Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4780/S

Business name: 
MCLK, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o.
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
Registered seat: 
Jegorovova 22
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
Identification number (IČO): 
36 023 817
  (from: 09/08/1997)
Date of entry: 
09/08/1997
  (from: 09/08/1997)
Person dissolved from: 
28.2.2012
  (from: 04/04/2012)
Date of deletion: 
04/04/2012
  (from: 04/04/2012)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 04/04/2012)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja koneč- nému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
inžinierska činnosť v stavebníctve: - obstarávanie prác a dodávok. - vykonávanie prác a výkonov pre investrov charakteru vypracovania koncepcií a štúdií, - rozpočtovanie, faktruácia a kalkulácia stavieb
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
vykonávanie priemyselných, inžinerskych, bytových a občianskych stavieb
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
činnosť stavbyvedúceho - pozmené stavby
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
činnnosť stavebného dozoru - pozemné stavby
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
Partners: 
Ing. Jozef Elias
Horná 89
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Milan Kapusta
Ortútska cesta 28
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Miloš Lukáč
Jegorovova 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 08/23/2000 until: 09/28/2010)
Miloš Lukáč
Jegorovova 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 01/07/1999 until: 08/22/2000)
Miloš Lukáč
Jegorovova 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 02/04/1998 until: 01/06/1999)
Miloš Lukáč
Jegorovova 13
Banská Bystrica
Slovak Republic
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Contribution of each member: 
Miloš Lukáč
Amount of investment: 60 000 Sk Paid up: 60 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Milan Kapusta
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Ing. Jozef Elias
Amount of investment: 20 000 Sk Paid up: 20 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Miloš Lukáč
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 02/04/1998 until: 01/06/1999)
Miloš Lukáč
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 01/07/1999 until: 08/22/2000)
Miloš Lukáč
Amount of investment: 11 788 000 Sk Paid up: 11 788 000 Sk
  (from: 08/23/2000 until: 12/23/2009)
Miloš Lukáč
Amount of investment: 391 289,915688 EUR Paid up: 391 289,915688 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 09/28/2010)
Management body: 
konatelia
  (from: 02/04/1998 until: 04/03/2012)
konatelia
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Ing. Jozef Elias
Horná 89
Banská Bystrica
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Milan Kapusta
Ortútska cesta 28
Banská Bystrica
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Miloš Lukáč
Jegorovova 13
Banská Bystrica
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 02/04/1998 until: 04/03/2012)
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú vždy najmenej dvaja konatelia spoločne, z ktorých jeden musí byť Ing. Jozef Elias.
  (from: 09/08/1997 until: 02/03/1998)
Capital: 
391 289,915688 EUR
  (from: 12/24/2009 until: 04/03/2012)
11 788 000 Sk
  (from: 08/23/2000 until: 12/23/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/07/1999 until: 08/22/2000)
100 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 01/06/1999)
Other legal facts: 
Uznesením Okresného súdu Banská Bystrica č.k. 26Cbr/171/2010-37 zo dňa 20.12.2011, ktoré sa stalo právoplatným dňa 28.02.2012, bola obchodná spoločnosť MCLK, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o., so sídlom Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 023 817, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 4780/S zrušená bez likvidácie.
  (from: 04/04/2012)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 7.8.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11266
  (from: 09/08/1997 until: 04/03/2012)
Na valnom zhromaždení konanom dňa 15.1.1998 bol schválený Dodatok č. 1 k spoločenskej zmluve.
  (from: 02/04/1998 until: 04/03/2012)
Valné zhromaždenie konané dňa 22.7.1998 schválilo Dodatok č. 2, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v súlade s ust. zák.č. 11/1998 Z.z.
  (from: 01/07/1999 until: 04/03/2012)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení bola schválená zmena zakladateľskej listiny - Dodatok č. 3.
  (from: 08/23/2000 until: 04/03/2012)
Na základe exekučného príkazu č. Ex 94/04 zo dňa 10.05.2010 súdnej exekútorky JUDr. Eleonóry Noskovej, Robotnícka 4, Banská Bystrica zanikla účasť povinného Miloša Lukáča v spoločnosti a obchodný podiel prešiel na obchodnú spoločnosť MCLK, stavebno-obchodná spoločnosť, spol. s r.o., Jegorovova 22, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36 023 817.
  (from: 09/29/2010 until: 04/03/2012)
Date of updating data in databases:  03/24/2023
Date of extract :  03/27/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person