Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2448/B

Business name: 
PIP - ART spol. s r.o.
  (from: 03/13/1992)
Registered seat: 
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
  (from: 03/13/1992)
Identification number (IČO): 
31 319 483
  (from: 03/13/1992)
Date of entry: 
03/13/1992
  (from: 03/13/1992)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 03/13/1992)
Objects of the company: 
hra na hudobnom nástroji
  (from: 03/13/1992)
vykonávanie sprostredkovateľskej činnosti hudobných súborov
  (from: 03/13/1992)
organizovanie umeleckých, zábavných, školiacich, informačno-propagačných, agentúrných a reklamných služieb
  (from: 03/13/1992)
kúpa a predaj spotrebného a priemyselného tovaru, baleného potravinárskeho tovaru a polotovarov, s výnimkou vecí na ktoré je potrebné zvláštne povolenie
  (from: 03/13/1992)
sprostredkovanie nákupu a predaja spotrebného a priemyselného tovaru a baleného priemyslného tovaru
  (from: 03/13/1992)
prenájom bytového a nebytového priestoru
  (from: 03/13/1992)
vykonávanie informačno - propagačných agentúrnych a reklamných služieb
  (from: 07/12/1993)
nájom a prenájom nebytových priestorov
  (from: 07/12/1993)
nákup a predaj baleného potravinárskeho tovaru
  (from: 07/12/1993)
nákup a predaj spotrebného tovaru
  (from: 07/12/1993)
nákup a predaj tovarov
  (from: 07/12/1993)
výroba a predaj nenahraných nosičov, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov a predaj nahraných zvukových alebo zvukovoobrazových záznamov
  (from: 07/12/1993)
vydavateľská a predajná činnosť periodickej a neperiodickej tlače
  (from: 11/16/1994)
služby súvisiace so skrášlovaním tela
  (from: 11/28/2008)
Partners: 
Mgr. art. Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Mgr. art. Ľudmila Piptová
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 05/24/2022)
Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/11/2000 until: 11/27/2008)
Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 06/16/1997 until: 10/10/2000)
Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 03/13/1992 until: 06/15/1997)
Ľudmila Piptová
Žarnovická 1
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 10/11/2000 until: 11/27/2008)
Mgr. art. Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 11/28/2008 until: 05/23/2022)
Mgr. art. Ľudmila Piptová
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
Slovak Republic
  (from: 11/28/2008 until: 05/23/2022)
Contribution of each member: 
Mgr. art. Ján Pipta
  (from: 08/06/2009 until: 05/23/2022)
Mgr. art. Ján Pipta
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 05/24/2022)
Mgr. art. Ľudmila Piptová
  (from: 08/06/2009 until: 05/23/2022)
Mgr. art. Ľudmila Piptová
Amount of investment: 3 319,39 EUR Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 05/24/2022)
Ján Pipta
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 03/13/1992 until: 06/15/1997)
Ján Pipta
Amount of investment: 600 000 Sk Paid up: 600 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 10/10/2000)
Ján Pipta
( peňažný vklad )
  (from: 10/11/2000 until: 11/27/2008)
Mgr. art. Ján Pipta
Amount of investment: 600 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 600 000 Sk
  (from: 11/28/2008 until: 07/01/2009)
Ľudmila Piptová
( nepeňažný vklad )
  (from: 10/11/2000 until: 11/27/2008)
Mgr. art. Ľudmila Piptová
Amount of investment: 2 358 000 Sk ( nepeňažný vklad ) Paid up: 2 358 000 Sk
  (from: 11/28/2008 until: 07/01/2009)
Mgr. art. Ján Pipta
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/02/2009 until: 08/05/2009)
Mgr. art. Ľudmila Piptová
Amount of investment: 3 319,39 EUR ( nepeňažný vklad ) Paid up: 3 319,39 EUR
  (from: 07/02/2009 until: 08/05/2009)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/13/1992)
Mgr. art. Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
  (from: 11/28/2008)
Mgr. art. Ľudmila Piptová
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
From: 11/18/2008
  (from: 11/28/2008)
Ján Pipta
Žarnovická 1
Bratislava 831 06
  (from: 03/13/1992 until: 11/27/2008)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná a podpisuje za spoločnosť samostatne vo všetkých veciach.
  (from: 11/28/2008)
konateľ
  (from: 03/13/1992 until: 11/27/2008)
Capital: 
6 638,78 EUR Paid up: 6 638,78 EUR
  (from: 07/02/2009)
2 958 000 Sk
  (from: 10/11/2000 until: 07/01/2009)
600 000 Sk
  (from: 06/16/1997 until: 10/10/2000)
100 000 Sk
  (from: 03/13/1992 until: 06/15/1997)
Other legal facts: 
Živnostenský list o rozšírení predmetu činnosti. Stary spis: S.r.o. 4974
  (from: 07/12/1993)
Dodatok č. 1 k zakladateľskej listine vo forme notárskej zápisnice zo dňa 14.11.1994 pod číslom N 307/94, Nz 302/94. Stary spis: S.r.o. 4974
  (from: 11/16/1994)
Notárska zápisnica číslo N 117/97, Nz 112/97 zo dňa 7.5.1997. Stary spis: S.r.o. 4974
  (from: 06/16/1997)
Zmena zakladateľskej listiny vo forme notárskej zápisnice N 105/97, Nz 101/97 zo dňa 15.12.1997. Dodatok č. 5 k spoločenskej zmluve zo dňa 6.4.2000 v súlade so Zák. č. 11/1991 Z.z. a Zák. č. 127/1999 Z.z.
  (from: 10/11/2000)
Rozhodnutie valného zhromaždenia zo dňa 18.11.2008.
  (from: 11/28/2008)
Date of updating data in databases:  02/26/2024
Date of extract :  02/28/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person