Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3690/V

Business name: 
PETALEST, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Registered seat: 
Kalinovská 10
Košice 040 22
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Identification number (IČO): 
31 679 609
  (from: 10/19/1993)
Date of entry: 
10/19/1993
  (from: 10/19/1993)
Person dissolved from: 
7.6.2006
  (from: 08/04/2006)
Date of deletion: 
08/04/2006
  (from: 08/04/2006)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 08/04/2006)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 10/19/1993)
Objects of the company: 
Veľkoobchodná a maloobchodná činnosť: nákup a predaj poľnohospodárskych produktov, potravín, potravinárskych polotovarov, mäsa a mäsových výrobkov, jatočných zvierat, ovocia, zeleniny, obilovín a strukovín, cukru a cukrárenských výrobkov, liehu, liehových výrobkov a vína, piva, nealkoholických nápojov, tabaku a tabakových výrobkov, drogériového tovaru, kozmetiky, zdravotníckeho materiálu, kožiarenského materiálu a výrobkov z kože, textilu, odevov, obuvi, gumárenských a chemických výrobkov, ropy a ropných produktov, priemyslového, keramického, sklárskeho, papierenského, železiarskeho, elektrotechnického tovaru, strojov, strojových zariadení, osobných a nákladných automobilov a ich príslušenstva, doplnkov a súčiastok, pneumatík a protektorovaných pneumatík, poľnohospodárskych strojov, mechanizmov a zariadení, stavebného materiálu, dreva a výrobkov z dreva, nábytku
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
stolárske práce
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
sprostredkovateľská a obstarávateľská činnosť
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
poradenská a konzultačná činnosť v predmetoch podnikania
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Partners: 
JUDr. Alexander Hajko
Kalinovská 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/19/1994 until: 02/22/1999)
JUDr. Alexander Hajko
Kalinovská 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/19/1993 until: 01/18/1994)
Štefan Mríz
218
Rokytov
Slovak Republic
  (from: 01/19/1994 until: 02/22/1999)
Štefan Mríz
218
Rokytov
Slovak Republic
  (from: 10/19/1993 until: 01/18/1994)
Peter Šomaj
Kalinovská 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 01/19/1994 until: 02/22/1999)
Peter Šomaj
Kalinovská 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/19/1993 until: 01/18/1994)
Peter Šomaj
Kalinovská 10
Košice
Slovak Republic
  (from: 02/23/1999 until: 08/03/2006)
Štefan Mríz
218
Rokytov
Slovak Republic
  (from: 02/23/1999 until: 08/03/2006)
Contribution of each member: 
Peter Šomaj
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 01/18/1994)
JUDr. Alexander Hajko
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 01/18/1994)
Štefan Mríz
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 17 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 01/18/1994)
Peter Šomaj
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/19/1994 until: 02/22/1999)
JUDr. Alexander Hajko
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/19/1994 until: 02/22/1999)
Štefan Mríz
Amount of investment: 34 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 34 000 Sk
  (from: 01/19/1994 until: 02/22/1999)
Peter Šomaj
Amount of investment: 38 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 38 000 Sk
  (from: 02/23/1999 until: 08/03/2006)
Štefan Mríz
Amount of investment: 64 000 Sk ( peňažný vklad ) Paid up: 64 000 Sk
  (from: 02/23/1999 until: 08/03/2006)
Management body: 
konatelia
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
JUDr. Alexander Hajko
Kalinovská 10
Košice
Until: 11/16/1998
  (from: 10/19/1993 until: 11/11/2003)
Peter Šomaj
Kalinovská 10
Košice
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Štefan Mríz
218
Rokytov
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Acting in the name of the company: 
Za spoločnosť konajú a podpisujú konatelia každý samostatne.
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Capital: 
102 000 Sk
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Other legal facts: 
Na základe § 8a zák. č. 530/2003 Z.z. o obchodnom registri p o v o ľ u j e výmaz z obchodného registra zapísanej osoby: Obchodné meno: PETALEST, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Sídlo: Kalinovská 10, 040 22 Košice IČO: 31 679 609 a všetkých údajov, ktoré sú o tejto osobe zapísané v obchodnom registri ku dňu jej výmazu z obchodného registra. Okresný súd Košice I uznesením č. k. 32 Cbr /7/2004-14 zo dňa 30.3.2006, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 7.6.2006 zrušil bez likvidácie obchodnú spoločnosť PETALEST, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice, Kalinovská 10, Košice, IČO: 31 679 609.
  (from: 08/04/2006)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 12.8.1993 podľa zák. 513/91 Zb.
  (from: 10/19/1993 until: 08/03/2006)
Rozsudok Krajského súdu v Košiciach č.k. 9 Cb 3848/95 zo dňa 28. 11. 1997 právoplatného dňom 10. 2. 1998 o zrušení účasti JUDr. Alexandra Hájka v spoločnosti . Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 16. 11. 1998.
  (from: 02/23/1999 until: 08/03/2006)
Date of updating data in databases:  09/28/2023
Date of extract :  09/29/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person