Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trenčín
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  150/R

Business name: 
Stavebné bytové družstvo
  (from: 12/31/1996)
Registered seat: 
Námestie slobody 560
Púchov 020 01
  (from: 12/31/1996)
Identification number (IČO): 
36 016 641
  (from: 12/31/1996)
Date of entry: 
01/01/1997
  (from: 12/31/1996)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 12/31/1996)
Objects of the company: 
činnosť účtovných poradcov
  (from: 01/18/1999)
vedenie účtovníctva a administratívne práce
  (from: 01/18/1999)
murárstvo
  (from: 01/18/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 01/18/1999)
zámočnícke práce
  (from: 01/18/1999)
montáž a opravy ústredného kúrenia bez vetrania a zváranie trúbkových rozvodov
  (from: 01/18/1999)
montáž, opravy a údržba elektrických zariadení do 1000 V a bleskozvodov
  (from: 01/18/1999)
opravy, prehliadky a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú súčasťou /trvalou/ budov
  (from: 01/18/1999)
sklenárstvo
  (from: 01/18/1999)
maliarske a natieračské práce
  (from: 01/18/1999)
maloobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/18/1999)
veľkoobchod v rozsahu voľných živností
  (from: 01/18/1999)
nakladanie s odpadmi - čistenie, opravy a údržba odpadového kanalizačného potrubia
  (from: 01/18/1999)
výroba tepla, rozvod tepla
  (from: 05/22/2000)
montáž meračov pretečeného množstva teplej a studenej vody
  (from: 12/04/2001)
správa bytového fondu a jeho údržba v rozsahu predmetov podnikania
  (from: 12/31/2004)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/10/2005)
odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
  (from: 11/29/2008)
montáž pomerových rozdeľovačov nákladov vykurovania
  (from: 05/29/2012)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 05/30/2014)
Poskytovanie podpornej energetickej služby
  (from: 11/12/2015)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach - odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v exteriéroch bez súvisu s vnútornými priestormi budov, v ktorých nie je možné z technického hľadiska vytvoriť kontrolované pásmo s podtlakovým systémom a odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov v uzatvorených priestoroch do 10 m3, s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím priemyselného vysávača
  (from: 11/12/2015)
Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom
  (from: 11/12/2015)
Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení - plynových
  (from: 11/14/2018)
Opravy, odborne prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových
  (from: 11/14/2018)
Odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb pri búracích prácach, údržbárskych prácach, opravách a iných činnostiach: odstraňovanie azbestu alebo materiálov obsahujúcich azbest zo stavieb v interiéroch budov s vytvorením kontrolovaného pásma s použitím podtlakového systému
  (from: 09/01/2020)
činnosť účtovných poradcov, vedenie účtovníctva a administratívne práce
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
lisovanie výrobkov z plastov
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
stolárstvo
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
murárstvvo
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
revízia elektrických zariadení
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
vodoinštalatérstvo
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
zámočnícke práce
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
montáž a opravy ústredného kúrenia a zváranie trubkových rozvodov
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
opravy plynových zariadení
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
opravy, revízie a skúšky elektrických výťahov, ktoré sú trvalou súčasťou stavieb s nosnosťou nad 100 kg a výškou zdvihu nad 2 m
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
oprava motorových vozidiel
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
maliarské a natieračské práce
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
sklenárstvo
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
umývanie motorových vozidiel
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
montáž, oprava, údržba elektrických zariadení a bleskozvodov dodavateľským spôsobom
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
údržba odpadového kanalizačného potrubia pretlakovým zariadením AQUAJET bez manipulácie s odpadom
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
výroba, rozvod a predaj tepla a teplej úžitkovej vody
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
montáž, opravy a odborné skúšky plynových zariadení
  (from: 01/18/1999 until: 11/13/2018)
stolárstvo
  (from: 01/18/1999 until: 05/28/2012)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/18/1999)
Managing board
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
Ing. Vlastislav Štrbáň - Chairman of the Board of Directors
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Pavol Hlušek - podpredseda predstavenstva
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Elena Ozimá - Member of the Board of Directors
Vydrná 153
Lúky 020 53
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Mgr. Eleonóra Bezáková - Member of the Board of Directors
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Štefan Moravčík - Member of the Board of Directors
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Ľubomíra Ivanová - Member of the Board of Directors
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Rudolf Kosmeľ - člen predstavenstva
