Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  5/L

Business name: 
Poľnohospodárske družstvo Vasiľov
  (from: 06/09/1993)
Registered seat: 
176
Vasiľov 029 51
  (from: 06/24/2003)
Identification number (IČO): 
00 149 641
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 08/29/2013)
podnikanie v poľnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/09/1993)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/29/2013)
výroba výrobkov z betónu, cementu
  (from: 06/09/1993)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/09/1993)
obchodná činnosť v rámci voľných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/
  (from: 06/09/1993)
mechanizačné práce v poľnohospodárstve
  (from: 06/09/1993)
prenájom motorových vozidiel, poľnohospo- dárskych strojov a zariadení
  (from: 06/09/1993)
výroba píliarska, výroba drevených obalov
  (from: 06/09/1993)
Management body: 
predseda
  (from: 10/03/2023)
Ján Vlžák - Chairman of the Board of Directors
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 08/11/2023
  (from: 10/03/2023)
Ing. Richard Vlžák - Vice-chairman of the Board of Directors
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 08/11/2023
  (from: 10/03/2023)
Ján Kotúľ - Member of the Board of Directors
Vasiľov 193
Vasiľov 029 51
From: 08/11/2023
  (from: 10/03/2023)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak ide o právny úkon, na platnosť ktorého sa vyžaduje písomná forma, musí byť podpísaný aspoň dvomi členmi predstavenstva družstva.
  (from: 09/07/2016)
Supervisory board: 
Mária Jadroňová
Vasiľov 141
Vasiľov 029 51
From: 08/11/2023
  (from: 10/03/2023)
Edita Vošková
Vasiľov 90
Vasiľov 029 51
From: 08/11/2023
  (from: 10/03/2023)
František Gemeľa
Pod Príslopom 169/23
Hruštín 029 52
From: 08/11/2023
  (from: 10/03/2023)
Registered capital: 
34 860 EUR
  (from: 08/16/2022)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 10/22/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 29.3. 1990 v súlade so Zák.č. 90/88 Zb.Starý spis: Dr 9
  (from: 04/01/1990)
Družstvo na členskej schôdzi, konanej dňa 29.12.1992, po transformácii v zmysle zák. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov v súlade so zák. č. 513/91 Zb. Berie na vedomie výsledky členskej schôdze, konanej dňa 23.2.1993.
  (from: 06/09/1993)
Členská schôdza dňa 25.5.1995 schválila zmenu stanov
  (from: 08/14/1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 29.8. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/27/2000)
Na členskej schôdzi dňa 11.4.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/24/2003)
Date of updating data in databases:  07/22/2024
Date of extract :  07/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person