Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Dr Insert No.:  5/T

Business name: 
Podielnické poľnohospodárske družstvo Trhové Mýto
  (from: 06/03/1993)
Poľnohospodárske družstvo v Trhovom Mýte
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
Registered seat: 
Dolnobarská cesta 407
Trhová Hradská 930 13
  (from: 06/10/2011)
Trhová Hradská
  (from: 04/01/1990 until: 06/09/2011)
Identification number (IČO): 
00 191 710
  (from: 04/01/1990)
Date of entry: 
04/01/1990
  (from: 04/01/1990)
Legal form: 
Cooperative
  (from: 04/01/1990)
Objects of the company: 
poľnohospodárska výroba /rastlinná, poľná, špeciálna vrátane ovocinárstva a zeleninárstva, živočíšna/
  (from: 06/03/1993)
lesníctvo, ťažba dreva, a pridružené služby
  (from: 06/03/1993)
služby pre rastlinnú výrobu
  (from: 06/03/1993)
oprava a údržba poľnohospodárskych strojov a mechanizmov a motorových vozidiel
  (from: 06/03/1993)
veľkoobchod s ovocím, zeleninou a zemiakmi
  (from: 06/03/1993)
veľkoobchod s poľnohospodárskymi základmými produktami živými zvieratami
  (from: 06/03/1993)
obchodná činnosť súvisiaca s predmetom činnosti okrem licenčných komodít
  (from: 06/03/1993)
kúpa tovru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 07/26/1996)
nájom a prenájom nehnuteľností a nebytových priestorov
  (from: 07/09/2004)
nájom a prenájom hnuteľných vecí
  (from: 07/07/2005)
nakladanie s odpadmi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2005)
služby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2005)
skladovacia činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 07/07/2005)
výroba kŕmnych zmesí
  (from: 07/07/2005 until: 02/25/2020)
sušenie zrnín a objemových krmovín
  (from: 07/07/2005 until: 02/25/2020)
pohostinská činnosť
  (from: 04/20/1994 until: 06/09/2011)
spracovanie mäsa a bitúnok
  (from: 04/20/1994 until: 06/09/2011)
pozemná doprava tovaru, cestná a nákladná doprava /vlastná a pre cudzích/
  (from: 06/03/1993 until: 02/25/2020)
maloobchod s chlebom, cukrárenskými výrobkami a cukrovinkami, mliekom a mliekarenskými výrobkami, ovocím a zeleninou a ostatnými potravinami
  (from: 06/03/1993 until: 02/25/2020)
spracovanie ovcia, zeleniny, zemiakov
  (from: 06/03/1993 until: 02/25/2020)
výroba hotového krmiva pre hospodárske zvieratá
  (from: 06/03/1993 until: 02/25/2020)
výroba ostatných ovocných a zeleninových výrobkov
  (from: 06/03/1993 until: 02/25/2020)
výroba pekárenských výrobkov vrátane cukrárenských
  (from: 06/03/1993 until: 06/09/2011)
výroba trvanlivých pekárenských výrobkov
  (from: 06/03/1993 until: 06/09/2011)
výroba stavebno - stolárska a tesárska
  (from: 06/03/1993 until: 06/09/2011)
stavebníctvo
  (from: 06/03/1993 until: 06/09/2011)
zámočníctvo a kovoobrábanie
  (from: 06/03/1993 until: 06/09/2011)
poľnohospodárske výroby:-rastlinné výroby poľné a špeciálne vrátane zeleninárstva,ovocinárstva -živočíšne výroby
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
lesné výroby
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
potravinárske výroby
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
spracovávanie poľnohospodárskych a lesných výrobkov a surovín
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
výroby a činnosti slúžiace potrebám poľnohospodárstva a potravinárstva
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
stavebná činnosť
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
mlynsko-pekárenská činnosť
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
opravárske služby-oprava poľnohospodárskych strojov a mechanizmov,cestných motorových vozidiel
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
doprava pre členov,osobná preprava a nákladná doprava pre cudzích
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
poskytovanie prác a služieb pre členov a pre iné fyzické a právnické osoby poľnohospodárskymi strojmi a mechanizmami
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
obchodná činnosť-s vlastnými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami -s nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami -agrochemikáliami,umelými hnojivami a inými nakúpenými výrobkami
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
zahranično-obchodná činnosť s vlastnými a nakúpenými poľnohospodárskymi a potravinárskymi výrobkami a iným nakúpeným tovarom
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
ťažba štrkopiesku
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
Management body: 
Managing board
  (from: 06/03/1993)
Managing board
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
