Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Žilina
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  73459/L

Business name: 
ADESSO Slovakia, s.r.o.
  (from: 04/29/2014 until: 03/14/2024)
Registered seat: 
Palárikova 76
Čadca 022 01
  (from: 07/19/2019 until: 03/14/2024)
Identification number (IČO): 
47 743 000
  (from: 04/29/2014)
Date of entry: 
04/29/2014
  (from: 04/29/2014)
Legal ground(s) for dissolution: 
v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 písm. d) zákona č. 513/1999 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ustanovením § 61n ods. 6 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok)
  (from: 03/15/2024)
Date of deletion: 
03/15/2024
  (from: 03/15/2024)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/15/2024)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/29/2014)
Capital: 
5 000 EUR Paid up: 5 000 EUR
  (from: 04/29/2014 until: 03/14/2024)
Other legal facts: 
Na základe uplynutia lehoty šiestich mesiacov od zverejnenia upovedomenia o zastavení exekúcie sp.zn. 140EX 106/20 v Obchodnom vestníku č. 175/2022 zverejneného dňa 12.09.2022 sa obchodná spoločnosť s obchodným menom ADESSO Slovakia, s.r.o., so sídlom Palárikova 76, 022 01 Čadca, IČO: 47 743 000 v zmysle ustanovenia § 68 ods. 4 písm. d) zákona č. 513/1999 Zb. Obchodný zákonník v spojení s ustanovením § 61n ods. 6 zákona č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov z obchodného registra Okresného súdu Žilina VYMAZÁVA.
  (from: 03/15/2024)
Date of updating data in databases:  05/16/2024
Date of extract :  05/19/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person