Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the City Court Bratislava III
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  34766/B

Business name: 
DNV ŠPORT, spol. s r.o.
  (from: 02/02/2005)
Registered seat: 
Vápencová 34
Bratislava 841 07
  (from: 04/11/2015)
Istrijská 6
Bratislava 4 841 08
  (from: 02/02/2005 until: 04/10/2015)
Identification number (IČO): 
35 919 264
  (from: 02/02/2005)
Date of entry: 
02/02/2005
  (from: 02/02/2005)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 02/02/2005)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 02/02/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod)
  (from: 02/02/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu a služieb
  (from: 02/02/2005)
organizovanie kultúrno-spoločenských a športových podujatí, seminárov a školení
  (from: 02/02/2005)
montáž a oprava športového náradia
  (from: 02/02/2005)
vydávanie neperiodickej tlače v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2005)
prenájom motorových vozidiel
  (from: 02/02/2005)
prenájom strojov a prístrojov bez obsluhujúceho personálu
  (from: 02/02/2005)
obstarávanie služieb spojených so správou bytového a nebytového fondu
  (from: 02/02/2005)
prevádzkovanie telovýchovných zariadení
  (from: 02/02/2005)
prevádzkovanie zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
  (from: 02/02/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 02/02/2005)
prieskum trhu
  (from: 02/02/2005)
vedenie účtovníctva
  (from: 02/02/2005)
konzultačná a poradenská činnosť v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2005)
zakladanie a obnova travnatých plôch, športových zariadení
  (from: 02/02/2005)
prevádzkovanie, prenájom a údržba športových ihrísk, plôch a športových zariadení
  (from: 02/02/2005)
prenájom nehnuteľností spojený s poskytovaním iných než základných služieb - obstarávateľská činnosť
  (from: 02/02/2005)
poradenská, konzulatačná a propagačná činnosť v oblasti športu
  (from: 02/02/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2005)
obstarávateľské služby spojené s prevádzkou nehnuteľností
  (from: 02/02/2005)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb a výroby v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2005)
činnosť ekonomických a organizačných poradcov
  (from: 02/02/2005)
podnikateľské poradenstvo v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 02/02/2005)
prekladateľská a tlmočnícka činnosť
  (from: 02/02/2005)
Partners: 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves IČO: 00 603 392
Novoveská 17/A
Bratislava 843 10
Slovak Republic
  (from: 12/21/2021)
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Novoveská 17/A
Bratislava 843 10
Slovak Republic
  (from: 02/02/2005 until: 12/20/2021)
Contribution of each member: 
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
  (from: 02/01/2011 until: 12/20/2021)
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Amount of investment: 6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 12/21/2021)
Mestská časť Bratislava - Devínska Nová Ves
Amount of investment: 200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/02/2005 until: 01/31/2011)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 02/02/2005)
Andrei Daniel Kiszel
Nejedlého 45
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 02/01/2011
  (from: 11/25/2020)
JUDr. František Baňas
Jána Poničana 3
Bratislava 841 07
From: 02/02/2005
  (from: 02/02/2005 until: 03/23/2005)
JUDr. František Baňas
Jána Poničana 3
Bratislava 841 07
From: 02/02/2005 Until: 03/24/2005
  (from: 03/24/2005 until: 03/23/2005)
Ing. Marián Jurčák
ul. Na Mýte 2
Bratislava 841 07
From: 03/24/2005
  (from: 03/24/2005 until: 03/22/2011)
Ing. Marián Jurčák
ul. Na Mýte 2
Bratislava 841 07
From: 03/24/2005 Until: 01/31/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Andrei Kiszel
Nejedlého 45
Bratislava - mestská časť Dúbravka 841 02
From: 02/01/2011
  (from: 03/23/2011 until: 11/24/2020)
Acting in the name of the company: 
Konateľ koná za spoločnosť samostatne a to tak, že k vytlačenému alebo napísanému obchodnému menu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/02/2005)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 02/01/2011)
200 000 Sk Paid up: 200 000 Sk
  (from: 02/02/2005 until: 01/31/2011)
Supervisory board: 
Jozef Tittel
Kosatcova 21
Bratislava 841 07
From: 03/01/2011
  (from: 03/23/2011)
Peter Kolega
Jána Poničana 6111/1
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/25/2019
  (from: 03/12/2019)
Mgr. Beata Janatová
Kalištná 1
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 07
From: 12/09/2021
  (from: 12/21/2021)
Mgr. Róbert Bardač , PhD.
Pavla Horova 6145/23
Bratislava 841 07
From: 03/26/2015
  (from: 04/11/2015 until: 03/11/2019)
Mgr. Róbert Bardač , PhD.
