Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3505/B

Business name: 
BIONT, a.s.
  (from: 01/21/2005)
Registered seat: 
Karloveská 63
Bratislava 842 29
  (from: 09/14/2005)
Identification number (IČO): 
35 917 571
  (from: 01/21/2005)
Date of entry: 
01/21/2005
  (from: 01/21/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 01/21/2005)
Objects of the company: 
výskum a vývoj v oblasti prírodných vied
  (from: 01/21/2005)
poradenstvo v oblasti aplikácií chemických a fyzikálnych techník
  (from: 01/21/2005)
vzdelávacia činnosť v oblasti farmácie, chémie a fyziky
  (from: 01/21/2005)
organizovanie seminárov, školení, kultúrnych a spoločenských podujatí
  (from: 01/21/2005)
inžinierska činnosť - obstarávacie služby v stavebníctve
  (from: 01/21/2005)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských služieb
  (from: 01/21/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 01/21/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s doplnkovými službami
  (from: 01/21/2005)
zariadenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a ambulancia v odbore nukleárna medicína
  (from: 09/14/2005)
výroba liekov
  (from: 03/18/2006)
preprava rádioaktívnych žiaričov
  (from: 03/24/2016)
veľkodistribúcia humánnych liekov - rádiofarmaká
  (from: 07/21/2022)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/21/2022)
Management body: 
Managing board
  (from: 01/21/2005)
JUDr. Matej Sýkora
Pokroku 3
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 07/01/2020
  (from: 08/12/2020)
prof. MUDr. Jozef Šuvada , PhD., MPH, MBA - Chairman of the Board of Directors
Nitrianska 1254/23
Močenok 951 31
From: 10/31/2020
  (from: 12/02/2020)
doc. MUDr. Ing. Ján Breza , PhD. - Vice-chairman of the Board of Directors
Dankovského 12
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 03
From: 01/01/2021
  (from: 01/27/2021)
Acting in the name of the company: 
Vo všetkých veciach sú oprávnení konať v mene spoločnosti najmenej dvaja členovia predstavenstva spoločne, z ktorých jeden je predseda predstavenstva a v jeho neprítomnosti poverený podpredseda predstavenstva. Podpisovanie pri konaní v mene spoločnosti sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti a k menám a funkciám v predstavenstve podpisujúci pripoja svoj podpis.
  (from: 01/27/2021)
Capital: 
35 053 200 EUR Paid up: 35 053 200 EUR
  (from: 03/21/2009)
Shares: 
Number of shares: 1000
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/21/2009)
Number of shares: 5600
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 03/21/2009)
Stockholder: 
Slovenská republika – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Stromová 2665/1
Bratislava - mestská časť Nové Mesto 813 30
  (from: 07/19/2023)
Supervisory board: 
Ing. Zoltán Kassai , PhD.
Strojnícka 16806/86
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 11/27/2018
  (from: 01/19/2019)
MUDr. Ivan Juráš
Štúrova 69
Marianka 900 33
From: 07/01/2020
  (from: 08/12/2020)
doc. MVDr. Ivan Holko , PhD.
Preseľany 370
Preseľany 956 12
From: 12/18/2020
  (from: 01/27/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č.N 740/2004, Nz 94189/2004 zo dňa 22.12.2004 v zmysle ust. § 154 a nasl. zák.č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
  (from: 01/21/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára spísané do not. zápisnice N 91/2005 Nz 8684/2005 NCRls 8679/2005 dňa 28.03.2005 JUDr. Miroslavom Kováčom, rozhodnutie jediného akcionára o odvolaní a menovaní členov dozornej rady zo dňa 16.03.2005.
  (from: 04/09/2005)
Notárska zápisnica N 35/2006, Nz 4827/2006, NCRls 4809/2006 zo dňa 8.2.2006 osvedčujúca priebeh časti valného zhromaždenia konaného dňa 20.1.2006. Záznam z voľby členov dozornej rady zamestnancami spoločnosti zo dňa 10.2.2006.
  (from: 03/18/2006)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 21.12.2006.
  (from: 02/15/2007)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 12.07.2007.
  (from: 08/01/2007)
Záznam z rokovania valného zhromaždenia zo dňa 18.12.2008. Osvedčenie o priebehu časti valného zhromaždenia konaného dňa 18.12.2008 v notárskej zápisnici č. N 687/2008, Nz 62928/2008, NCRls 62451/2008 spísanej dňa 19.12.2008.
  (from: 03/21/2009)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 15.06.2009.
  (from: 01/15/2010)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.04.2010.
  (from: 05/21/2010)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 04.05.2011
  (from: 07/01/2011)
Záznam z valného zhromaždenia zo dňa 28.06.2011.
  (from: 08/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 07.06.2012.
  (from: 07/03/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 30.10.2015
  (from: 12/17/2015)
Notárska zápisnica - Osvedčenie o priebehu a výsledkoch mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.03.2016.
  (from: 03/24/2016)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia konaného dňa 20.12.2018.
  (from: 01/19/2019)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/02/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person