Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  3518/B

Business name: 
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
  (from: 02/01/2005)
Registered seat: 
Dúbravská cesta 14
Bratislava 841 04
  (from: 04/28/2016)
Dúbravská cesta 14
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
  (from: 04/23/2016 until: 04/27/2016)
Mlynské Nivy 45
Bratislava 821 09
  (from: 06/16/2005 until: 04/22/2016)
Miletičova 19
Bratislava 826 19
  (from: 02/01/2005 until: 06/15/2005)
Identification number (IČO): 
35 919 001
  (from: 02/01/2005)
Date of entry: 
02/01/2005
  (from: 02/01/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 02/01/2005)
Objects of the company: 
zabezpečovanie výroby, distribúcie a predaja nálepiek za používanie vymedzených úsekov diaľníc a vyberanie poplatkov za používanie týchto komunikácií pre niektoré vozidlá podľa osobitného predpisu
  (from: 02/01/2005)
zabezpečovanie prípravy, realizácie opráv a výstavby diaľníc
  (from: 02/01/2005)
udžiavanie ciest I. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej so správcom cesty I. triedy
  (from: 02/01/2005)
udžiavanie ciest II. a III. triedy v stave zodpovedajúcom účelu, na ktorý sú určené, a to na základe zmluvy uzavretej s vlastníkom alebo správcom cesty II. a III. triedy
  (from: 02/01/2005)
prevádzkovanie diaľníc vo vlastníctve spoločnosti
  (from: 02/01/2005)
činnosť organizačných, ekonomických a účtovných poradcov
  (from: 06/16/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2005)
poradenská činnosť v oblasti personálneho managementu okrem presonálneho leasingu
  (from: 06/16/2005)
pohostinská činnosť
  (from: 06/16/2005)
ubytovacie služby v ubytovacích zariadeniach s prevádzkovaním pohostinských činností v týchto zariadeniach a v chatovej osade triedy 3, v kempingoch triedy 3 a 4
  (from: 06/16/2005)
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi v rozsahu voľnej živnosti (maloobchod)
  (from: 06/16/2005)
sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 06/16/2005)
zimná a letná údržba komunikácií
  (from: 06/16/2005)
služby špeciálnymi vozidlami - práce s autožeriavom, preprava betónu domiešavačom
  (from: 06/16/2005)
manipulácia s tovarom
  (from: 06/16/2005)
prípravné práce pre stavbu - výkopové, zemné a búracie práce
  (from: 06/16/2005)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 06/16/2005)
meranie celkovej hmotnosti a nápravového zaťaženia cestných vozidiel
  (from: 02/10/2006)
geodetické a kartografické činnosti
  (from: 02/10/2006)
nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 02/10/2006)
školiaca a konzultačná činnosť v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/10/2006)
automatizované spracovanie údajov
  (from: 02/10/2006)
inžinierska činnosť - obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/10/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom - obstarávateľská činnosť
  (from: 02/10/2006)
verejné obstarávanie
  (from: 02/10/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/10/2006)
fotografické služby
  (from: 02/10/2006)
administratívne služby vrátane kopírovacích a rozmnožovacích služieb
  (from: 02/10/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/10/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/10/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 02/10/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/10/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 02/10/2006)
odťahová služba motorových vozidiel s výnimkou prevozu vozidiel na ložnom priestore nákladných vozidiel
  (from: 02/10/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/10/2006)
prevádzkovanie verejných vodovodov II. a III. kategórie a prevádzkovanie verejných kanalizácií II. a III. kategórie
  (from: 02/10/2006)
administratívne, organizačné a technické práce súvisiace s vyhľadávaním, triedením, spracovaním a zoraďovaním informácií
  (from: 06/25/2008)
poskytovanie verejne dostupných informácií
  (from: 06/25/2008)
vykonávanie doprovodu prepráv ťažkého a nadrozmerného nákladu okrem činnosti vykonávanej orgánmi polície
  (from: 06/25/2008)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 06/25/2008)
správa bytového/nebytového fondu a jeho údržba v rozsahu správa bytového/nebytového fondu
  (from: 07/16/2008)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 05/05/2009)
organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí
  (from: 05/05/2009)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 05/05/2009)
prevádzkovanie športových zariadení
  (from: 05/05/2009)
prenájom hnuteľných vecí
  (from: 05/05/2009)
Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 10/12/2018)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: podzemné práce vykonávané banským spôsobom, najmä hĺbenie jám a jamíc, razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom nad 250m3
  (from: 06/19/2019)
činnosť vykonávaná banským spôsobom: práce na zabezpečenie stability podzemných priestorov (podzemné sanačné práce)
  (from: 06/19/2019)
počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
  (from: 06/19/2019)
získavanie, zaznamenávanie, zhromažďovanie, spracúvanie, využívanie, uchovávanie a poskytovanie informácií a údajov
  (from: 06/19/2019)
výroba a rozvod tepla
  (from: 02/10/2006 until: 04/22/2016)
prevádzkovanie a činnosť akreditovacieho laboratória
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
váženie nápravových tlakov nákladných motorových vozidiel
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
geodetická a kartografická činnosť
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
prevádzkovanie čističiek odpadových vôd
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
nakladanie s odpadmi
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
výskumná a vývojová činnosť pre stavbu a prevádzkovanie diaľníc
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
organizačné zabezpečovanie vzdelávania v oblasti cestnej dopravy
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
automatizované spracovanie dát v oblasti cestnej dopravy
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
inžinierska činnosť – obstarávateľská činnosť v stavebníctve
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním aj iných než základných služieb spojených s prenájmom