Ing. Arpád Mózes - Chairman of the Board of Directors
Dolnobárska cesta 877/2
Trhová Hradská 930 13
From: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020)
Ing. Jozef Németh - Vice-chairman of the Board of Directors
Kodályova 1
Dunajská Streda 929 01
From: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020)
Ildikó Matusová - Member of the Board of Directors
Rad Pókatelek 4407/9
Dunajská Streda 929 01
From: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020)
Arnold Benyák - člen
244
Trhová Hradská
  (from: 08/17/1995 until: 08/24/1997)
Arnold Benyák - člen
244
Trhová Hradská
  (from: 08/25/1997 until: 09/27/2000)
Juraj Benyák - člen
128
Horné Mýto 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/30/2010)
Juraj Benyák - člen
128
Horné Mýto 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Juraj Benyák - člen
311
Horné Mýto
  (from: 09/28/2000 until: 07/06/2005)
Juraj Benyák - člen
311
Horné Mýto
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ing. Oto Biró - podpredseda
Kúpeľná 20
Dunajská Streda
  (from: 04/01/1990 until: 08/24/1997)
Ing. Daniel Bíró - člen
593
Trhová Hradská
  (from: 06/03/1993 until: 08/24/1997)
Ing. Daniel Bíró - člen
593
Trhová Hradská
  (from: 08/25/1997 until: 09/27/2000)
Daniel Bíró - člen
593
Trhová Hradská 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Daniel Bíró - člen
593
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 07/30/2010)
Daniel Bíró - člen
593
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Ing. Daniel Bíró - člen
593
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Ing. Daniel Bíró - člen
593
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Alexander Bognár - člen
129
Horné Mýto
  (from: 06/03/1993 until: 08/24/1997)
Alexander Bognár - člen
129
Horné Mýto
  (from: 08/25/1997 until: 09/27/2000)
Štefan Bognár - člen
289
Trhová Hradská
  (from: 08/17/1995 until: 08/24/1997)
Štefan Bognár - člen
289
Trhová Hradská
  (from: 08/25/1997 until: 09/27/2000)
Eugen Bugár - člen
34
Horné Mýto
  (from: 06/03/1993 until: 08/16/1995)
František Csölle - člen
466
Trhová Hradská
  (from: 09/28/2000 until: 07/06/2005)
František Csölle - člen
466
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ladislav Csomor - člen
227
Trhová Hradská 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Ladislav Csomor - člen
227
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 07/30/2010)
Ladislav Csomor - člen
227
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Pavol Dosztig - člen
300
Horné Mýto
  (from: 06/03/1993 until: 08/24/1997)
Pavol Dosztig - člen
330
Horné Mýto
  (from: 08/25/1997 until: 09/27/2000)
Vojtech Gányovics - člen
Októbrova 24
Dunajská Streda
  (from: 06/03/1993 until: 08/16/1995)
Pavol Kálmán - člen
199
Trhová Hradská
  (from: 06/03/1993 until: 08/16/1995)
Karol Kálmán - člen
589
Trhová Hradská
  (from: 09/28/2000 until: 07/06/2005)
Karol Kálmán - člen
589
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Rudolf Kálmán - člen
264
Trhová Hradská
  (from: 09/28/2000 until: 07/06/2005)
Rudolf Kálmán - člen
264
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Tibor Kántor - člen
208
Horné Mýto
  (from: 09/28/2000 until: 07/06/2005)
Tibor Kántor - člen
208
Horné Mýto
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Václav Konkoly - člen
289
Horné Mýto
  (from: 08/17/1995 until: 08/24/1997)
Václav Konkoly - člen
289
Horné Mýto
  (from: 08/25/1997 until: 09/27/2000)
Ján Kovács - člen
575
Trhová Hradská 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Ján Kovács - člen
575
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 07/30/2010)
Ján Kovács - člen
575
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Eugen Madarász - člen
288
Horné Mýto 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Eugen Madarász - člen
288
Horné Mýto 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Valentín Matus - člen
594
Trhová Hradská
  (from: 06/03/1993 until: 08/24/1997)
Valentín Matus - člen
594
Trhová Hradská
  (from: 08/25/1997 until: 09/27/2000)
Ing. Arpád Mózes - člen
473
Trhová Hradská
  (from: 08/17/1995 until: 08/24/1997)
Ing. Arpád Mózes - podpredseda
490
Trhová Hradská
  (from: 08/25/1997 until: 07/06/2005)
Ing. Arpád Mózes - podpredseda
490
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ing. Arpád Mózes - podpredseda predstavenstva
490
Trhová Hradská 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Ing. Arpád Mózes - podpredseda predstavenstva
Dolnobárska cesta 877/2
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 07/30/2010)
Ing. Arpád Mózes - podpredseda predstavenstva
