020 51
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Anna Čviriková
114
Dohňany 020 51
From: 04/24/2009 Until: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Anna Čviriková - člen
114
Dohňany
From: 04/15/2005
  (from: 12/23/2006 until: 05/22/2009)
Anna Čviriková - člen
114
Dohňany
From: 04/15/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Margita Janíčková
431
Lysá pod Makytou 020 54
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Margita Janíčková
431
Lysá pod Makytou 020 54
From: 04/24/2009 Until: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Margita Janíčková - podpredseda
292
Lúky
From: 04/15/2005
  (from: 12/23/2006 until: 05/22/2009)
Margita Janíčková - podpredseda
292
Lúky
From: 04/15/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Milan Martinko
312
Lysá pod Makytou 020 54
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Milan Martinko
312
Lysá pod Makytou 020 54
From: 04/24/2009 Until: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Milan Martinko - člen
312
Lysá pod Makytou
From: 04/15/2005
  (from: 12/23/2006 until: 05/22/2009)
Milan Martinko - člen
312
Lysá pod Makytou
From: 04/15/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Daniel Mikuš
359
Lazy pod Makytou 020 55
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Daniel Mikuš
359
Lazy pod Makytou 020 55
From: 04/24/2009 Until: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Daniel Mikuš - člen
359
Lazy pod Makytou
From: 04/15/2005
  (from: 12/23/2006 until: 05/22/2009)
Daniel Mikuš - člen
359
Lazy pod Makytou
From: 04/15/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ján Ševela
91
Mestečko 020 52
From: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 04/25/2013)
Ján Ševela
91
Mestečko 020 52
From: 04/24/2009 Until: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 04/25/2013)
Ján Ševela - predseda
91
Mestečko
From: 04/15/2005
  (from: 12/23/2006 until: 05/22/2009)
Ján Ševela - predseda
91
Mestečko
From: 04/15/2005 Until: 04/24/2009
  (from: 05/23/2009 until: 05/22/2009)
Ján Ševela - predseda
91
Mestečko 020 52
From: 03/22/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Margita Janíčková - podpredseda
431
Lysá pod Makytou 020 54
From: 03/22/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Milan Martinko
312
Lysá pod Makytou 020 54
From: 03/22/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Anna Čviriková
114
Dohňany 020 51
From: 03/22/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Daniel Mikuš
359
Lazy pod Makytou 020 55
From: 03/22/2013 Until: 03/31/2017
  (from: 05/27/2017 until: 05/26/2017)
Ján Ševela - predseda
91
Mestečko 020 52
From: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Margita Janíčková - podpredseda
431
Lysá pod Makytou 020 54
From: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Milan Martinko
312
Lysá pod Makytou 020 54
From: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Anna Čviriková
114
Dohňany 020 51
From: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Daniel Mikuš
359
Lazy pod Makytou 020 55
From: 03/22/2013
  (from: 04/26/2013 until: 05/26/2017)
Registered capital: 
455 753 EUR
  (from: 05/23/2009)
13 730 000 Sk
  (from: 05/04/1993 until: 05/22/2009)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 05/23/2009)
10 000 Sk
  (from: 05/04/1993 until: 05/22/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na čl.sch.dňa 28.4.1958 a 20.2.1971 na zákl.stanov,rozhod.R-ONV v Pov.Bystrici zo 14.4.1965 č.90/1965, súhlasu Okr.poľnoh. združ. v Pov.Bystrici z 24.9.1970 č.OPZ-474 1970-vl. Zhromaždenie delegátov konané dňa 15.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák.č. 162/90 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1036 Členská schôdza družstva prijala zmenu stanov dňa 12.12.1992. Družstvo sa premenilo na družstvo v zmysle § 765 Obch.zák. v súlade so zák. č. 42/92 Zb. Stary spis: Dr 1036
  (from: 05/04/1993)
Na členskej schôdzi zo dňa 15.03.1997 boli zmenené orgány družstva.
  (from: 08/01/1997)
Členská schôdza družstva dňa 16.3.2001 schválila úplné znenie vlastných Stanov družstva v znení zmien a doplnkov a boli uskutočnené zmeny členov Predstavenstva.
  (from: 06/06/2001)
Členská schôdza dňa 14.3.2003 schválila zmenu stanov.
  (from: 06/19/2003)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 15.3.1991 schválilo nové stanovy v zmysle zák.č. 162/90 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 1036 Družstvo vzniklo na čl.sch.dňa 28.4.1958 a 20. 02. 19 na zákl.stanov,rozhod.R-ONV v Pov.Bystrici zo 14.4.1965 č.90/1965,súhlasu Okr.poľnoh. združ. v Pov.Bystrici z 24.9.1970 č.OPZ-474 1970-vl. Základné imanie : Člen ručí za prípadnú stratu družstva svojim členským podielom alebo členských vkladom a to až do jeho výšky. Pokiaľ je strata družstva nižšia ako suma členských podielov alebo vkladov, ručia členovia rovnakým podielom členského podielu a členského vkladu.
  (from: 04/28/1958 until: 05/03/1993)
Date of updating data in databases:  07/30/2021
Date of extract :  08/03/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person