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov
  (from: 01/18/1999 until: 05/26/2008)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov
Until: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Kamil Balucha - člen
Komenského 1625/1-38
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2010)
Kamil Balucha - člen
kpt. Jaroša 1942/51
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/29/2010 until: 05/28/2012)
Kamil Balucha - člen
kpt. Jaroša 1942/51
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
From: 05/13/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/26/2016)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
From: 05/13/2013 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ing. Ján Biskupič - predseda
Požiarna 1637/5
Púchov
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
Ing. Ivan Hanták - člen
Majerská 178/2-27
Lednické Rovne
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
Ing. Ivan Hanták - člen
Majerská 178/2-27
Lednické Rovne
  (from: 01/18/1999 until: 12/05/1999)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1655/23
Púchov
  (from: 01/18/1999 until: 05/21/2000)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23
Púchov
  (from: 05/22/2000 until: 05/26/2008)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23
Púchov
Until: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/26/2016)
Pavol Hlušek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
From: 09/24/2015
  (from: 10/06/2015 until: 05/26/2016)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
From: 09/24/2015 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/26/2016)
Rudolf Kosmel - člen
Pribinova 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ján Krchňávek - člen
Majerská 177
Lednické Rovne
Until: 05/16/2002
  (from: 12/06/1999 until: 07/24/2002)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16
Púchov
  (from: 01/18/1999 until: 05/26/2008)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16
Púchov
Until: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2013)
Peter Kuťka - člen
Obrancov mieru 1085/16-13
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 05/13/2013
  (from: 05/29/2013 until: 05/28/2013)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58
Púchov
  (from: 01/18/1999 until: 05/26/2008)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58
Púchov
Until: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 10/05/2015)
Ing. Emília Ladecká - člen
Okružná 1441/58-4
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 09/08/2015
  (from: 10/06/2015 until: 10/05/2015)
Štefan Moravčík
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
From: 03/24/2015
  (from: 04/23/2015 until: 05/26/2016)
Štefan Moravčík
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
From: 03/24/2015 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ing. Ľubomír Orgoň - podpredseda
Námestie slobody 1405/1
Púchov
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
From: 04/26/2012
  (from: 06/13/2012 until: 05/26/2016)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
From: 04/26/2012 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Elena Ozimná - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 06/12/2012)
František Svitek - člen
Námestie slobody 1408/60
Púchov
  (from: 01/18/1999 until: 05/26/2008)
František Svitek - člen
Námestie slobody 1408/60
Púchov
Until: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3
Púchov
From: 05/16/2002
  (from: 07/25/2002 until: 05/26/2008)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3
Púchov
From: 05/16/2002 Until: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Jozef Syrný - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Jozef Sýrny - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 04/22/2015)
Jozef Sýrny - člen
Komenského 1626/3-32
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 03/24/2015
  (from: 04/23/2015 until: 04/22/2015)
Ing. Vlastislav Štrbáň - člen
Požiarna 1640/20-33
Púchov
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov
  (from: 01/18/1999 until: 05/26/2008)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov
Until: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/26/2008)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/26/2016)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Ing. Vlastislav Štrbáň - predseda
Požiarna 1640/20-33
Púchov 020 01
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Pavol Hlúšek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Elena Ozimá - člen
Vydrná 153
Lúky 020 53
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Mgr. Eleonóra Bezáková - člen
Majerská 179/3-45
Lednické Rovne 020 61
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Štefan Moravčík - člen
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Štefan Moravčík - člen
Námestie slobody 1624/31-2
Púchov 020 01
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Ľubomíra Ivanová - člen
Súhradka 214/41-9
Lednické Rovne 020 61
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Rudolf Kosmeľ - člen
Pribinová 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Pavol Hlúšek - podpredseda
Námestie slobody 1656/23-57
Púchov 020 01
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Rudolf Kosmeľ - člen
Pribinová 1170/19-34
Púchov 020 01
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, prípadne podpredseda predstavenstva a iný člen predstavenstva. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomná forma podpisuje za družstvo predseda prípadne podpredseda predstavenstva a ďaľší člen predstavenstva.
