Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  5/L

Business name: 
Požnohospodárske družstvo Vasižov
  (from: 06/09/1993)
Jednotné rožnícke družstvo Vasižov
  (from: 04/01/1990 until: 06/08/1993)
Registered seat: 
176
Vasižov 029 51
  (from: 06/24/2003)
Vasižov 029 51
  (from: 04/01/1990 until: 06/23/2003)
Identification number (IČO): 
00 149 641
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
prenájom hnutežných vecí
  (from: 08/29/2013)
podnikanie v požnohospodárskej výrobe, vrátane predaja nespracovaných požnohospodárskych a lesných výrobkov na účely spracovania a ďalšieho predaja
  (from: 06/09/1993)
prenájom nehnutežností spojený s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 08/29/2013)
výroba výrobkov z betónu, cementu
  (from: 06/09/1993)
stavitež - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 06/09/1993)
obchodná činnos v rámci vožných živností /okrem drahých kovov a výrobkov z nich/
  (from: 06/09/1993)
mechanizačné práce v požnohospodárstve
  (from: 06/09/1993)
prenájom motorových vozidiel, požnohospo- dárskych strojov a zariadení
  (from: 06/09/1993)
výroba píliarska, výroba drevených obalov
  (from: 06/09/1993)
požnohospodárska výroba
  (from: 04/01/1990 until: 06/08/1993)
okrem požnohospodárskej výroby družstvo: * poskytuje práce a služby nákladnej dopravy, traktorov a ažkej mechani- zácie pre členov družstva, prípadne občanov a organizácie, * predáva vlastný vyrobený tovar, mliečne výrobky
  (from: 04/01/1990 until: 06/08/1993)
iná hospodárska činnos : * stavebná činnos v rozsahu HSV a PSV, opravy a údržby, maliarsko-natieračské práce, * elektrotechnická výroba, * drevovýroba, * opravárenská činnos u strojov a zariadení, * cestná doprava
  (from: 04/01/1990 until: 06/08/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/09/1993)
Managing board
  (from: 04/01/1990 until: 06/08/1993)
Ján Vlžák - predseda predstavenstva
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 06/29/2018
  (from: 08/23/2018)
Ing. Richard Vlžák - podpredseda predstavenstva
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 06/29/2018
  (from: 08/23/2018)
Ján Kotúž - člen
193
Vasižov 029 51
From: 06/29/2018
  (from: 08/23/2018)
Ing. Václav Graňák - predseda
146
Vasižov
  (from: 04/01/1990 until: 01/12/1994)
Stanislav Hnojčík - podpredseda
162
Vasižov
  (from: 06/09/1993 until: 05/21/1998)
Stanislav Hnojčík - podpredseda
30
Vasižov
  (from: 05/22/1998 until: 08/28/2013)
Stanislav Hnojčík - podpredseda
30
Vasižov
Until: 06/27/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Stanislav Jurky - člen
142
Vasižov
Until: 04/11/2003
  (from: 05/22/1998 until: 06/23/2003)
Jozef Jurky - člen
648
Hruštín
  (from: 05/22/1998 until: 08/28/2013)
Jozef Jurky - člen
648
Hruštín
Until: 06/27/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Ján Kotúž - člen
193
Vasižov
  (from: 05/22/1998 until: 08/28/2013)
Ján Kotúž - člen
193
Vasižov
Until: 06/27/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Ján Kotúž - člen
Vasižov 193
Vasižov 029 51
From: 06/28/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/22/2018)
Ján Kotúž - člen
Vasižov 193
Vasižov 029 51
From: 06/28/2013 Until: 06/28/2018
  (from: 08/23/2018 until: 08/22/2018)
Mária Kotúžová - člen
168
Vasižov
  (from: 06/09/1993 until: 05/21/1998)
Mária Kotúžová - člen
179
Vasižov
Until: 04/11/2003
  (from: 05/22/1998 until: 06/23/2003)
Anna Kytková - člen
67
Vasižov
  (from: 06/09/1993 until: 05/21/1998)
Ing. Peter Polák - podpredseda
  (from: 04/01/1990 until: 06/08/1993)
Anton Roman - člen
115
Vasižov
  (from: 06/09/1993 until: 05/21/1998)
Jozef Škapec - člen
120
Vasižov
  (from: 06/09/1993 until: 05/21/1998)
Augustín Špagla - člen
140
Vasižov
  (from: 06/09/1993 until: 05/21/1998)
Ján Vlžák - člen
247
Hruštín
  (from: 05/22/1998 until: 06/08/1999)
Ján Vlžák - predseda
247
Hruštín
  (from: 06/09/1999 until: 08/28/2013)
Ján Vlžák - predseda
247
Hruštín
