Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  7008/B

Business name: 
Hotel Sliezsky dom, a.s.
  (from: 09/20/2019)
Registered seat: 
Karloveská 34
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 05/08/2021)
Identification number (IČO): 
36 676 926
  (from: 09/20/2019)
Date of entry: 
09/21/2006
  (from: 09/20/2019)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 09/20/2019)
Objects of the company: 
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 09/20/2019)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním doplnkových služieb
  (from: 09/20/2019)
pohostinská činnosť
  (from: 09/20/2019)
• prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností
  (from: 04/24/2021)
Management body: 
Managing board
  (from: 09/20/2019)
Ing. Július Strapek - Member of the Board of Directors
Cabanova 10
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 03/29/2021
  (from: 05/11/2021)
Ing. Juraj Bielik - Chairman of the Board of Directors
Cabanova 34
Bratislava - Dúbravka 841 02
From: 03/29/2021
  (from: 05/11/2021)
Ing. Jozef Hodek - Vice-chairman of the Board of Directors
Pri Suchom Mlyne 3898/26
Bratislava- Staré Mesto 811 04
From: 03/29/2021
  (from: 05/11/2021)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti konajú spoločne vždy dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden je vždy predseda predstavenstva. Na nakladanie s nehnuteľnosťami sa vyžaduje spoločné konanie všetkých troch členov predstavenstva.
  (from: 05/11/2021)
Capital: 
6 388 000 EUR Paid up: 6 388 000 EUR
  (from: 09/20/2019)
Shares: 
Number of shares: 6388
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 EUR
  (from: 09/20/2019)
Stockholder: 
365. invest Capital FKI o.p.f. – 365.invest, správ. spol., a.s.
Dvořákovo nábrežie 4
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 02
  (from: 11/16/2021)
Supervisory board: 
Mgr. Maroš Farkaš
Fedákova 4
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 03/29/2021
  (from: 05/11/2021)
Mgr. Ivana Kubisová
Medveďovej 2496/19
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04
From: 03/29/2021
  (from: 05/11/2021)
Bc. Radko Kašiar
Majoránova 40
Bratislava - Vrakuňa 821 07
From: 03/29/2021
  (from: 05/11/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou dňa 12.09.2006 v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 17.6.2008.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.6.2008.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 18.06.2008.
  (from: 09/20/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 21.09.2011.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.02.2012
  (from: 09/20/2019)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 19.02.2013.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 22.03.2013.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie spoločníkov zo dňa 25.06.2013.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 27.11.2014.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 09.04.2015.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 03.05.2017.
  (from: 09/20/2019)
Rozhodnutie o zmene právnej formy spoločnosti Elevation s.r.o. na akciová spoločnosť Hotel Sliezsky doma, a.s. zo dňa 25.06.2019.
  (from: 09/20/2019)
Date of updating data in databases:  05/23/2022
Date of extract :  05/25/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person