Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Bratislava I
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  2552/B

Business name: 
SIMPEX INVEST, i.s.r.o.
  (from: 06/04/2015 until: 07/02/2015)
SIMPEX INVEST, i.s.r.o. - v likvidácii
  (from: 02/16/1996 until: 06/03/2015)
SIMPEX INVEST, investičná spoločnosť, spol. s r.o.
  (from: 07/01/1993 until: 02/15/1996)
SIMPEX INVEST spol. s r.o.
  (from: 04/06/1992 until: 06/30/1993)
Registered seat: 
Račianska 30/A
Bratislava 831 02
  (from: 04/06/1992 until: 07/02/2015)
Identification number (IČO): 
31 320 856
  (from: 04/06/1992)
Date of entry: 
04/06/1992
  (from: 04/06/1992)
Person dissolved from: 
23.6.2015
  (from: 07/03/2015)
Legal ground(s) for dissolution: 
Rozhodnutím spoločníkov o zrušení obchodnej spoločnosti podľa § 68 ods.3 písm. b) Obchodného zákonníka.
  (from: 07/03/2015)
Date of deletion: 
07/03/2015
  (from: 07/03/2015)
Grounds for deleting: 
dobrovoľný výmaz
  (from: 07/03/2015)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 04/06/1992)
Objects of the company: 
kúpa, predaj nehnuteľností a ich sprostredkovanie
  (from: 04/06/1992 until: 06/30/1993)
investičné služby
  (from: 08/26/1992 until: 06/30/1993)
zhromažďovanie peňažných prostriedkov právnických a fyzických osôb za účelom použitia na účasti na podnikaní a správa investičných fondov podľa Z.č. 248/92 Zb.
  (from: 07/01/1993 until: 07/02/2015)
Partners: 
Ing. Samuel Babjak
Bárdošova 10870/43
Bratislava-Nové mesto 831 01
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 06/03/2015)
Ing. Samuel BABJAK
Šrobárova 2664
Poprad
Slovak Republic
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Ing. Pavol Karaba
Alžbetin Dvor 37
Miloslavov 900 42
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 06/03/2015)
Ing. Pavol KARABA
Miloslavov 37
Dunajská Lužná
Slovak Republic
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Ing. Peter Kosák , CSc.
Račianska 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 08/26/1992 until: 06/03/2015)
Ing. Peter KOSÁK , CSc.
Račianska 38
Bratislava
Slovak Republic
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Cubana s.r.o.
Tallerova 4
Bratislava 811 02
Slovak Republic
  (from: 06/04/2015 until: 07/02/2015)
Christopher J. LAMBRIX
42 Lake Shore Dr.
Chicago 601 01
Spojené štáty americké
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Contribution of each member: 
Ing. Pavol KARABA
Amount of investment: 336 000 Sk Paid up: 100 800 Sk
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Ing. Samuel BABJAK
Amount of investment: 288 000 Sk Paid up: 86 400 Sk
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Ing. Peter KOSÁK , CSc.
Amount of investment: 288 000 Sk Paid up: 86 400 Sk
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Christopher J. LAMBRIX
Amount of investment: 288 000 Sk Paid up: 86 400 Sk
  (from: 04/06/1992 until: 08/25/1992)
Ing. Pavol Karaba
Amount of investment: 432 000 Sk Paid up: 432 000 Sk
  (from: 08/26/1992 until: 05/16/2014)
Ing. Samuel Babjak
Amount of investment: 384 000 Sk Paid up: 384 000 Sk
  (from: 08/26/1992 until: 05/16/2014)
Ing. Peter Kosák , CSc.
Amount of investment: 384 000 Sk Paid up: 384 000 Sk
  (from: 08/26/1992 until: 05/16/2014)
Ing. Pavol Karaba
Amount of investment: 14 340 EUR Paid up: 14 340 EUR
  (from: 05/17/2014 until: 06/03/2015)
Ing. Samuel Babjak
Amount of investment: 12 747 EUR Paid up: 12 747 EUR
  (from: 05/17/2014 until: 06/03/2015)
Ing. Peter Kosák , CSc.
Amount of investment: 12 747 EUR Paid up: 12 747 EUR
  (from: 05/17/2014 until: 06/03/2015)
Cubana s.r.o.
