Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Košice
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  3742/V

Business name: 
KUSTMÖHR - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - v likvidácii
  (from: 03/01/1996 until: 03/04/2005)
KUSTMÖHR - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice
  (from: 11/02/1993 until: 02/29/1996)
Registered seat: 
Toryská 12
Košice 040 01
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Identification number (IČO): 
31 680 216
  (from: 11/02/1993)
Date of entry: 
11/02/1993
  (from: 11/02/1993)
Date of deletion: 
03/05/2005
  (from: 03/05/2005)
Grounds for deleting: 
ex offo výmaz
  (from: 03/05/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 11/02/1993)
Objects of the company: 
maloobchod a veľkoobchod s drevom, drevenými výrobkami, nábytkom a doplnkami z dreva, doplnkov do bytových, obchodných a verejných zariadení, včítane výrobkov a materiálu z kože, textilom, kožou, čalúnickým materiálom, poťahovými látkami a výplňami, strojmi, strojným a technologickým zariadením, motorovými vozidlami a živými zvieratami
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
sprostredkovanie v oblasti obchodu, služieb a dopravy
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
stolárska výroba a výroba zariadení a doplnkov pre súkromné a obchodné budovy a verejné zariadenia
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Partners: 
Ing. Otmar Hronček
Toryská 12
Košice
Slovak Republic
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Rastislav Kurbel
Grünstrasse 1
Wolterrsdorf 012 55
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Joachim Stoll
Henrichs Ruher Weg 176
Finsterwalde
Spolková republika Nemecko
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Contribution of each member: 
Rastislav Kurbel
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Joachim Stoll
Amount of investment: 34 000 Sk Paid up: 34 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Ing. Otmar Hronček
Amount of investment: 33 000 Sk Paid up: 33 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 03/01/1996 until: 03/04/2005)
Individual managing director
  (from: 11/02/1993 until: 02/29/1996)
Ing. Otmar Hronček
Toryská 12
Košice
  (from: 11/02/1993 until: 02/29/1996)
Acting in the name of the company: 
Písomnosti zakladajúce práva a povinnosti spoločnosti v likvidácii podpisuje Mária Hrončoková a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj vlastnoručný podpis s dodatkom likvidátor.
  (from: 03/01/1996 until: 03/04/2005)
Písomnosti, ktoré zakladajú práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripojí svoj vlastnoručný podpis.
  (from: 11/02/1993 until: 02/29/1996)
Capital: 
100 000 Sk
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Voluntary liquidation: 
Date of entry into voluntary liquidation: 12/31/1995
  (from: 03/01/1996)
 Liquidators:
Mária Hrončoková
Toryská 12
Košice
Until: 03/05/2005
  (from: 03/01/1996)
Other legal facts: 
Súd povoľuje výmaz v obchodnom registri v oddieli Sro vo vložke číslo 3742/V pri: Obchodné meno: KUSTMÖHR - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice v likvidácii Sídlo: Toryská 12, 040 01 Košice IČO: 31 680 216 ako aj všetky ďalšie zápisy na základe uznesenia Krajského súdu v Košiciach č.k. 1K 49/99-5, zo dňa 14.12.2000 (právoplatnosť nadobudlo dňa 8.3.2001), ktorým bol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KUSTMÖHR - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice v likvidácii pre nedostatok majetku zamietnutý (§68 ods.4 Obchodného zákonníka).
  (from: 03/05/2005)
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 17.10.1993 podľa zák. č. 513/91 Zb.
  (from: 11/02/1993 until: 03/04/2005)
Uznesenie VZ s.r.o. zo dňa 18.7.1995 o zrušení spoločnosti s likvidáciou ku dňu 31.12.1995. Deň vstupu s.r.o. do likvidácie: 31.12.1995. Zápis vstupu s.r.o. do likvidácie v obchodnom registri: 1.3.1996.
  (from: 03/01/1996 until: 03/04/2005)
Krajský súd v Košiciach uznesením sp. zn. 1 K 49/99 zo dňa 14. 12. 2000, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 8. 3. 2001 zamietol návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka KUSTMÖHR - spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice - v likvidácii, Toryská 12, 040 01 Košice, IČO: 31 680 216, pre nedostatok majetku.
  (from: 04/19/2001 until: 03/04/2005)
Date of updating data in databases:  05/22/2024
Date of extract :  05/23/2024

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person