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
verejné obstarávanie podľa osobitného predpisu
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
zabezpečenie činnosti normalizačného strediska v cestnej doprave
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
kopírovacia a fotografická činnosť
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností (veľkoobchod)
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
výroba tepla, rozvod elektriny, rozvod tepla
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
obstarávanie služieb spojených so správou bytov a nebytových priestorov
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
vykonávanie opráv pracovných strojov a mechanizmov
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
skladovanie okrem prevádzkovania verejných skladov
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
odťahy cestných motorových vozidiel, mimo úložného priestoru vozidla
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
prevádzkovanie vodovodov a kanalizácií
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
výkon činnosti stavebného dozoru
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
Management body: 
Managing board
  (from: 02/01/2005)
Mgr. Jaroslav Ivanco - Vice-chairman of the Board of Directors
Gazdovský rad 22/48
Šamorín 931 01
From: 10/09/2020
  (from: 11/28/2020)
Ing. Peter Peťko , MBA - Member of the Board of Directors
Drieňová 16160/1C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 10/09/2020
  (from: 11/28/2020)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - Chairman of the Board of Directors
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 05/18/2022
  (from: 06/17/2022)
Ing. Stanislav Beňo - Member of the Board of Directors
Jabloňová 17205/20
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 05
From: 05/18/2022
  (from: 06/17/2022)
Róbert Auxt - predseda predstavenstva
Pri vinohradoch 269/D
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/09/2016
  (from: 04/23/2016 until: 10/12/2016)
Róbert Auxt - predseda predstavenstva
Pri vinohradoch 269/D
Bratislava - mestská časť Rača 831 06
From: 04/09/2016 Until: 09/05/2016
  (from: 10/13/2016 until: 10/12/2016)
JUDr. Stanislav Backa - člen predstavenstva
Robotnícka 48
Senec 903 01
From: 04/08/2020
  (from: 05/27/2020 until: 06/02/2020)
JUDr. Stanislav Backa - člen predstavenstva
Robotnícka 48
Senec 903 01
From: 04/08/2020 Until: 04/14/2020
  (from: 06/03/2020 until: 06/02/2020)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/22/2016
  (from: 11/16/2016 until: 05/23/2017)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 10/22/2016 Until: 05/02/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/23/2017)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 05/03/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/26/2020)
Ing. Ľubomír Belfi - člen predstavenstva
Dohnányho 537/3
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 08
From: 05/03/2017 Until: 04/07/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
From: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 02/13/2007)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
From: 10/23/2006 Until: 01/22/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
From: 01/23/2007
  (from: 02/14/2007 until: 06/04/2008)
Ing. Peter Bulánek , CSc. - člen predstavenstva
Studenohorská 41
Bratislava 841 03
From: 01/23/2007 Until: 05/31/2008
  (from: 06/05/2008 until: 06/04/2008)
Ing. Juraj Čermák , CSc.
Gabajova 16
Žilina 010 01
From: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 02/13/2007)
Ing. Juraj Čermák , CSc.
Gabajova 16
Žilina 010 01
From: 10/23/2006 Until: 01/22/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Ing. Juraj Čermák , CSc.
Gabajova 16
Žilina 010 01
From: 01/23/2007
  (from: 02/14/2007 until: 07/06/2009)
Ing. Juraj Čermák , CSc. - člen predstavenstva
Gabajova 16
Žilina 010 01
From: 01/23/2007
  (from: 07/07/2009 until: 04/20/2010)
Ing. Juraj Čermák , CSc. - člen predstavenstva
Lichardova 8509/38
Žilina 010 01
From: 01/23/2007
  (from: 04/21/2010 until: 08/17/2010)
Ing. Juraj Čermák , CSc. - člen predstavenstva
Lichardova 8509/38
Žilina 010 01
From: 01/23/2007 Until: 07/22/2010
  (from: 08/18/2010 until: 08/17/2010)
Ing. Vladimír Drienovský - podpredseda predstavenstva
Vretenová 7
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 05/12/2016
  (from: 06/03/2016 until: 11/15/2016)
Ing. Vladimír Drienovský - podpredseda predstavenstva
Vretenová 7
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 05/12/2016 Until: 10/12/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/15/2016)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 10/13/2016
  (from: 11/16/2016 until: 05/23/2017)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 10/13/2016 Until: 05/02/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/23/2017)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 05/03/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/26/2020)
Ing. Ladislav Dudáš , PhD. - podpredseda predstavenstva
Helsinská 2630/19
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 040 13
From: 05/03/2017 Until: 04/07/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Ing. Ján Durišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/22/2016
  (from: 01/11/2017 until: 02/15/2017)
Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/22/2016
  (from: 02/16/2017 until: 05/26/2020)
Ing. Ján Ďurišin - predseda predstavenstva
Sološnická 51
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 04
From: 12/22/2016 Until: 04/07/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - Predseda
Terchovská 8
Zálesie 900 28
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - Predseda
Terchovská 8
Zálesie 900 28
From: 02/01/2005 Until: 01/23/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - predseda predstavenstva
Terchovská 8
Zálesie 900 28
From: 01/24/2006
  (from: 02/10/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Dušan Faktor , CSc. - predseda predstavenstva
Terchovská 8
Zálesie 900 28
From: 01/24/2006 Until: 10/16/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Juraj Fürst - člen
Hraničná 77/1454
Bratislava 821 05
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Juraj Fürst - člen
