Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Trnava
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sa Insert No.:  10759/T

Business name: 
C.E.I. consulting a.s.
  (from: 03/22/2005)
Registered seat: 
Ulica Pekárska 14
Trnava 917 01
  (from: 07/12/2019)
Identification number (IČO): 
35 926 856
  (from: 03/22/2005)
Date of entry: 
03/22/2005
  (from: 03/22/2005)
Legal form: 
Joint-stock company
  (from: 03/22/2005)
Objects of the company: 
prieskum trhu a verejnej mienky
  (from: 11/19/2013)
ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
  (from: 11/19/2013)
vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti
  (from: 11/19/2013)
sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností (realitná činnosť)
  (from: 03/22/2005)
poradenská a konzulatčná činnosť v oblasti ekonómie
  (from: 03/22/2005)
faktoring v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/2005)
forfaiting v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/22/2005)
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) v rozsahu voľných živností
  (from: 03/22/2005)
sprostredkovanie v oblasti obchodu a služieb v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/2005)
prenájom hnuteľných vecí v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/2005)
reklamná a propagačná činnosť
  (from: 03/22/2005)
organizovanie školení, kurzov a seminárov v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/2005)
vydávanie periodických a neperiodických publikácií v rozsahu voľnej živnosti
  (from: 03/22/2005)
administratívne práce
  (from: 03/22/2005)
prenájom kancelárskych strojov a zariadení vrátane príslušenstva
  (from: 03/22/2005)
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
  (from: 05/19/2009)
prípravné práce k realizácii stavby
  (from: 05/19/2009)
uskutočňovanie stavieb a ich zmien
  (from: 05/19/2009)
dokončovacie stavebné práce pri realizácií exteriérov a interiérov
  (from: 05/19/2009)
poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov získaných výlučne bez verejnej výzvy a bez verejnej ponuky majetkových hodnôt
  (from: 08/14/2010)
poskytovanie služieb v lesníctve a poľovníctve
  (from: 08/14/2010)
poskytovanie služieb v rybárstve
  (from: 11/06/2010)
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
  (from: 09/21/2011)
poľnohospodárstvo a lesníctvo vrátane predaja nespracovaných poľnohospodárskych a lesných výrobkov za účelom spracovania alebo ďalšieho predaja
  (from: 03/27/2013)
poľnohospodárska činnosť, rastlinná a živočíšna výroba
  (from: 03/06/2014)
Prenájom nehnuteľností
  (from: 05/31/2017)
Management body: 
Managing board
  (from: 03/22/2005)
Adelina Lyubmirova Taseva - predseda predstavenstva
Beli breg č. 8
Pernik 2302
Bulharská republika
From: 06/04/2019
  (from: 07/12/2019)
Acting in the name of the company: 
Predstavenstvo zaväzuje spoločnosť tak, že v mene predstavenstva konajú a podpisujú všetci členovia predstavenstva a to každý samostatne.
  (from: 05/31/2017)
Capital: 
33 200 EUR Paid up: 33 200 EUR
  (from: 04/24/2009)
Shares: 
Number of shares: 100
Type: kmeňové
Form: listinné
Form: akcie na meno
Nominal value: 332 EUR
  (from: 04/24/2009)
Supervisory board: 
Monika Stoyneva Atanasova
kv. Humni dol č. 12
Penik 2307
Bulharská republika
From: 06/04/2019
  (from: 07/12/2019)
Emiliya Hristova Ivanova
ul. Dimcho Debelyanov 1
Pernik 2307
Bulharská republika
From: 06/04/2019
  (from: 07/12/2019)
Toni Marinov Hristov
ul. Dimcho Debelyanov 1
Pernik 2307
Bulharská republika
From: 06/04/2019
  (from: 07/12/2019)
Other legal facts: 
Akciová spoločnosť bola založená bez výzvy na upísanie akcií zakladateľskou zmluvou vo forme notárskej zápisnice N 33/2005, NZ 4425/2005, NSCRls 4389/2005 zo dňa 01.02.2005 v zmysle §§ 57, 154 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. Dodatok k zakladateľskej zmluve vo forme notárskej zápisnice N 58/2005, NZ 9462/2005, NCRls 9356/2005 zo dňa 03.03.2005.
  (from: 03/22/2005)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 06.10.2008.
  (from: 10/24/2008)
Zápisnica z valného zhromaždenia konaného dňa 18.03.2009 osvedčená do notárskej zápisnice č. N 167/2009, Nz 15443/2009, NCRls 15616/2009 spísanej dňa 13.05.2009.
  (from: 05/19/2009)
Zápisnica z valného zhromaždenia zo dňa 20.07.2009.
  (from: 08/04/2009)
Notárska zápisnica N 410/2010, Nz 35518/2010 zo dňa 4.10.2010 osvedčujúca zasadnutie mimoriadneho valného zhromaždenia.
  (from: 11/06/2010)
Notárska zápisnica zo zasadnutia mimoriadneho valného zhromaždenia zo dňa 09.09.2011.
  (from: 09/21/2011)
Notárska zápisnica č. N 533/2011, Nz 42205/2011, NCRLs 43257/2011 zo dňa 03.11.2011.
  (from: 11/10/2011)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 270/2012, Nz 15963/2012, NCRls 16340/2012 zo dňa 07.05.2012.
  (from: 05/16/2012)
Zápisnica z mimoriadneho valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice zo dňa 18.03.2013.
  (from: 03/27/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 558/2013, Nz 18500/2013, NCRls 18901/2013 zo dňa 03.06.2013.
  (from: 06/13/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 639/2013, Nz 21683/2013, NCRls 22246/2013 zo dňa 27.06.2013.
  (from: 07/09/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 993/2013, Nz 38317/2013, NCRls 39007/2013 zo dňa 28.10.2013.
  (from: 11/19/2013)
Zápisnica z valného zhromaždenia vo forme notárskej zápisnice č. N 128/2014, Nz 5800/2014, NCRls 5893/2014 zo dňa 17.02.2014.
  (from: 03/06/2014)
Date of updating data in databases:  07/26/2021
Date of extract :  07/28/2021

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person