Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2425/B

Business name: 
C. F. H. spol. s r.o.
  (from: 03/16/1992 until: 12/07/2015)
Registered seat: 
Škultétyho 1
Bratislava 831 03
  (from: 12/21/2007 until: 12/07/2015)
Škultétyho 1
Bratislava 832 27
  (from: 03/16/1992 until: 12/20/2007)
Identification number (IČO): 
31 319 581
  (from: 03/16/1992)
Date of entry: 
03/16/1992
  (from: 03/16/1992)
Person dissolved from: 
26.11.2015
  (from: 12/08/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 12/08/2015)
Date of deletion: 
12/08/2015
  (from: 12/08/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 12/08/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/16/1992)
Objects of the company: 
projektová činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/16/1992 until: 09/13/1993)
vykonávanie bytových a občianskych stavieb
  (from: 03/16/1992 until: 09/13/1993)
sprostredkovanie výroby a predaja nábytku
  (from: 03/16/1992 until: 09/13/1993)
expertízna a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 03/16/1992 until: 09/13/1993)
tvorba výrobných programov nábytku a špeciálnych konštrukcií
  (from: 03/16/1992 until: 09/13/1993)
výroba a distribúcia svetelných akumuláto- rov a experimentálnych materiálov v oblasti svetelnej techniky, (s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení)
  (from: 03/16/1992 until: 09/13/1993)
nákup a predaj tovarov (na tovar, na ktorý sa vyžaduje osobitné povolenie, možno nákup a predaj tovarov vykonávať len s týmto povolením)
  (from: 03/16/1992 until: 09/13/1993)
sprostredkovanie výroby a predaja nábytku
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
expertízna a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
tvorba výrobných programov nábytkov a špeciálnych konštrukcií
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
výroba a distribúcia svetelných akumulátorov a experimentálnych materiálov v oblasti svetelnej techniky /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
nákup a predaj tovarov v tuzemsku a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu, kde sa nevyžaduje osobitné povolenie
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti tvorby designu interiérov a reklamy
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
komplexné zariaďovanie interiérov
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
výroba interiérových a exteriérových designérskych a architektonických prvkov podľa návrhu
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
projektová činnosť v odbore interiér a design
  (from: 09/14/1993 until: 04/27/1997)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 06/13/1995 until: 04/27/1997)
výroba interiérových a exteriérových designérskych a architektonických prvkov podľa návrhu
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
projektová činnosť v odbore interiér a design
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
vykonávanie inžinierskych stavieb /vrátane vybavenosti sídliskových celkov/
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
výroba kovových výrobkov /zámočníctvo, výroba nástrojov, brúsenie a leštenie kovov, kovoobrábanie/
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
tvorba výrobných programov nábytkov a špeciálnych konštrukcií
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
výroba a distribúcia svetelných akumulátorov a experimentálnych materiálov v oblasti svetelnej techniky /s výnimkou zásahu do vyhradených technických zariadení/
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
nákup a predaj tovarov v tuzemsku a zahraničnoobchodná činnosť v rozsahu, kde sa vyžaduje osobitné povolenie
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti tvorby designu interiérov a reklamy
  (from: 04/28/1997 until: 05/11/2004)
sprostredkovanie výroby a predaja nábytku
  (from: 04/28/1997 until: 12/07/2015)
expertízna a konzultačná činnosť v investičnej výstavbe
  (from: 04/28/1997 until: 12/07/2015)
komplexné zariaďovanie interiérov
  (from: 04/28/1997 until: 12/07/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
kresličské a grafické práce na počítači
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
administratívne práce
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
tvorba výrobných programov nábytku a špeciálnych konštrukcií
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti interiérov a reklamy
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
Partners: 
Ing. arch. Jozef Červenko
Palkovičova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/16/1996 until: 12/06/1998)
Ing. arch. Jozef Červenko
Palkovičova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1992 until: 04/15/1996)
Ing. arch. Vincent Frič
Holého 7
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1992 until: 04/15/1996)
Ing. arch. Ján Horváth
Gercenova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 12/07/1998 until: 05/11/2004)
Ing. arch. Ján Horváth
Gercenova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/16/1996 until: 12/06/1998)
Ing. arch. Ján Horváth
Gercenova 9
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/16/1992 until: 04/15/1996)