Hraničná 77/1454
Bratislava 821 05
From: 02/01/2005 Until: 01/23/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Juraj Fürst - člen predstavenstva
Hraničná 77
Bratislava 821 05
From: 01/24/2006
  (from: 02/10/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Juraj Fürst - člen predstavenstva
Hraničná 77
Bratislava 821 05
From: 01/24/2006 Until: 10/16/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen
M. R. Štefánika 51/467
Levice 934 01
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen
M. R. Štefánika 51/467
Levice 934 01
From: 02/01/2005 Until: 01/23/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R. Štefánika 51
Levice 934 01
From: 01/24/2006
  (from: 02/10/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R. Štefánika 51
Levice 934 01
From: 01/24/2006 Until: 10/16/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 467/51
Levice 934 01
From: 09/20/2010
  (from: 09/28/2010 until: 02/09/2011)
Ing. Milan Gajdoš - člen predstavenstva
M.R.Štefánika 467/51
Levice 934 01
From: 09/20/2010 Until: 01/16/2011
  (from: 02/10/2011 until: 02/09/2011)
Ing. Milan Gajdoš - podpredseda predstavenstva
M. R. Štefánika 51
Levice 934 01
From: 06/23/2011
  (from: 07/13/2011 until: 05/14/2012)
Ing. Milan Gajdoš - podpredseda predstavenstva
M. R. Štefánika 51
Levice 934 01
From: 06/23/2011 Until: 04/25/2012
  (from: 05/15/2012 until: 05/14/2012)
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
M. R. Štefánika 467/51
Levice 934 01
From: 04/26/2012
  (from: 05/15/2012 until: 04/22/2016)
Ing. Milan Gajdoš - predseda predstavenstva
M. R. Štefánika 467/51
Levice 934 01
From: 04/26/2012 Until: 04/08/2016
  (from: 04/23/2016 until: 04/22/2016)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. - podpredseda predstavenstva
Červeňova 13
Bratislava 811 03
From: 01/24/2006
  (from: 02/10/2006 until: 11/06/2006)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , CSc. - podpredseda predstavenstva
Červeňova 13
Bratislava 811 03
From: 01/24/2006 Until: 10/16/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , PhD. - Podpredseda
Červeňova 13/1328
Bratislava 811 03
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
Doc. Ing. arch. Peter Gandl , PhD. - Podpredseda
Červeňova 13/1328
Bratislava 811 03
From: 02/01/2005 Until: 01/23/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing.arch. Peter Gandl - člen predstavenstva
Červeňova 1328/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 09/23/2019
  (from: 10/11/2019 until: 05/26/2020)
Ing.arch. Peter Gandl - člen predstavenstva
Červeňova 1328/13
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 03
From: 09/23/2019 Until: 04/07/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Gen. Miloša Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
From: 05/20/2009
  (from: 06/11/2009 until: 09/27/2010)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Gen. Miloša Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
From: 05/20/2009 Until: 09/19/2010
  (from: 09/28/2010 until: 09/27/2010)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Generála M. Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
From: 11/20/2008
  (from: 12/06/2008 until: 06/10/2009)
Ing. Ľubomír Golis - člen
Generála M. Vesela 84/14
Ružomberok 034 01
From: 11/20/2008 Until: 05/20/2009
  (from: 06/11/2009 until: 06/10/2009)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
From: 10/17/2006
  (from: 11/07/2006 until: 02/13/2007)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
From: 10/17/2006 Until: 01/22/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
From: 01/23/2007
  (from: 02/14/2007 until: 08/17/2010)
Ing. Igor Choma - predseda predstavenstva
Liesková 10
Žilina 010 09
From: 01/23/2007 Until: 07/16/2010
  (from: 08/18/2010 until: 08/17/2010)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
From: 02/14/2011
  (from: 03/08/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
From: 02/14/2011 Until: 03/17/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
From: 03/18/2011
  (from: 05/25/2011 until: 08/17/2012)
Ing. Viktória Chomová - členka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
From: 03/18/2011 Until: 07/31/2012
  (from: 08/18/2012 until: 08/17/2012)
Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
From: 08/01/2012
  (from: 08/18/2012 until: 06/04/2014)
Ing. Viktória Chomová - podpredsedníčka predstavenstva
Majerníkova 54
Bratislava 834 05
From: 08/01/2012 Until: 04/30/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/04/2014)
Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva
Gazdovský rad 22/48
Šamorín 931 01
From: 04/08/2020
  (from: 05/27/2020 until: 11/27/2020)
Mgr. Jaroslav Ivanco - podpredseda predstavenstva
Gazdovský rad 22/48
Šamorín 931 01
From: 04/08/2020 Until: 10/08/2020
  (from: 11/28/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - Chairman of the Board of Directors
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 12/24/2021
  (from: 01/13/2022 until: 06/16/2022)
Ing. Vladimír Jacko , PhD., MBA - Chairman of the Board of Directors
Martinská 1095/16
Košice - mestská časť Západ 040 11
From: 12/24/2021 Until: 05/17/2022
  (from: 06/17/2022 until: 06/16/2022)
Doc. JUDr. Daniel Jakubovič , PhD. - člen predstavenstva
Suché miesto 1853/108
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/20/2010
  (from: 09/28/2010 until: 10/21/2010)
Doc. JUDr. Daniel Jakubovič , PhD. - člen predstavenstva
Suché miesto 1853/108
Chorvátsky Grob 900 25
From: 09/20/2010 Until: 10/04/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Ing. Jana Janotová - členka predstavenstva
Dobrohošť 166
Dobrohošť 930 31
From: 06/21/2016
  (from: 07/05/2016 until: 10/12/2016)
Ing. Jana Janotová - členka predstavenstva
Dobrohošť 166
Dobrohošť 930 31
From: 06/21/2016 Until: 09/21/2016
  (from: 10/13/2016 until: 10/12/2016)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 03/18/2011
  (from: 05/25/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 03/18/2011 Until: 06/22/2011
  (from: 07/13/2011 until: 07/12/2011)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 09/20/2010
  (from: 09/28/2010 until: 05/24/2011)
Ing. Ján Kotuľa - podpredseda predstavenstva
Brančská 7
Bratislava 851 05
From: 09/20/2010 Until: 03/17/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Ján Kotuľa - predseda predstavenstva