Amount of investment: 39 834 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 39 834 EUR
  (from: 06/04/2015 until: 07/02/2015)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 06/04/2015 until: 07/02/2015)
likvidátor
  (from: 02/16/1996 until: 05/16/2014)
konatelia
  (from: 07/01/1993 until: 02/15/1996)
konatelia
  (from: 04/06/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Samuel B a b j a k
  (from: 04/06/1992 until: 02/15/1996)
Ing. Pavol K a r a b a
  (from: 04/06/1992 until: 06/30/1993)
Ing. Peter K o s á k
  (from: 04/06/1992 until: 06/30/1993)
Filip Viorel
Str. Transilvaniei 13
Baia Mare
Rumunsko
From: 04/23/2015
  (from: 06/04/2015 until: 07/02/2015)
Acting in the name of the company: 
V mene spoločnosti koná a podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 06/04/2015 until: 07/02/2015)
V mene spoločnosti koná konateľ.
  (from: 07/01/1993 until: 02/15/1996)
Každý z konateľov je oprávnený konať v mene spoločnosti, samostatne.
  (from: 04/06/1992 until: 06/30/1993)
Capital: 
39 834 EUR Paid up: 39 834 EUR
  (from: 05/17/2014 until: 07/02/2015)
1 200 000 Sk
  (from: 04/06/1992 until: 05/16/2014)
Supervisory board: 
Ing. Kamil Majerník - predseda
Závadská 5/10
Bratislava
Until: 04/21/2015
  (from: 06/04/2015 until: 06/03/2015)
Ing. Peter Čiernik - člen
Matúšova 23
Bratislava
Until: 04/21/2015
  (from: 06/04/2015 until: 06/03/2015)
JUDr. Terézia Straková - člen
Hrobákova 10
Bratislava
Until: 04/21/2015
  (from: 06/04/2015 until: 06/03/2015)
Ing. Kamil Majerník - predseda
Závadská 5/10
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 06/03/2015)
Ing. Peter Čiernik - člen
Matúšova 23
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 06/03/2015)
JUDr. Terézia Straková - člen
Hrobákova 10
Bratislava
  (from: 07/01/1993 until: 06/03/2015)
 Liquidators:
Voluntary liquidation: 
JUDr. Richard Lukačka
Sládkovičova 11
Bratislava-Staré mesto 811 06
From: 03/16/2014
  (from: 05/17/2014 until: 06/03/2015)
 Liquidators:
JUDr. Richard Lukačka
Sládkovičova 11
Bratislava-Staré mesto 811 06
From: 03/16/2014 Until: 04/21/2015
  (from: 06/04/2015 until: 06/03/2015)
 Liquidators:
Jozef Mihál
Račianska 72
Bratislava 831 02
  (from: 02/16/1996 until: 05/16/2014)
 Liquidators:
Jozef Mihál
Račianska 72
Bratislava 831 02
Until: 03/15/2014
  (from: 05/17/2014 until: 05/16/2014)
 Liquidators:
Ing. Jozef Špirko
Stred 56/45
Považská Bystrica 017 01
  (from: 02/16/1996 until: 05/16/2014)
 Liquidators:
Ing. Jozef Špirko
Stred 56/45
Považská Bystrica 017 01
Until: 03/15/2014
  (from: 05/17/2014 until: 05/16/2014)
Acting of (voluntary) liquidator in the name of company: V mene spoločnosti koná každý likvidátor samostatne tak, že k napísanému alebo vytlačenému obchodnému názvu spoločnosti pripojí svoj podpis.
  (from: 02/16/1996 until: 06/03/2015)
Other legal facts: 
Zmluva o zlúčení vo forme notárskej zápisnice N 701/2015, Nz 21951/2015, NCRIs 22432/2015 zo dňa 23.06. 2015.
  (from: 07/03/2015)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 7.8.1992. Stary spis: S.r.o. 5178
  (from: 08/26/1992 until: 07/02/2015)
Zmena spoločenskej zmluvy zo dňa 25.11.1992. Stary spis: S.r.o. 5178
  (from: 07/01/1993 until: 07/02/2015)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 26.10.1995. Stary spis: S.r.o. 5178
  (from: 02/16/1996 until: 07/02/2015)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.03.2014.
  (from: 05/17/2014 until: 07/02/2015)
Merger or division: 
Spoločnosť zanikla v dôsledku zlúčenia
  (from: 07/03/2015)
Legal successor: 
San Miguel s.r.o.
Karpatské námestie 10A
Bratislava 831 06
  (from: 07/03/2015)
Date of updating data in databases:  08/12/2022
Date of extract :  08/16/2022

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person