Until: 06/27/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Ján Vlžák - predseda
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 06/28/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/22/2018)
Ján Vlžák - predseda
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 06/28/2013 Until: 06/28/2018
  (from: 08/23/2018 until: 08/22/2018)
Richard Vlžák - popredseda
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 06/28/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/10/2016)
Ing. Richard Vlžák - popredseda
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 06/28/2013
  (from: 08/11/2016 until: 08/22/2018)
Ing. Richard Vlžák - popredseda
Dielnice 231/2
Hruštín 029 52
From: 06/28/2013 Until: 06/28/2018
  (from: 08/23/2018 until: 08/22/2018)
Emília Vošková - člen
168
Vasižov
From: 04/11/2003
  (from: 06/24/2003 until: 08/28/2013)
Emília Vošková - člen
168
Vasižov
From: 04/11/2003 Until: 06/27/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/28/2013)
Miroslav Zemenčík - člen
125
Vasižov
Until: 04/11/2003
  (from: 06/09/1999 until: 06/23/2003)
Miroslav Zemenčík - predseda
125
Vasižov
  (from: 01/13/1994 until: 05/21/1998)
Miroslav Zemenčík - predseda
125
Vasižov
  (from: 05/22/1998 until: 06/08/1999)
Acting: 
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak ide o právny úkon, na platnos ktorého sa vyžaduje písomná forma, musí by podpísaný aspoň dvomi členmi predstavenstva družstva.
  (from: 09/07/2016)
Za družstvo koná navonok predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda. Ak ide o právny úkon, na platnos ktorého sa vyžaduje písomná forma, musí by podpísaný aspoň dvomi členmi družstva.
  (from: 06/09/1993 until: 09/06/2016)
Za družstvo podpisuje predseda, v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/01/1990 until: 06/08/1993)
Supervisory board: 
Mária Jadroňová
141
Vasižov 029 51
From: 06/29/2016
  (from: 08/11/2016)
Edita Vošková
90
Vasižov 029 51
From: 06/29/2018
  (from: 08/23/2018)
František Gemeža
169
Hruštín 029 52
From: 06/29/2018
  (from: 08/23/2018)
Anna Hnojčíková
Vasižov 167
Vasižov 029 51
From: 06/28/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/10/2016)
Anna Hnojčíková
Vasižov 167
Vasižov 029 51
From: 06/28/2013 Until: 06/29/2016
  (from: 08/11/2016 until: 08/10/2016)
Edita Vošková
Vasižov 90
Vasižov 029 51
From: 06/28/2013 Until: 06/28/2018
  (from: 08/23/2018 until: 08/22/2018)
František Gemeža
Hruštín 169
Hruštín 029 52
From: 06/28/2013 Until: 06/28/2018
  (from: 08/23/2018 until: 08/22/2018)
Edita Vošková
Vasižov 90
Vasižov 029 51
From: 06/28/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/22/2018)
František Gemeža
Hruštín 169
Hruštín 029 52
From: 06/28/2013
  (from: 08/29/2013 until: 08/22/2018)
Registered capital: 
34 860 EUR
  (from: 08/16/2022)
45 816 EUR
  (from: 10/22/2009 until: 08/15/2022)
1 380 000 Sk
  (from: 06/24/2003 until: 10/21/2009)
1 470 000 Sk
  (from: 06/20/2000 until: 06/23/2003)
1 950 000 Sk
  (from: 08/14/1995 until: 06/19/2000)
34 220 000 Sk
  (from: 06/09/1993 until: 08/13/1995)
Basic member contribution: 
332 EUR
  (from: 10/22/2009)
10 000 Sk
  (from: 06/09/1993 until: 10/21/2009)
Other legal facts: 
Družstvo vzniklo na ustanovujúcej členskej schôdzi konanej dňa 29.3. 1990 v súlade so Zák.č. 90/88 Zb.Starý spis: Dr 9
  (from: 04/01/1990)
Družstvo na členskej schôdzi, konanej dňa 29.12.1992, po transformácii v zmysle zák. 42/92 Zb. prijalo zmenu stanov v súlade so zák. č. 513/91 Zb. Berie na vedomie výsledky členskej schôdze, konanej dňa 23.2.1993.
  (from: 06/09/1993)
Členská schôdza dňa 25.5.1995 schválila zmenu stanov
  (from: 08/14/1995)
Na členskej schôdzi konanej dňa 29.8. 1999 bola schválená zmena stanov.
  (from: 03/27/2000)
Na členskej schôdzi dňa 11.4.2003 bola schválená zmena stanov.
  (from: 06/24/2003)
Date of updating data in databases:  06/08/2023
Date of extract :  06/09/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person