Záporožská 3765/3
Bratislava 851 01
From: 06/23/2011
  (from: 07/13/2011 until: 05/14/2012)
Ing. Ján Kotuľa - predseda predstavenstva
Záporožská 3765/3
Bratislava 851 01
From: 06/23/2011 Until: 04/25/2012
  (from: 05/15/2012 until: 05/14/2012)
Ing. Pavol Kováčik - podpredseda predstavenstva
U Garáží 1436/6
Praha - 7 170 00
Česká republika
From: 05/21/2014
  (from: 06/05/2014 until: 06/02/2016)
Ing. Pavol Kováčik - podpredseda predstavenstva
U Garáží 1436/6
Praha - 7 170 00
Česká republika
From: 05/21/2014 Until: 05/11/2016
  (from: 06/03/2016 until: 06/02/2016)
Ing. Peter Kováčik , MPH - člen predstavenstva
Okružná 1881/35
Handlová 972 51
From: 06/16/2016
  (from: 07/22/2016 until: 11/15/2016)
Ing. Peter Kováčik , MPH - člen predstavenstva
Okružná 1881/35
Handlová 972 51
From: 06/16/2016 Until: 10/21/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/15/2016)
Ing. Peter Kováčik , MPH - člen predstavenstva
Okružná 35/7
Handlová 972 51
From: 06/16/2016
  (from: 06/30/2016 until: 07/21/2016)
Ing. Ľudovít Macháček - člen
Krivá 4/3500
Bratislava 811 04
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 02/09/2006)
Ing. Ľudovít Macháček - člen
Krivá 4/3500
Bratislava 811 04
From: 02/01/2005 Until: 01/23/2006
  (from: 02/10/2006 until: 02/09/2006)
Ing. Ľudovít Macháček - člen predstavenstva
Krivá 4
Bratislava 811 04
From: 01/24/2006
  (from: 02/10/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Ľudovít Macháček - podpredseda predstavenstva
Krivá 4
Bratislava 811 04
From: 01/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 09/27/2010)
Ing. Ľudovít Macháček - podpredseda predstavenstva
Krivá 4
Bratislava 811 04
From: 01/24/2006 Until: 09/19/2010
  (from: 09/28/2010 until: 09/27/2010)
Ing. Daniel Mako - člen predstavenstva
Turnianska 4557/9
Senec 903 01
From: 11/11/2011
  (from: 12/07/2011 until: 06/29/2016)
Ing. Daniel Mako - člen predstavenstva
Turnianska 4557/9
Senec 903 01
From: 11/11/2011 Until: 06/15/2016
  (from: 06/30/2016 until: 06/29/2016)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
From: 01/17/2011
  (from: 02/10/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
From: 01/17/2011 Until: 03/17/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
From: 03/18/2011
  (from: 05/25/2011 until: 10/11/2011)
Ing. Peter Mráz - člen predstavenstva
Repašského 2
Bratislava 841 02
From: 03/18/2011 Until: 09/30/2011
  (from: 10/12/2011 until: 10/11/2011)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
From: 09/20/2007
  (from: 10/02/2007 until: 04/09/2008)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
From: 09/20/2007 Until: 03/18/2008
  (from: 04/10/2008 until: 04/09/2008)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
From: 03/19/2008
  (from: 04/10/2008 until: 09/27/2010)
Ing. Rastislav Noskovič - člen
Gercenova 29
Bratislava 851 03
From: 03/19/2008 Until: 09/19/2010
  (from: 09/28/2010 until: 09/27/2010)
Ing. Peter Osvald - člen predstavenstva
Palisády 23
Bratislava - mestská časť Staré mesto 821 01
From: 09/22/2016
  (from: 10/13/2016 until: 02/15/2017)
Ing. Peter Osvald - člen predstavenstva
Palisády 23
Bratislava - mestská časť Staré mesto 821 01
From: 09/22/2016 Until: 01/12/2017
  (from: 02/16/2017 until: 02/15/2017)
Ing. Richard Paško - člen predstavenstva
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
From: 10/18/2016
  (from: 11/16/2016 until: 11/29/2016)
Ing. Richard Paško - člen predstavenstva
Zdoba 208
Sady nad Torysou 044 41
From: 10/18/2016 Until: 10/21/2016
  (from: 11/30/2016 until: 11/29/2016)
Peter Peťko - člen predstavenstva
Drieňová 16160/1C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/08/2020
  (from: 05/27/2020 until: 11/27/2020)
Peter Peťko - člen predstavenstva
Drieňová 16160/1C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 01
From: 04/08/2020 Until: 10/08/2020
  (from: 11/28/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Ivana Piňosová - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
From: 04/08/2020
  (from: 05/27/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Ivana Piňosová - člen predstavenstva
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré mesto 811 09
From: 04/08/2020 Until: 10/08/2020
  (from: 11/28/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Ivana Piňosová - Member of the Board of Directors
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 10/09/2020
  (from: 11/28/2020 until: 03/14/2022)
Ing. Ivana Piňosová - Member of the Board of Directors
29.augusta 15
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 09
From: 10/09/2020 Until: 12/01/2021
  (from: 03/15/2022 until: 03/14/2022)
Ing. Milan Rác - člen predstavenstva
Gábora Steinera 69
Trnava 917 02
From: 10/20/2012
  (from: 11/15/2012 until: 01/10/2017)
Ing. Milan Rác - člen predstavenstva
Gábora Steinera 69
Trnava 917 02
From: 10/20/2012 Until: 12/05/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Ing. Petr Rektorys - člen predstavenstva
U Nadýmače 647/35
Praha 10 104 00
Česká republika
From: 05/28/2012
  (from: 06/21/2012 until: 11/14/2012)
Ing. Petr Rektorys - člen predstavenstva
U Nadýmače 647/35
Praha 10 104 00
Česká republika
From: 05/28/2012 Until: 10/19/2012
  (from: 11/15/2012 until: 11/14/2012)
Ing. Vladimír Rigász
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
From: 06/01/2008
  (from: 06/05/2008 until: 09/26/2008)
Ing. Vladimír Rigász , M.A.
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
From: 06/01/2008
  (from: 09/27/2008 until: 12/05/2008)
Ing. Vladimír Rigász , M.A.
Drotárska cesta 102
Bratislava 811 02
From: 06/01/2008 Until: 11/11/2008
  (from: 12/06/2008 until: 12/05/2008)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
From: 12/01/2010
  (from: 12/11/2010 until: 05/24/2011)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
From: 12/01/2010 Until: 03/17/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
From: 03/18/2011
  (from: 05/25/2011 until: 01/27/2012)
Ing. Ivan Sekerka - člen predstavenstva
Kozia 21
Bratislava 811 03
From: 03/18/2011 Until: 01/16/2012
  (from: 01/28/2012 until: 01/27/2012)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
From: 10/17/2006
  (from: 11/07/2006 until: 02/13/2007)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
