Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Nitra
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3345/N

The file was ceded by reason of local incompetence!

Business name: 
NOVÝ DREVOOBCHOD, s.r.o.
  (from: 02/16/2004)
XENIA-DREVOOBCHOD Nové Zámky spol. s r.o.
  (from: 05/20/1993 until: 02/15/2004)
Registered seat: 
Námestie SNP 87/8
Zvolen 960 01
  (from: 02/16/2004)
Vinohrady 8
Nové Zámky 940 67
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
J. Kráľa 19
Nové Zámky 940 01
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Identification number (IČO): 
31 437 290
  (from: 05/20/1993)
Date of entry: 
05/20/1993
  (from: 05/20/1993)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 05/20/1993)
Objects of the company: 
veľkoobchod s drevom a stavebnými materiálmi
  (from: 05/20/1993)
iný špecializovaný maloobchod v predajniach
  (from: 05/20/1993)
sprostredkovanie obchodu s drevom a stavebným materiálom
  (from: 05/20/1993)
Partners: 
Dr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/16/2004)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 02/16/2004)
Ing. Milan Andrášik
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Robert Číkoš
Okružná 20
Dvory nad Žitavou
Slovak Republic
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Robert Číkoš
T. Vansovej 26
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Marián Donoval
č. 20
Železná Breznica
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Peter Gossányi
Nábrežná 13
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Peter Gossányi
Nábrežná 13
Nové Zámky
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Václav Procházka
Kalinčiakova 14
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Pavel Ryba
Francisciho 2080/5
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Svetozár Slamka
Novozámocká 3210/21
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Dr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Dr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
Slovak Republic
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Contribution of each member: 
Dr. Vladimír Štulrajter
Amount of investment: 144 000 Sk Paid up: 144 000 Sk
  (from: 02/16/2004)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 143 000 Sk Paid up: 143 000 Sk
  (from: 02/16/2004)
Dr. Vladimír Štulrajter
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 6 300 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 6 300 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Milan Andrášik
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 6 300 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Svetozár Slamka
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 6 300 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Václav Procházka
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 6 300 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Marián Donoval
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 6 300 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Pavel Ryba
Amount of investment: 21 000 Sk Paid up: 6 300 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Robert Číkoš
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Peter Gossányi
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 21 000 Sk
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Dr. Vladimír Štulrajter
Amount of investment: 74 000 Sk Paid up: 74 000 Sk
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Eugen Melega
Amount of investment: 73 000 Sk Paid up: 73 000 Sk
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Robert Číkoš
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Peter Gossányi
Amount of investment: 70 000 Sk Paid up: 70 000 Sk
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/20/1993)
Dr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 06/22/1999)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
From: 04/22/2002
  (from: 02/16/2004)
Ing. Robert Číkoš
Okružná 20
Dvory nad Žitavou
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Robert Číkoš
T. Vansovej 26
Nové Zámky
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Peter Gossányi
Nábrežná 13
Nové Zámky
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Peter Gossányi
Nábrežná 13
Nové Zámky
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Ing. Eugen Melega
Pražská 1451/11
Zvolen
  (from: 06/22/1999 until: 02/15/2004)
Dr. Vladimír Štulrajter
R. Jašíka 12
Zvolen
  (from: 05/20/1993 until: 06/21/1999)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú navonok a podpisujú sa za ňu konatelia, každý samostatne.
  (from: 05/20/1993)
Capital: 
287 000 Sk
  (from: 05/20/1993)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 2.2.1993 a dodatkom k spoločenskej zmluve zo dňa 3.5.1993 podľa ust. § 57, § 105 a nasl. Obch. zák. Stary spis: S.r.o. 9665
  (from: 05/20/1993)
Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 4.12.1998. Dodatok č. 2 zo dňa 4.12.1998 k spoločenskej zmluve, ktorým boli ustanovenia spoločenskej zmluvy dané do súladu so zák. č. 11/1998 Z.z. Dodatok č. 3 zo dňa 9.12.1998 k spoločenskej zmluve.
  (from: 06/22/1999)
Spoločenská zmluva menená dodatkom zo dňa 25.02.2002, zmena obchodného mena z: XENIA-DREVOOBCHOD Nové Zámky spol. s r.o., na: NOVÝ DREVOOBCHOD, s.r.o., zmena sídla z: Vinohrady 8, Nové Zámky na: Námestie SNP 87/8, Zvolen. Zmluva o prevode obchodných podielov zo dňa 25.02.2002. Zánik funkcie konateľa Ing. Eugena Melega, Ing. Roberta Číkoša a Ing. Petra Grossányiho dňom 10.12.2001. Zmluva o prevode obchodného podielu zo dňa 22.04.2002. Úplne znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 22.04.2002.
  (from: 02/16/2004)
Date of updating data in databases:  08/08/2022
Date of extract :  08/10/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person