Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4641/S

Business name: 
Hydraulika Veľký Krtíš, s.r.o.
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
Registered seat: 
Dolina 77
Veľký Krtíš 990 12
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
Identification number (IČO): 
36 022 322
  (from: 07/25/1997)
Date of entry: 
07/25/1997
  (from: 07/25/1997)
Person dissolved from: 
13.7.2017
  (from: 01/05/2018)
Date of deletion: 
01/05/2018
  (from: 01/05/2018)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 01/05/2018)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 07/25/1997)
Objects of the company: 
výroba a predaj hydraulických prvkov
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
výskum trhu a verejnej mienky
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
podnikateľské poradenstvo pre výrobu a predaj hydraulických prvkov
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
maloobchodná činnosť so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
veľkoobchodná činnosť so zmiešaným tovarom v rozsahu voľných živností
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
výroba stavebných a banských strojov
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
zámočnictvo
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
kovoobrábanie
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
zušľachťovanie kovov
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
výroba kovových konštrukcií
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
frézovanie, sústruženie a iné obrábanie kovov
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
výroba, inštalácia a opravy elektrických strojov a prístrojov
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
brúsenie nožov, nožníc a jednoduchých nástrojov
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
výroba zámkov a kovaní
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
výroba drobných kovových obalov
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
výroba drôtených výrobkov (klince)
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
výroba upínadiel, skrutiek, reťazí a prružín
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
výroba bicyklov
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
Partners: 
Baňa Dolina, a.s. IČO: 31 657 072
Dolina 77
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Baňa Dolina, a.s. IČO: 31 657 072
Dolina 77
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 02/08/1999 until: 02/17/1999)
Baňa Dolina, a.s. IČO: 31 657 072
Dolina 77
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 07/25/1997 until: 02/07/1999)
Ján Suja
Hviezdoslavova 41
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 03/27/2000 until: 04/24/2002)
Ján Suja
Hviezdoslavova 41
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Ing. Andrej Šterbinský
Lučenská 57
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 03/27/2000 until: 04/24/2002)
Ing. Andrej Šterbinský
Lučenská 57
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Ján Suja
Hviezdoslavova 41
Veľký Krtíš
Slovak Republic
  (from: 04/25/2002 until: 01/04/2018)
Contribution of each member: 
Baňa Dolina, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 07/25/1997 until: 02/07/1999)
Baňa Dolina, a.s.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 02/17/1999)
Baňa Dolina, a.s.
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Ing. Andrej Šterbinský
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Ján Suja
Amount of investment: 30 000 Sk Paid up: 30 000 Sk
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Ing. Andrej Šterbinský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2000 until: 04/24/2002)
Ján Suja
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/27/2000 until: 04/24/2002)
Ján Suja
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 04/25/2002 until: 06/22/2009)
Ján Suja
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 06/23/2009 until: 01/04/2018)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/27/2000 until: 01/04/2018)
konatelia
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Individual managing director
  (from: 07/25/1997 until: 02/17/1999)
Marián Michalec
69
Suché Brezovo
  (from: 07/25/1997 until: 02/17/1999)
Ing. Andrej Šterbinský
Lučenská 57
Veľký Krtíš
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Ján Suja
Hviezdoslavova 41
Veľký Krtíš
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 03/27/2000 until: 01/04/2018)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 02/18/1999 until: 03/26/2000)
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne
  (from: 07/25/1997 until: 02/17/1999)
Capital: 
6 638,783775 EUR
  (from: 06/23/2009 until: 01/04/2018)
200 000 Sk
  (from: 02/08/1999 until: 06/22/2009)
100 000 Sk
  (from: 07/25/1997 until: 02/07/1999)
Other legal facts: 
Súd zrušuje obchodnú spoločnosť Hydraulika Veľký Krtíš, s.r.o. so sídlom Dolina 77, 990 12 Veľký Krtíš, IĆO: 36 022 322, zapísanú v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v oddiele Sro, vo vložke číslo 4641/S bez likvidácie.
  (from: 01/05/2018)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená zakladateľskou listinou vyhotovenou vo forme notárskej zápisnice č. NZ 165/97, zo dňa 3.7.1997 podľa §§ 57, 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11125
  (from: 07/25/1997 until: 01/04/2018)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 29.5.1998 bol schválený Dodatok č. 1, ktorým bola upravená zaklada- teľská listina v zmysle zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 02/08/1999 until: 01/04/2018)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia Valného zhromaž- denia, vo forme notárskej zápisnice, zo dňa 08.01.1999, napísanej v Notárskom úrade JUDr. Pavla Tótha, vo Veľ- kom Krtíši, Banícka 10.
  (from: 02/18/1999 until: 01/04/2018)
. Valné zhromaždenie spoločnosti konané dňa 8.1.2000, 13.3.2000 prijalo zmeny spoločenskej zmluvy.
  (from: 03/27/2000 until: 01/04/2018)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 12.2.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy a vyhotovené jej úplné znenie.
  (from: 04/25/2002 until: 01/04/2018)
Date of updating data in databases:  09/23/2021
Date of extract :  09/25/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person