From: 10/17/2006 Until: 01/22/2007
  (from: 02/14/2007 until: 02/13/2007)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
From: 01/23/2007
  (from: 02/14/2007 until: 09/07/2007)
Ing. Tibor Schlosser , CSc. - člen predstavenstva
Švabinského 10
Bratislava 851 01
From: 01/23/2007 Until: 08/31/2007
  (from: 09/08/2007 until: 09/07/2007)
Branislav Sidor - člen predstavenstva
Na križovatkách 16273/37C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 05/03/2017
  (from: 05/24/2017 until: 09/10/2019)
Branislav Sidor - člen predstavenstva
Na križovatkách 16273/37C
Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
From: 05/03/2017 Until: 08/13/2019
  (from: 09/11/2019 until: 09/10/2019)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
From: 03/18/2011
  (from: 05/25/2011 until: 06/09/2011)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
From: 03/18/2011 Until: 05/11/2011
  (from: 06/10/2011 until: 06/09/2011)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
From: 09/20/2010
  (from: 09/28/2010 until: 05/24/2011)
Ing. Alan Sitár - predseda predstavenstva
Pekná cesta 9
Bratislava 831 52
From: 09/20/2010 Until: 03/17/2011
  (from: 05/25/2011 until: 05/24/2011)
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/08/2020
  (from: 05/27/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Juraj Tlapa - predseda predstavenstva
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/08/2020 Until: 10/07/2020
  (from: 11/28/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Juraj Tlapa - Chairman of the Board of Directors
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 10/09/2020
  (from: 11/28/2020 until: 05/27/2021)
Ing. Juraj Tlapa - Chairman of the Board of Directors
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 10/09/2020 Until: 04/06/2021
  (from: 05/28/2021 until: 05/27/2021)
Ing. Juraj Tlapa - Chairman of the Board of Directors
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/07/2021
  (from: 05/28/2021 until: 01/12/2022)
Ing. Juraj Tlapa - Chairman of the Board of Directors
Geologická 10750/26
Bratislava - mestská časť Podunajské Biskupice 821 06
From: 04/07/2021 Until: 12/23/2021
  (from: 01/13/2022 until: 01/12/2022)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
From: 04/26/2012
  (from: 05/15/2012 until: 11/14/2012)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
From: 04/26/2012 Until: 10/19/2012
  (from: 11/15/2012 until: 11/14/2012)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
From: 10/20/2012
  (from: 11/15/2012 until: 07/04/2016)
Ing. Štefan Török - člen predstavenstva
Košická 43 B
Bratislava 821 08
From: 10/20/2012 Until: 06/20/2016
  (from: 07/05/2016 until: 07/04/2016)
Ing. Jarmila Tvrdá - člen predstavenstva
Rajecká 38
Bratislava 821 07
From: 09/20/2010
  (from: 09/28/2010 until: 02/09/2011)
Ing. Jarmila Tvrdá - člen predstavenstva
Rajecká 38
Bratislava 821 07
From: 09/20/2010 Until: 01/10/2011
  (from: 02/10/2011 until: 02/09/2011)
Ing. Juraj Valent - člen predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
From: 07/06/2016
  (from: 07/22/2016 until: 10/12/2016)
Ing. Juraj Valent - člen predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
From: 07/06/2016 Until: 09/05/2016
  (from: 10/13/2016 until: 10/12/2016)
Ing. Juraj Valent - predseda predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
From: 09/06/2016
  (from: 10/13/2016 until: 01/10/2017)
Ing. Juraj Valent - predseda predstavenstva
Podkonice 311
Podkonice 976 41
From: 09/06/2016 Until: 12/21/2016
  (from: 01/11/2017 until: 01/10/2017)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/06/2016
  (from: 01/11/2017 until: 05/23/2017)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
From: 12/06/2016 Until: 05/02/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/23/2017)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
From: 05/03/2017
  (from: 05/24/2017 until: 03/21/2018)
Peter Varga - člen predstavenstva
Školská 66
Dunajská Lužná 900 42
From: 05/03/2017 Until: 02/28/2018
  (from: 03/22/2018 until: 03/21/2018)
Ing. Miloš Vicena
Nová 202/26
Dulovce 946 56
From: 04/29/2020
  (from: 07/08/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Miloš Vicena
Nová 202/26
Dulovce 946 56
From: 04/29/2020 Until: 10/08/2020
  (from: 11/28/2020 until: 11/27/2020)
Ing. Miloš Vicena - Member of the Board of Directors
Nová 202/26
Dulovce 946 56
From: 10/09/2020
  (from: 11/28/2020 until: 02/15/2022)
Ing. Miloš Vicena - Member of the Board of Directors
Nová 202/26
Dulovce 946 56
From: 10/09/2020 Until: 01/31/2022
  (from: 02/16/2022 until: 02/15/2022)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/18/2016
  (from: 11/16/2016 until: 05/23/2017)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 10/18/2016 Until: 05/02/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/23/2017)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 05/03/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/26/2020)
Ing. Rudolf Vido - člen predstavenstva
Javorinská 401/11
Nové Mesto nad Váhom 915 01
From: 05/03/2017 Until: 04/07/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
From: 10/22/2016
  (from: 11/16/2016 until: 01/10/2017)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
From: 10/22/2016
  (from: 01/11/2017 until: 05/23/2017)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
From: 10/22/2016 Until: 05/02/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/23/2017)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
From: 05/03/2017
  (from: 05/24/2017 until: 05/26/2020)
JUDr. Ing. Ladislav Vlachovič , PhD. - člen predstavenstva
Bystrická 32
Pezinok 902 01
From: 05/03/2017 Until: 04/07/2020
  (from: 05/27/2020 until: 05/26/2020)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 05/27/2021)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda a jeden podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 11/30/2016 until: 05/26/2021)
V mene spoločnosti navonok konajú a za spoločnosť sú oprávnení podpisovať a zaväzovať ju vždy najmenej dvaja členovia predstavenstva, z ktorých jeden musí byť predseda alebo podpredseda. Podpisovanie za spoločnosť sa vykoná tak, že k vytlačenému alebo napísanému menu spoločnosti a k menám a funkciám v spoločnosti pripoja podpisujúci svoj podpis.