Ing. arch. Jozef Červenko
Cádrova 17A
Bratislava 831 01
Slovak Republic
  (from: 12/07/1998 until: 12/07/2015)
Ing. arch. Ján Horváth
Pri kockách 22
Limbach 900 91
Slovak Republic
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
Contribution of each member: 
Ing. arch. Jozef Červenko
Amount of investment: 50 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 25 000 Sk
  (from: 03/16/1992 until: 04/15/1996)
Ing. arch. Vincent Frič
Amount of investment: 32 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 16 000 Sk
  (from: 03/16/1992 until: 04/15/1996)
Ing. arch. Ján Horváth
Amount of investment: 20 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 10 000 Sk
  (from: 03/16/1992 until: 04/15/1996)
Ing. arch. Jozef Červenko
Amount of investment: 61 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 04/16/1996 until: 12/06/1998)
Ing. arch. Ján Horváth
Amount of investment: 41 000 Sk ( peňažný vklad )
  (from: 04/16/1996 until: 12/06/1998)
Ing. arch. Jozef Červenko
Amount of investment: 122 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 122 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 10/19/2010)
Ing. arch. Ján Horváth
Amount of investment: 82 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 82 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 05/11/2004)
Ing. arch. Ján Horváth
Amount of investment: 82 000 Sk Paid up: 82 000 Sk
  (from: 05/12/2004 until: 10/19/2010)
Ing. arch. Jozef Červenko
Amount of investment: 4 049,66 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 4 049,66 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 12/07/2015)
Ing. arch. Ján Horváth
Amount of investment: 2 721,9 EUR Paid up: 2 721,9 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 12/07/2015)
Management body: 
konatelia
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
konatelia
  (from: 12/07/1998 until: 05/11/2004)
konatelia
  (from: 04/28/1997 until: 12/06/1998)
konatelia
  (from: 03/16/1992 until: 04/27/1997)
Ing. arch. Jozef Červenko - riaditeľ
Palkovičova 9
Bratislava
  (from: 03/16/1992 until: 12/06/1998)
Ing. arch. Ján Horváth
Gercenova 9
Bratislava
  (from: 12/07/1998 until: 05/11/2004)
Ing. arch. Ján Horváth - viceprezident
Gercenova 9
Bratislava
  (from: 06/04/1993 until: 12/06/1998)
Ing. Igor Taraba - riaditeľ
Jelenia 13
Bratislava
  (from: 03/16/1992 until: 07/30/1995)
Ing. arch. Jozef Červenko
Cádrova 17A
Bratislava 831 01
  (from: 12/07/1998 until: 12/07/2015)
Ing. arch. Ján Horváth
Pri kockách 22
Limbach 900 91
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
Acting in the name of the company: 
Každý konateľ môže konať v mene spoločnosti samostatne. Konateľ koná v mene spoločnosti navonok a podpisuje tak, že k vytlačenému alebo nadpísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis uvedený v podpisovom vzore.
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
Každý konateľ je oprávnený konať za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach. Podpisovanie za spoločnosť sa uskutočňuje tak, že konateľ spoločnosti pripojí k vytlačenému alebo napísanému menu svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 12/07/1998 until: 05/11/2004)
Spoločnosť zastupujú navonok konatelia, a to každý samostatne.
  (from: 04/28/1997 until: 12/06/1998)
Spoločnosť zastupujú navonok konatelia.
  (from: 03/16/1992 until: 04/27/1997)
Capital: 
6 771,56 EUR Paid up: 6 771,56 EUR
  (from: 10/20/2010 until: 12/07/2015)
204 000 Sk
  (from: 12/07/1998 until: 10/19/2010)
102 000 Sk
  (from: 03/16/1992 until: 12/06/1998)
Other legal facts: 
Notárska zápisnica - Zmluva o zlúčení zo dňa 26.11.2015.
  (from: 12/08/2015)
Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 23.5.1995. Živnostenský list č. Žo-95/12144 reg.č. 945/95 vydal Obvodný úrad Bratislava 3 - živnostenské oddelenie. Starý spis: S.r.o. 4926
  (from: 06/13/1995 until: 12/07/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 14.7.1995. Starý spis: S.r.o. 4926
  (from: 07/31/1995 until: 12/07/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.2.1996. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 8.3.1996. Starý spis: S.r.o. 4926
  (from: 04/16/1996 until: 12/07/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 10.7.1996, dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 14.8.1996. Starý spis: S.r.o. 4926
  (from: 04/28/1997 until: 12/07/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.7.1998, na ktorom bolo zvýšené základné imanie. Dodatok k spoločenskej zmluve zo dňa 24.7.1998 v zmysle Zákona č. 11/1998 Z.z.
  (from: 12/07/1998 until: 12/07/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 15.4.2004. Nové znenie spoločenskej zmluvy zo dňa 15.4.2004.
  (from: 05/12/2004 until: 12/07/2015)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 14.09.2004.
  (from: 09/21/2004 until: 12/07/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 12/08/2015)
Legal successor: 
offline.sk s.r.o.
Magurská 37
Banská Bystrica 974 11
  (from: 12/08/2015)
Date of updating data in databases:  09/27/2023
Date of extract :  09/28/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person