Dolnobárska cesta 877/2
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Ing. Arpád Mózes - predseda
Dolnobárska cesta 877/2
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Ing. Arpád Mózes - predseda
Dolnobárska cesta 877/2
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Ing. Jozef Németh - člen
Kodályová 1
Dunajská Streda
  (from: 09/28/2000 until: 07/06/2005)
Ing. Jozef Németh - člen
Kodályová 1
Dunajská Streda
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ing. Jozef Németh - podpredseda
Kodályova 1
Dunajská Streda 929 01
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Ing. Jozef Németh - podpredseda
Kodályova 1
Dunajská Streda 929 01
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Ing. Štefan Oravecz - člen
91
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Ing. Štefan Oravecz - člen
91
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Juraj Puss - člen
Rákocziho 18
Dunajská Streda
  (from: 06/03/1993 until: 08/24/1997)
Juraj Puss - člen
Rákocziho 18
Dunajská Streda
  (from: 08/25/1997 until: 07/06/2005)
Juraj Puss - člen
Rákocziho 18
Dunajská Streda
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ladislav Radimák - člen
291
Horné Mýto
  (from: 09/28/2000 until: 07/06/2005)
Ladislav Radimák - člen
291
Horné Mýto
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ladislav Radimák - člen
291
Horné Mýto 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/30/2010)
Ladislav Radimák - člen
291
Horné Mýto 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Ladislav Radimák - člen
291
Horné Mýto 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Ladislav Radimák - člen
291
Horné Mýto 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Mária Rédvaiová - člen
496
Trhová Hradská
  (from: 06/03/1993 until: 08/16/1995)
Ladislav Széll - člen
471
Trhová Hradská
  (from: 08/25/1997 until: 07/06/2005)
Ladislav Széll - člen
471
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ing. Štefan Varga - predseda
571
Trhová Hradská
  (from: 04/01/1990 until: 08/24/1997)
Ing. Štefan Varga - člen
571
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Ing. Štefan Varga - člen
571
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Ing. Štefan Varga - predseda
571
Trhová Hradská
  (from: 08/25/1997 until: 07/06/2005)
Ing. Štefan Varga - predseda
571
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ing. Štefan Varga - predseda predstavenstva
571
Trhová Hradská 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Ing. Štefan Varga - predseda predstavenstva
571
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 07/30/2010)
Ing. Štefan Varga - predseda predstavenstva
571
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Ing. Arpád Mózes - Chairman of the Board of Directors
Dolnobárska cesta 877/2
Trhová Hradská 930 13
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Ing. Arpád Mózes - Chairman of the Board of Directors
Dolnobárska cesta 877/2
Trhová Hradská 930 13
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Ing. Jozef Németh - Vice-chairman of the Board of Directors
Kodályova 1
Dunajská Streda 929 01
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Ing. Jozef Németh - Vice-chairman of the Board of Directors
Kodályova 1
Dunajská Streda 929 01
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Ing. Štefan Oravecz - Member of the Board of Directors
91
Trhová Hradská 930 13
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Ing. Štefan Oravecz - Member of the Board of Directors
91
Trhová Hradská 930 13
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Ladislav Radimák - Member of the Board of Directors
291
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Ladislav Radimák - Member of the Board of Directors
291
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Eugen Madarász - Member of the Board of Directors
288
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Eugen Madarász - Member of the Board of Directors
288
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Acting: 
Za predstavenstvo koná navonok predseda. Ak je pre právny úkon predpísaná písomná forma, za družstvo koná predseda a podpredseda eventuálne predseda alebo podpredseda a jeden člen predstavenstva a to tak, že k obchodnému menu družstva pripoja svoje podpisy a zároveň uvedú v akých funkciách konajú v mene družstva.
  (from: 02/12/2014)
Listiny o právnych úkonoch, kde je predpísaná písomná forma podpisuje aj ďaľší člen predstavenstva.
  (from: 06/03/1993 until: 02/11/2014)
Za družstvo podpisuje predseda a v jeho neprítomnosti podpredseda.