  (from: 02/01/2005 until: 11/29/2016)
Capital: 
3 397 968 747 EUR Paid up: 3 397 968 747 EUR
  (from: 03/03/2020)
3 384 085 101 EUR Paid up: 3 384 085 101 EUR
  (from: 12/09/2017 until: 03/02/2020)
3 364 579 271 EUR Paid up: 3 364 579 271 EUR
  (from: 09/15/2016 until: 12/08/2017)
3 244 579 271 EUR Paid up: 3 244 579 271 EUR
  (from: 06/03/2016 until: 09/14/2016)
3 144 579 271 EUR Paid up: 3 144 579 271 EUR
  (from: 11/11/2011 until: 06/02/2016)
2 993 807 028 EUR Paid up: 2 993 807 028 EUR
  (from: 07/17/2010 until: 11/10/2011)
2 993 740 640 EUR Paid up: 2 993 740 640 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 07/16/2010)
2 993 674 252 EUR Paid up: 2 993 674 252 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 01/27/2010)
90 187 430 000 Sk Paid up: 90 187 430 000 Sk
  (from: 01/31/2007 until: 01/26/2009)
90 025 830 000 Sk Paid up: 90 025 830 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 01/30/2007)
Shares: 
Number of shares: 165
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 07/17/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 150 772 243 EUR
  (from: 11/11/2011)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 000 EUR
  (from: 06/03/2016)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 120 000 000 EUR
  (from: 09/15/2016)
Number of shares: 19
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 15
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 600 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 12/09/2017)
Number of shares: 13
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 EUR
  (from: 03/03/2020)
Number of shares: 26
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 03/03/2020)
Number of shares: 4
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 4 600 EUR
  (from: 03/03/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 202 EUR
  (from: 03/03/2020)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 2 988 310 098 EUR
  (from: 01/27/2009)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 3 320 EUR
  (from: 01/27/2009)
Number of shares: 163
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/28/2010 until: 07/16/2010)
Number of shares: 161
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 33 194 EUR
  (from: 01/27/2009 until: 01/27/2010)
Number of shares: 1
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 90 025 830 000 Sk
  (from: 02/01/2005 until: 01/26/2009)
Number of shares: 161
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 1 000 000 Sk
  (from: 01/31/2007 until: 01/26/2009)
Number of shares: 6
Type: kmeňové
Form: zaknihované
Form: akcie na meno
Nominal value: 100 000 Sk
  (from: 01/31/2007 until: 01/26/2009)
Stockholder: 
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Námestia Slobody 6
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 810 05
  (from: 08/09/2022)
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR
Nám. Slobody 6
Bratislava 810 05
  (from: 02/01/2005 until: 05/14/2012)
Slovenská republika - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Nám. Slobody 6
Bratislava 810 05
  (from: 05/15/2012 until: 08/08/2022)
Supervisory board: 
Ing. Jozef Dušenka
Antona Prídavka 4847/4
Prešov 080 01
From: 05/13/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Viera Šoltysová
Kalinkovo 16
Kalinkovo 900 43
From: 05/13/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Dušan Grňo
Krížna 734/10
Zálesie 900 28
From: 05/13/2020
  (from: 06/19/2020)
Ing. Dušan Horváth
Pod zlatým Brehom 783/13
Nitra 949 01
From: 12/01/2020
  (from: 01/21/2021)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
From: 12/01/2020
  (from: 01/21/2021)
JUDr. Alojz Baránik
Lakšárska Nová Ves 389
Lakšárska Nová Ves 908 76
From: 10/11/2010
  (from: 10/22/2010 until: 07/31/2012)
JUDr. Alojz Baránik
Lakšárska Nová Ves 389
Lakšárska Nová Ves 908 76
From: 10/11/2010 Until: 07/19/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
JUDr. Ing. Ján Bílek - člen
Kuzmányho 15
Košice 040 01
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/21/2010)
JUDr. Ing. Ján Bílek - člen
Kuzmányho 15
Košice 040 01
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Ing. arch. Ivan Boháč - člen
Teslová 32
Bratislava 821 02
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/21/2010)
Ing. arch. Ivan Boháč - člen
Teslová 32
Bratislava 821 02
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Dušan Bublavý - člen
Častkovce 306
Častkovce 916 27
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 09/10/2010)
Dušan Bublavý - člen
Častkovce 306
Častkovce 916 27
From: 10/24/2006 Until: 08/11/2010
  (from: 09/11/2010 until: 09/10/2010)
Mgr. Ladislava Cengelová
Šancová 6865/3A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 03/22/2017
  (from: 04/13/2017 until: 03/01/2019)
Mgr. Ladislava Cengelová
Šancová 6865/3A
Bratislava - mestská časť Staré Mesto 811 04
From: 03/22/2017 Until: 02/08/2019
  (from: 03/02/2019 until: 03/01/2019)
Ing. Katarína Gáliková
Učiteľská 1487/8
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/10/2017
  (from: 04/13/2017 until: 12/04/2019)
Ing. Katarína Gáliková
Učiteľská 1487/8
Banská Štiavnica 969 01
From: 03/10/2017 Until: 10/10/2019
  (from: 12/05/2019 until: 12/04/2019)
JUDr. Marcela Haladejová - člen
Vavrínová 2/3211
Bratislava 821 03
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 03/30/2010)
JUDr. Marcela Haladejová - člen
Vavrínová 2/3211
Bratislava 821 03
From: 02/01/2005 Until: 02/23/2010
  (from: 03/31/2010 until: 03/30/2010)
Ing. Milan Hamar
Zakvášov 1520/38
Považská Bystrica 017 01
From: 02/09/2019
  (from: 03/02/2019 until: 07/07/2020)
Ing. Milan Hamar
Zakvášov 1520/38
Považská Bystrica 017 01
From: 02/09/2019 Until: 04/29/2020
  (from: 07/08/2020 until: 07/07/2020)
JUDr. Andrej Holák - predseda
Kubániho 17
Bratislava 811 04
From: 09/05/2008
  (from: 09/27/2008 until: 08/17/2010)
JUDr. Andrej Holák - predseda
Kubániho 17
Bratislava 811 04
From: 09/05/2008 Until: 07/27/2010
  (from: 08/18/2010 until: 08/17/2010)
Ing. Dušan Horváth
Pod zlatým Brehom 783/13
Nitra 949 01
From: 06/29/2015
  (from: 07/28/2015 until: 10/16/2020)
Ing. Dušan Horváth
Pod zlatým Brehom 783/13
Nitra 949 01
From: 06/29/2015 Until: 06/29/2020
  (from: 10/17/2020 until: 10/16/2020)
Ing. Igor Choma - Predseda dozornej rady
Liesková 10
Žilina 010 09
From: 07/20/2012
  (from: 08/01/2012 until: 08/31/2016)
Ing. Igor Choma - Predseda dozornej rady
Liesková 10
Žilina 010 09
From: 07/20/2012 Until: 07/14/2016
  (from: 09/01/2016 until: 08/31/2016)
JUDr. Jana Jakabová
Nemocničná 614/43
Galanta 924 01
From: 11/03/2016
  (from: 11/16/2016 until: 07/07/2020)
