Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4784/S

Business name: 
INT-COR spol. s r.o.
  (from: 09/08/1997)
Registered seat: 
Haličská 76
Lučenec 984 03
  (from: 09/08/1997)
Identification number (IČO): 
36 023 876
  (from: 09/08/1997)
Date of entry: 
09/08/1997
  (from: 09/08/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/08/1997)
Objects of the company: 
maloobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/1997)
veľkoobchodná činnosť v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/1997)
sprostredkovanie obchodu
  (from: 09/08/1997)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 09/08/1997)
inžinierska činnosť v stavebníctve v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/1997)
zabezpečovanie realizácie návrhov, výroby, dodávky a montáže interiérov v rozsahu voľných živností
  (from: 09/08/1997)
výroba nábytku a ostatných výrobkov z dreva
  (from: 09/08/1997)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 11/12/2004)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľných živností
  (from: 11/12/2004)
prenájom nehnuteľností
  (from: 11/12/2004)
staviteľ - vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
  (from: 09/08/1997 until: 11/11/2004)
Partners: 
CORINEX, spol. s r.o. IČO: 36 020 907
Haličská 76
Lučenec 984 03
Slovak Republic
  (from: 09/10/2004)
AVANT Holding a.s.
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 08/27/2003 until: 09/09/2004)
CORINEX, spol. s r.o. IČO: 36 020 907
Jesenekého 11
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 08/27/2003 until: 09/09/2004)
AVANT, a.s. IČO: 36 030 473
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 01/28/1999 until: 08/26/2003)
CORINEX, spol. s r.o. IČO: 36 020 907
Jesenekého 11
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 01/28/1999 until: 08/26/2003)
AVANT, spol. s r.o. IČO: 31 563 325
Vajanského 2
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/08/1997 until: 01/27/1999)
CORINEX, spol. s r.o. IČO: 36 020 907
Jesenekého 11
Lučenec
Slovak Republic
  (from: 09/08/1997 until: 01/27/1999)
Contribution of each member: 
CORINEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/11/2011)
AVANT, spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 01/27/1999)
CORINEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 50 000 Sk Paid up: 25 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 01/27/1999)
AVANT, a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 08/26/2003)
CORINEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 65 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 08/26/2003)
CORINEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 09/09/2004)
AVANT Holding a.s.
Amount of investment: 100 000 Sk Paid up: 100 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 09/09/2004)
CORINEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 09/10/2004 until: 02/17/2009)
CORINEX, spol. s r.o.
Amount of investment: 6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/18/2009 until: 06/10/2011)
Management body: 
konatelia
  (from: 09/08/1997)
Ing. Tibor Suja
Ulica B. Nemcovej 5636/51
Lučenec 984 03
From: 12/16/2002
  (from: 08/27/2003)
Milan Gabľas
Sídlisko 108/12
Cinobaňa 985 22
From: 06/20/2016
  (from: 07/09/2016)
Ing. Peter Nagy
Jesenského 11
Lučenec
  (from: 09/08/1997 until: 08/26/2003)
Ing. Peter Nagy
Jesenského 11
Lučenec
From: 12/16/2002
  (from: 08/27/2003 until: 06/10/2011)
Ing. Peter Nagy
Jesenského 11
Lučenec
From: 12/16/2002 Until: 03/30/2009
  (from: 06/11/2011 until: 06/10/2011)
Ing. Tibor Suja
Katarínska Huta 19
Cinobaňa
  (from: 09/08/1997 until: 08/26/2003)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupujú a za ňu podpisujú konatelia, každý samostatne.
  (from: 09/08/1997)
Capital: 
6 640 EUR Paid up: 6 640 EUR
  (from: 06/11/2011)
6 638,783775 EUR Paid up: 6 638,783775 EUR
  (from: 02/18/2009 until: 06/10/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 08/27/2003 until: 02/17/2009)
200 000 Sk
  (from: 01/28/1999 until: 08/26/2003)
100 000 Sk
  (from: 09/08/1997 until: 01/27/1999)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená Spoločenskou zmluvou zo dňa 28.07.1997 podľa § 105 a nasl. zák. č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11270
  (from: 09/08/1997)
Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaž- denia, zo dňa 29.6.1998 a Dodatok č. 1 v súlade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 01/28/1999)
. Na valnom zhromaždení konanom dňa 13.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy. . Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom dňa 16.12.2002 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 08/27/2003)
Date of updating data in databases:  09/16/2021
Date of extract :  09/18/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person