  (from: 01/18/1999)
Za družstvo koná navonok predseda a podpredseda predstavenstva, alebo iný člen predstavenstva, v poradí stanovenom predstavenstvom. Právne úkony predstavenstva, pre ktoré je predpísaná písomna forma, podpisuje za družstvo predseda, prípadne podpredseda a ďalší člen predstavenstva.
  (from: 12/31/1996 until: 01/17/1999)
Supervisory board: 
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Ing. Jozef Behro
Komenského 1642/23-28
Púchov 020 01
From: 07/23/2020
  (from: 09/01/2020)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/26/2016)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 06/10/2016)
Milan Fongus
Štefánikova 1638/22-31
Púchov 020 01
From: 04/28/2016 Until: 05/26/2016
  (from: 06/11/2016 until: 06/10/2016)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/26/2016)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ing. Július Guzma - člen
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Ing. Július Guzma - člen
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
From: 09/12/2015
  (from: 10/06/2015 until: 05/26/2016)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
From: 09/12/2015 Until: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 05/26/2016)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
From: 04/24/2008
  (from: 05/27/2008 until: 05/28/2012)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
From: 04/24/2008 Until: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 05/28/2012)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/29/2012 until: 10/05/2015)
Ján Vanko
Pribinova 1169/14-10
Púchov 020 01
From: 04/26/2012 Until: 09/12/2015
  (from: 10/06/2015 until: 10/05/2015)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Ing. Július Guzma
Pribinova 1173/3-7
Púchov 020 01
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
From: 04/28/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Jozef Rumpel
Moravská 1636/33-38
Púchov 020 01
From: 04/28/2016
  (from: 05/27/2016 until: 08/31/2020)
Ing. Jozef Behro
Komenského 1642/23-28
Púchov 020 01
From: 05/26/2016 Until: 07/22/2020
  (from: 09/01/2020 until: 08/31/2020)
Ing. Jozef Behro
Komenského 1642/23-28
Púchov 020 01
From: 05/26/2016
  (from: 06/11/2016 until: 08/31/2020)
Registered capital: 
23 800 EUR
  (from: 06/02/2009)
700 000 Sk
  (from: 08/31/2001 until: 06/01/2009)
2 749 000 Sk
  (from: 12/31/1996 until: 08/30/2001)
Basic member contribution: 
17 EUR
  (from: 06/02/2009)
3 000 Sk
  (from: 12/31/1996 until: 12/03/2001)
500 Sk
  (from: 12/04/2001 until: 06/01/2009)
Other legal facts: 
Družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi, konanej dňa 26.9.1996 podľa § 221 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. a prijatím stanov. Stary spis: Dr 630
  (from: 12/31/1996)
Zhromaždenie delegátov dňa 26.11.1998 schválilo nové Stanovy Stavebného bytového družstva Púchov a rozhodlo o zmene v orgánoch družstva.
  (from: 01/18/1999)
Zhromaždenie delegátov dňa 30.09.1999 schválilo dodatok č. 1 k stanovám Stavebného bytového družstva Púchov a rozhodlo o zmene v orgánoch družstva.
  (from: 12/06/1999)
Zhromaždenie delegátov dňa 30.9.1999 schválilo dodatok č.2 k stanovám Stavebného bytového družstva Púchov.
  (from: 05/22/2000)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 14.6.2001 schválilo zníženie zapisovaného základného imania, základného členského vkladu a nové stanovy družstva v ich úplnom znení. Týmto zápisom sa vykonáva aj oprava dátumu konania zhromaždenia delegátov zo dňa 11.7.2001, ktoré má správne znieť 14.6.2001.
  (from: 12/04/2001)
Zhromaždenie delegátov dňa 16.5.2002 schválilo zmenu v predstavenstve družstva.
  (from: 07/25/2002)
Zhromaždenie delegátov konané dňa 11.7.2001 schválilo zníženie zapisovaného základného imania a nové stanovy družstva v ich úplnom znení.
  (from: 08/31/2001 until: 12/03/2001)
Date of updating data in databases:  03/23/2023
Date of extract :  03/26/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person