JUDr. Jana Jakabová
Nemocničná 614/43
Galanta 924 01
From: 11/03/2016 Until: 04/29/2020
  (from: 07/08/2020 until: 07/07/2020)
Ing. Monika Javorková - člen
Rúbaň 396
Rúbaň 941 36
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 03/10/2006)
Ing. Monika Javorková - člen
Rúbaň 396
Rúbaň 941 36
From: 02/01/2005 Until: 02/13/2006
  (from: 03/11/2006 until: 03/10/2006)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
From: 02/23/2010
  (from: 03/31/2010 until: 07/27/2015)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
From: 02/23/2010 Until: 06/28/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
From: 06/29/2015
  (from: 07/28/2015 until: 02/19/2018)
JUDr. Jana Ježíková
Rovinka 892
Rovinka 900 41
From: 06/29/2015 Until: 01/28/2018
  (from: 02/20/2018 until: 02/19/2018)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12/352
Brezno 977 01
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 11/06/2006)
JUDr. Zuzana Kokavcová - člen
Kuzmányho 12/352
Brezno 977 01
From: 02/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Karol Kolada
L. Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 10/11/2010
  (from: 10/22/2010 until: 07/31/2012)
Ing. Karol Kolada
L. Dérera 4
Bratislava 831 01
From: 10/11/2010 Until: 07/19/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. Ján Kotuľa - člen
Brančská 7/3108
Bratislava 851 05
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Ján Kotuľa - člen
Brančská 7/3108
Bratislava 851 05
From: 02/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Roman Kováč
Hany Meličkovej 3431/39
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/11/2019
  (from: 12/05/2019 until: 06/18/2020)
Ing. Roman Kováč
Hany Meličkovej 3431/39
Bratislava - mestská časť Karlova Ves 841 05
From: 10/11/2019 Until: 05/15/2020
  (from: 06/19/2020 until: 06/18/2020)
Ing. Vladimír Kozák - člen
Lomnická 19
Košice 040 01
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/21/2010)
Ing. Vladimír Kozák - člen
Lomnická 19
Košice 040 01
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Ing. Ján Králik
Súmračná 2
Bratislava 821 02
From: 11/15/2010
  (from: 12/11/2010 until: 07/31/2012)
Ing. Ján Králik
Súmračná 2
Bratislava 821 02
From: 11/15/2010 Until: 07/19/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. Ivan Krivosudský - člen
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Ivan Krivosudský - člen
Kráľová pri Senci 596
Kráľová pri Senci 900 50
From: 02/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 02
From: 07/20/2012
  (from: 08/01/2012 until: 08/31/2016)
Ing. Branislav Kušík
Riazanská 67
Bratislava 831 02
From: 07/20/2012 Until: 07/14/2016
  (from: 09/01/2016 until: 08/31/2016)
Ing. arch. Jozef Kužma - člen
Pod Wilec Hôrkou 31/4080
Prešov 080 01
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 11/06/2006)
Ing. arch. Jozef Kužma - člen
Pod Wilec Hôrkou 31/4080
Prešov 080 01
From: 02/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
JUDr. Robert Lenčeš - člen
Nad Humnami 541
Horná Kráľová 951 32
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/21/2010)
JUDr. Robert Lenčeš - člen
Nad Humnami 541
Horná Kráľová 951 32
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Ing. Branislav Lengyel
Komenského 90
Smolenice 919 04
From: 10/11/2010
  (from: 10/22/2010 until: 07/31/2012)
Ing. Branislav Lengyel
Komenského 90
Smolenice 919 04
From: 10/11/2010 Until: 07/19/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
RNDr. Peter Mach
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 07/27/2010
  (from: 08/18/2010 until: 12/10/2010)
RNDr. Peter Mach
Ševčenkova 27
Bratislava 851 01
From: 07/27/2010 Until: 11/14/2010
  (from: 12/11/2010 until: 12/10/2010)
Ing. Vladimír Malý
Pod hájom 2
Nitra 949 01
From: 10/11/2010
  (from: 10/22/2010 until: 07/31/2012)
Ing. Vladimír Malý
Pod hájom 2
Nitra 949 01
From: 10/11/2010 Until: 07/19/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. Stanislav Michalík
H. Meličkovej 2
Nitra 949 01
From: 10/11/2010
  (from: 10/22/2010 until: 07/31/2012)
Ing. Stanislav Michalík
H. Meličkovej 2
Nitra 949 01
From: 10/11/2010 Until: 07/19/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Ing. Rastislav Noskovič - predseda
Gercenova 29
Bratislava 851 03
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/01/2007)
Ing. Rastislav Noskovič - predseda
Gercenova 29
Bratislava 851 03
From: 10/24/2006 Until: 09/19/2007
  (from: 10/02/2007 until: 10/01/2007)
Mgr. Vladimíra Olléová - člen
Novomestská 269/59
Gabčíkovo 930 05
From: 02/14/2006
  (from: 03/11/2006 until: 11/06/2006)
Mgr. Vladimíra Olléová - člen
Novomestská 269/59
Gabčíkovo 930 05
From: 02/14/2006 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Juraj Popluhár - člen
Smreková 3093/10
Žilina 010 07
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/21/2010)
Ing. Juraj Popluhár - člen
Smreková 3093/10
Žilina 010 07
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Ing. Daniela Pyszková - člen
Gabčíkova 2/427
Bratislava 841 05
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 03/30/2010)
Ing. Daniela Pyszková - člen
Gabčíkova 2/427
Bratislava 841 05
From: 02/01/2005 Until: 02/23/2010
  (from: 03/31/2010 until: 03/30/2010)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda
Gorkého 2030/66
Trnava 917 02
From: 09/20/2007
  (from: 10/02/2007 until: 09/26/2008)
JUDr. Zdeněk Schraml - predseda
Gorkého 2030/66
Trnava 917 02
From: 09/20/2007 Until: 09/04/2008
  (from: 09/27/2008 until: 09/26/2008)
Ing. Matúš Strelec - člen
Poľná 14/264
Vígľaš 962 02
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Matúš Strelec - člen
Poľná 14/264
Vígľaš 962 02
From: 02/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Milan Ščasný - člen
Železničná 15/1038
Sereď 926 01
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Milan Ščasný - člen
Železničná 15/1038
Sereď 926 01
From: 02/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Ing. Daniel Škerda - člen
Revišné 317
Veličná 027 54
From: 10/24/2006
  (from: 11/07/2006 until: 10/21/2010)
Ing. Daniel Škerda - člen
Revišné 317
Veličná 027 54
From: 10/24/2006 Until: 10/10/2010
  (from: 10/22/2010 until: 10/21/2010)
Ing. Branko Šmilňák - predseda
Hlavná 72/2132
Bratislava 831 01
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 11/06/2006)
Ing. Branko Šmilňák - predseda
Hlavná 72/2132
Bratislava 831 01
From: 02/01/2005 Until: 10/23/2006
  (from: 11/07/2006 until: 11/06/2006)
Mgr. Kornélia Šrámková
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
From: 07/20/2012
  (from: 08/01/2012 until: 08/31/2016)
Mgr. Kornélia Šrámková
Jazmínova 553
Jesenské 980 02
