Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Košice I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3715/V

Business name: 
CASSOVIAINVESTMENT spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Registered seat: 
Festivalové nám. 1
Košice 040 01
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Identification number (IČO): 
31 679 919
  (from: 09/01/1993)
Date of entry: 
09/01/1993
  (from: 09/01/1993)
Person dissolved from: 
15.12.1995
  (from: 12/15/1995)
Date of deletion: 
12/15/1995
  (from: 12/15/1995)
Grounds for deleting: 
zrušenie premenou
  (from: 12/15/1995)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/01/1993)
Objects of the company: 
obchodovanie s cennými papiermi
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
obstarávanie vydávania cenných papierov pre emitenta a poskytovanie s tým súvisiacich služieb
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
vykonávanie činnosti na základe zmlúv o úschove, uložení a správe cenných papierov
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
vykonávanie poradenskej činnosti vo veciach týkajúcich sa cenných papierov
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Partners: 
CASSOVIAINVEST a.s.
Festivalové nám. 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 09/01/1993 until: 10/23/1995)
Ing. Roland Bušša
Havanská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Roland Bušša
Havanská 9
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Ladislav Drabik
Štefánikova 46
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Ladislav Drabik
Štefánikova 46
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Vladimír Pačai
Bratislavská 62
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Vladimír Pačai
Bratislavská 62
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Štefan Petrunčík
Trebišovská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Štefan Petrunčík
Trebišovská 4
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Rosná 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Rosná 5
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Mgr. Patrik Stavrovský
Tomášikova 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Mgr. Patrik Stavrovský
Tomášikova 1
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Ján Valenčík
Maurerova 17
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Ján Valenčík
Maurerova 17
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
Slovak Republic
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Contribution of each member: 
CASSOVIAINVEST a.s.
Amount of investment: 1 000 000 Sk Paid up: 1 000 000 Sk
  (from: 09/01/1993 until: 10/23/1995)
Ing. Alfonz Lukačin
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Amount of investment: 150 000 Sk Paid up: 150 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
JUDr. Alexander Zápotocký
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Vladimír Pačai
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Ján Valenčík
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Ladislav Drabik
Amount of investment: 140 000 Sk Paid up: 140 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Roland Bušša
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Štefan Petrunčík
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Mgr. Patrik Stavrovský
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 10/24/1995 until: 11/05/1995)
Ing. Alfonz Lukačin
Amount of investment: 750 000 Sk Paid up: 750 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
RNDr. Ján Smerek , CSc.
Amount of investment: 750 000 Sk Paid up: 750 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
JUDr. Alexander Zápotocký
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Vladimír Pačai
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Ján Valenčík
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Ladislav Drabik
Amount of investment: 700 000 Sk Paid up: 700 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Roland Bušša
Amount of investment: 500 000 Sk Paid up: 500 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Ing. Štefan Petrunčík
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Mgr. Patrik Stavrovský
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Ružena Šoffová
Na kope 275
Košice - mestská časť Myslava
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ a prokuristi, každý z nich samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripoja svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Procuration: 
Ing. Roland Bušša
Hronská 17
Košice
  (from: 08/04/1994 until: 12/14/1995)
Ing. Peter Hrinko
Moldavská 7
Košice
  (from: 09/01/1993 until: 08/03/1994)
Ing. Alfonz Lukačin
Bauerova 28
Košice
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
JUDr. Alexander Zápotocký
Moldavská 33
Košice
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Capital: 
5 000 000 Sk
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
1 000 000 Sk
  (from: 09/01/1993 until: 11/05/1995)
Other legal facts: 
Súd p o v o ľ u j e výmaz obchodnej spoločnosti zapísanej v obchodnom registri odd. Sro vo vložke č. 3715/V pod: Obchodné meno: CASSOVIAINVESTMENT, spoločnosť s ručením obmedzeným Košice Sídlo: Festivalové nám. 1, Košice 040 01 IČO: 31 679 919 ako aj všetkých ďalších právnych skutočností zapísaných v uvedenej vložke z dôvodu zrušenia spoločnosti s ručením obmedzeným bez likvidácie s prechodom všetkých práv a záväzkov podľa § 69 ods. 1 a 2 o zmene právnej formy na obchodnú spoločnosť: CASSOVIAINVESTMENT, akciová spoločnosť, o. c. p. Košice ku dňu 15. decembra 1995.
  (from: 12/15/1995)
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou podľa notárskej zápisnice zo dňa 4.8.1993 v súlade s § 105 a nasl.ust. zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 09/01/1993 until: 12/14/1995)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 4. 7. 1994.
  (from: 08/04/1994 until: 12/14/1995)
Zmena zakladateľskej listiny zo dňa 7. 9. 1995.
  (from: 10/24/1995 until: 12/14/1995)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 6. 11. 1995.
  (from: 11/06/1995 until: 12/14/1995)
Date of updating data in databases:  07/01/2022
Date of extract :  07/06/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person