  (from: 04/01/1990 until: 06/02/1993)
Supervisory board: 
Ladislav Radimák - predseda dozorného orgánu
291
Horné Mýto 930 13
From: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020)
Eugen Madarász
288
Horné Mýto 930 13
From: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020)
Tibor Kántor
208
Horné Mýto 930 13
From: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020)
Arnold Benyák
Zelená ul. 344
Trhová Hradská
  (from: 02/14/2003 until: 07/06/2005)
Arnold Benyák
Zelená ul. 344
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Jozef Bognár
308
Horné Mýto
  (from: 02/14/2003 until: 07/06/2005)
Jozef Bognár
308
Horné Mýto
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Tibor Kántor
208
Horné Mýto 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Tibor Kántor
208
Horné Mýto 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Pavol Márton
311
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Pavol Márton
311
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Tibor Matus
567
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 06/26/2015)
Tibor Matus
567
Trhová Hradská 930 13
From: 06/04/2010 Until: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 06/26/2015)
Ladislav Németh
144
Horné Mýto
  (from: 02/14/2003 until: 07/06/2005)
Ladislav Németh
144
Horné Mýto
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ladislav Németh
144
Horné Mýto 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Ladislav Németh
144
Horné Mýto 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 07/30/2010)
Ladislav Németh
144
Horné Mýto 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Ing. Jozef Németh
Kodályova 1
Dunajská Streda 929 01
From: 06/03/2009
  (from: 08/11/2009 until: 07/30/2010)
Ing. Jozef Németh
Kodályova 1
Dunajská Streda 929 01
From: 06/03/2009 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Jozef Oravecz
391
Trhová Hradská 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Jozef Oravecz
391
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 07/30/2010)
Jozef Oravecz
391
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/04/2010
  (from: 07/31/2010 until: 07/30/2010)
Jozef Papp - člen
597
Trhová Hradská
  (from: 02/14/2003 until: 07/06/2005)
Jozef Papp - člen
597
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Ladislav Sándor
Ohradská 413
Trhová Hradská 930 02
From: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 11/03/2005)
Ladislav Sándor
Ohradská 413
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005
  (from: 11/04/2005 until: 08/10/2009)
Ladislav Sándor
Ohradská 413
Trhová Hradská 930 13
From: 06/03/2005 Until: 06/03/2009
  (from: 08/11/2009 until: 08/10/2009)
Ladislav Sándor - predseda komisie
413
Trhová Hradská
  (from: 02/14/2003 until: 07/06/2005)
Ladislav Sándor - predseda komisie
413
Trhová Hradská
Until: 06/03/2005
  (from: 07/07/2005 until: 07/06/2005)
Juraj Benyák
128
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Juraj Benyák
128
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Ildikó Matusová
Rad Pókatelek 4407/9
Dunajská Streda 929 01
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Ildikó Matusová
Rad Pókatelek 4407/9
Dunajská Streda 929 01
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Tibor Kántor
208
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015 Until: 01/23/2020
  (from: 02/26/2020 until: 02/25/2020)
Tibor Kántor
208
Horné Mýto 930 13
From: 05/22/2015
  (from: 06/27/2015 until: 02/25/2020)
Registered capital: 
125 780 EUR
  (from: 08/11/2009)
4 000 000 Sk
  (from: 06/11/2008 until: 08/10/2009)
17 760 000 Sk
  (from: 06/03/1993 until: 06/10/2008)
Basic member contribution: 
1 324 EUR
  (from: 08/11/2009)
40 000 Sk
  (from: 06/03/1993 until: 08/10/2009)
Other legal facts: 
Jednotné roľnícke družstvo bolo založené na ustanovujúcej členskej schôdzi dňa 15.3.90 podľa Zákona č.90/1988 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stanovy: Členská schôdza konaná dňa 29.3.1991 prijala a schválila nové znenie stanov v súlade s ust.§ 57 ods.3 Zák.č.162/1990 Zb.o poľnohospodárskom družstevníctve. Stary spis: Dr 18
  (from: 04/01/1990)
V súlade s ustanoveniami § 765 zák.č. 513/91 Zb. Obchodného zákonníka a § 11 ods. 1 písm. a/ zák.č. 42/92 Zb. o úprave majetkových vzťahov a vyporiadaní majetkových nárokov v družstvách, po schválení transformačného projektu, menia sa Stanovy Poľnohospodárskeho družstva Trhové Mýto, schválené členskou schôdzou dňa 18.12.1992. Nedeliteľný fond: sa utvára vo výške 50% základného imania, pri založení družstva je 25% zo základného imania. Stary spis: Dr 18
  (from: 06/03/1993)
Dodatok č.1 k stanovám družstva, schválený na členskej schôdzi konanej dňa 12.3.1993. Stary spis: Dr 18
  (from: 04/20/1994)
Dodatok č. 2 k stanovám schválený na členskej schôdzi konanej dňa 30.05.1996. Stary spis: Dr 18
  (from: 07/26/1996)
Zmena stanov družstva schválená na zasadnutí členskej schôdze dňa 15.05.1997.
  (from: 08/25/1997)
Date of updating data in databases:  12/05/2023
Date of extract :  12/06/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person