Pavla Horova 6145/23
Bratislava 841 07
From: 03/26/2015 Until: 11/19/2018
  (from: 03/12/2019 until: 03/11/2019)
Petr-Ľubomír Ebringer
Na Vyhliadke 18
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/02/2005
  (from: 02/02/2005 until: 03/23/2005)
Petr-Ľubomír Ebringer
Na Vyhliadke 18
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/02/2005 Until: 02/22/2005
  (from: 03/24/2005 until: 03/23/2005)
Michal Gašparík
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 07
From: 03/26/2015
  (from: 04/11/2015 until: 03/11/2019)
Michal Gašparík
Štefana Králika 6173/12
Bratislava 841 07
From: 03/26/2015 Until: 02/25/2019
  (from: 03/12/2019 until: 03/11/2019)
Jozef Glatz
Istrijská 75
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/02/2005
  (from: 02/02/2005 until: 08/13/2008)
Jozef Glatz
Istrijská 75
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/02/2005 Until: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Milan Jeck
Pod lipovým 32
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/22/2011)
Milan Jeck
Pod lipovým 32
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Mgr. Anna Kmeťová
Štefana Králika 12
Bratislava 841 08
From: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/22/2011)
Mgr. Anna Kmeťová
Štefana Králika 12
Bratislava 841 08
From: 05/13/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Mgr. Martin Lisý
Ľubovníková 44
Bratislava 841 08
From: 03/01/2011
  (from: 03/23/2011 until: 04/10/2015)
Mgr. Martin Lisý
Ľubovníková 44
Bratislava 841 08
From: 03/01/2011 Until: 04/23/2014
  (from: 04/11/2015 until: 04/10/2015)
Mgr. Drahomíra Ludvigová
Bridlicová 17
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/22/2011)
Mgr. Drahomíra Ludvigová
Bridlicová 17
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Alojz Moravec
Pavla Horova 13
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/22/2011)
Alojz Moravec
Pavla Horova 13
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Fridrich Pokorný
Slovinec 77
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/22/2011)
Fridrich Pokorný
Slovinec 77
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Fridrich Pokorný
Slovinec 77
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/02/2005
  (from: 02/02/2005 until: 08/13/2008)
Fridrich Pokorný
Slovinec 77
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/02/2005 Until: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Mgr. Jozef Rajchl
Novoveská 10
Bratislava 841 07
From: 03/01/2011
  (from: 03/23/2011 until: 04/10/2015)
Mgr. Jozef Rajchl
Novoveská 10
Bratislava 841 07
From: 03/01/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/11/2015 until: 04/10/2015)
Ing. Peter Rajkovič
Bleduľová 34
Bratislava 841 08
From: 03/01/2011
  (from: 03/23/2011 until: 04/10/2015)
Ing. Peter Rajkovič
Bleduľová 34
Bratislava 841 08
From: 03/01/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/11/2015 until: 04/10/2015)
Ing. Peter Rajkovič
Štefana Králika 16
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/22/2011)
Ing. Peter Rajkovič
Štefana Králika 16
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Ing. Martin Ružovič
Ľubovníková 31
Bratislava 841 08
From: 03/01/2011
  (from: 03/23/2011 until: 04/10/2015)
Ing. Martin Ružovič
Ľubovníková 31
Bratislava 841 08
From: 03/01/2011 Until: 03/26/2015
  (from: 04/11/2015 until: 04/10/2015)
Miloš Šimkovič
Kosatcova 1
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/02/2005
  (from: 02/02/2005 until: 08/13/2008)
Miloš Šimkovič
Kosatcova 1
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/02/2005 Until: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
JUDr. Miloslav Šimkovič
Kosatcová 1
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 03/22/2011)
JUDr. Miloslav Šimkovič
Kosatcová 1
Bratislava 841 07
From: 05/13/2008 Until: 02/28/2011
  (from: 03/23/2011 until: 03/22/2011)
Ladislav Šimon
ul. Pavla Horova 20
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/22/2005
  (from: 03/24/2005 until: 08/13/2008)
Ladislav Šimon
ul. Pavla Horova 20
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 07
From: 02/22/2005 Until: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Peter Zukal
Štefana Králika 10
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/02/2005
  (from: 02/02/2005 until: 08/13/2008)
Peter Zukal
Štefana Králika 10
Bratislava - Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/02/2005 Until: 05/13/2008
  (from: 08/14/2008 until: 08/13/2008)
Zoroslav Smolinský
Devínska Nová Ves 7163
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/25/2019 Until: 12/09/2021
  (from: 12/21/2021 until: 12/20/2021)
Zoroslav Smolinský
Devínska Nová Ves 7163
Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves 841 08
From: 02/25/2019
  (from: 03/12/2019 until: 12/20/2021)
Other legal facts: 
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou zo dňa 17.09.2004 v zmysle ustanovení § 105 a nasl. Obchodného zákonníka vo forme notárskej zápisnice N 273/2004, Nz 70747/2004 spísanej JUDr.Máriou Šimkovou, notárom.
  (from: 02/02/2005)
Zápisnica zo zasadnutia valného zhromaždenia zo dňa 22.02.2005 - menovanie nového konateľa, člena dozornej rady
  (from: 03/24/2005)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 13.5.2008.
  (from: 08/14/2008)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 31.01.2011 a zo dňa 28.02.2011.
  (from: 03/23/2011)
Rozhodnutie jediného spoločníka zo dňa 26.03.2015.
  (from: 04/11/2015)
Date of updating data in databases:  09/21/2023
Date of extract :  09/23/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person