From: 07/20/2012 Until: 07/14/2016
  (from: 09/01/2016 until: 08/31/2016)
Ing. Štefan Török
Košická 43
Bratislava 821 03
From: 02/23/2010
  (from: 03/31/2010 until: 05/14/2012)
Ing. Štefan Török
Košická 43
Bratislava 821 03
From: 02/23/2010 Until: 04/25/2012
  (from: 05/15/2012 until: 05/14/2012)
Mgr. Vladimír Vágási
Česká 486/1
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 11/03/2016
  (from: 11/16/2016 until: 06/18/2020)
Mgr. Vladimír Vágási
Česká 486/1
Košice - mestská časť Sever 040 01
From: 11/03/2016 Until: 05/15/2020
  (from: 06/19/2020 until: 06/18/2020)
Oľga Valachová - člen
Fedákova 28/1941
Bratislava 841 02
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 07/27/2015)
Oľga Valachová - člen
Fedákova 28/1941
Bratislava 841 02
From: 02/01/2005 Until: 06/28/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Ing. Juraj Valent
Podkonice 311
Podkonice 976 41
From: 11/15/2010
  (from: 12/11/2010 until: 07/31/2012)
Ing. Juraj Valent
Podkonice 311
Podkonice 976 41
From: 11/15/2010 Until: 07/19/2012
  (from: 08/01/2012 until: 07/31/2012)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
From: 06/29/2015
  (from: 07/28/2015 until: 10/16/2020)
Róbert Werškov
Dedinská 101
Trnava 917 05
From: 06/29/2015 Until: 06/29/2020
  (from: 10/17/2020 until: 10/16/2020)
Róbert Werškov - člen
Dedinská 101/4423
Trnava-Modranka 917 05
From: 02/01/2005
  (from: 02/01/2005 until: 07/27/2015)
Róbert Werškov - člen
Dedinská 101/4423
Trnava-Modranka 917 05
From: 02/01/2005 Until: 06/28/2015
  (from: 07/28/2015 until: 07/27/2015)
Ing. Pavol Zajac
Sedliská 376
Sedliská 094 09
From: 10/11/2010
  (from: 10/22/2010 until: 06/20/2012)
Ing. Pavol Zajac
Sedliská 376
Sedliská 094 09
From: 10/11/2010 Until: 03/28/2012
  (from: 06/21/2012 until: 06/20/2012)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice dňa 25.01.2005, N 28/2005, Nz 3164/2005, NCRIs 3246/2005 bez výzvy na upisovanie akcií v zmysle príslušných ustanovení z.č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a v súlade so z.č. 639/2004 Z.z. o Národnej diaľničnej spoločnosti.
  (from: 02/01/2005)
Notárska zápisnica N 30/2005, Nz 22447/2005, NCRls 22155/2005 zo dňa 19.5.2005.
  (from: 06/16/2005)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 23.01.2006. Rozhodnutie jediného akcionára osvedčené do notárskej zápisnice č. N 7/2006, Nz 3517/2006, NCRls 3498/2006 zo dňa 31.01.2006.
  (from: 02/10/2006)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 13.02.2006.
  (from: 03/11/2006)
Notárska zápisnica N 1/2007, Nz 162/2007 zo dňa 03.01.2007 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára spoločnosti - zvýšenie základného imania, zmena stanov.
  (from: 01/31/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.01.2007.
  (from: 02/14/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 27.8.2007.
  (from: 09/08/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 18.09.2007.
  (from: 10/02/2007)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.05.2008.
  (from: 06/05/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára formou notárskej zápisnice N 41/2008, Nz 20123/2008 zo dňa 14.5.2008.
  (from: 06/25/2008)
Notárska zápisnica N 63/2008, Nz 27450/2008 zo dňa 26.06.2008 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 07/16/2008)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 04.09.2008.
  (from: 09/27/2008)
Výpis zo zápisnice z 22. zasadnutia predstavenstva zo dňa 11.11.2008. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.11.2008.
  (from: 12/06/2008)
Notárska zápisnica N 46/2009, Nz 12085/2009 zo dňa 16.04.2009 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára.
  (from: 05/05/2009)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 20.05.2009.
  (from: 06/11/2009)
Notárska zápisnica č. N 162/2009, Nz 54727/2009, NCRls 55375/2009 zo dňa 22.12.2009.
  (from: 01/28/2010)
Zápisnica z volieb členov dozornej rady volených zamestnancami.
  (from: 03/31/2010)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 16.06.2010, spísané vo forme Notárskej zápisnice N 212/2010, Nz 21575/2010.
  (from: 07/17/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 21.07.2010. Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 26.07.2010.
  (from: 08/18/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2010.
  (from: 09/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.9.2010.
  (from: 09/28/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 07.10.2010
  (from: 10/22/2010)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 11.11.2010, zo dňa 22.11.2010
  (from: 12/11/2010)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.02.2011.
  (from: 03/08/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 17.03.2011.
  (from: 05/25/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 22.06.2011.
  (from: 07/13/2011)
Rozhodnutie predstavenstva č. 123/2011 zo dňa 30.09.2011.
  (from: 10/12/2011)
Notárska zápisnica N 704/2011, Nz 29534/2011, NCRIs 30263/2011 osvedčujúca rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 11.08.2011 - zvýšenie základného imania
  (from: 11/11/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 10.11.2011.
  (from: 12/07/2011)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 16.1.2012
  (from: 01/28/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 25.04.2012.
  (from: 05/15/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.07.2012.
  (from: 08/01/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 31.07.2012.
  (from: 08/18/2012)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 19.10.2012.
  (from: 11/15/2012)
Rozhodnutia jediného akcionára zo dňa 29.04. 2014 a 20.05. 2014.
  (from: 06/05/2014)
Rozhodnutie jediného akcionára vo forme notárskej zápisnice zo dňa 16.03.2016 a Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 08.04.2016.
  (from: 04/23/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 15.06. 2016.
  (from: 06/30/2016)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 05.12.2016 a 21.12.2016.
  (from: 01/11/2017)
Rozhodnutie jediného akcionára zo dňa 12.01.2017.
  (from: 02/16/2017)
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 313/2018, Nz 8562/2018, NCRIs 8711/2018 zo dňa 19.03. 2018.
  (from: 04/01/2018)
Merger or division: 
Spoločnosť je právnym nástupcom v dôsledku zlúčenia
  (from: 04/01/2018)
Company ceased to exist by (way of) a merger or a division: 
Technická obnova a ochrana železníc, a.s. (TOOŽ)
Letisko 490
Dolný Hričov 013 41
  (from: 04/01/2018)
Date of updating data in databases:  08/17/2022
Date of extract :  08/18/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person