Main page

BUSINESS REGISTER
ON INTERNET


Microsoft
ditec
Hewlett-Packard

Extract from the Business Register of the District Court Banská Bystrica
This extract has only indicative character and is not applicable for legal acts!

Section :  Sro Insert No.:  4847/S

Business name: 
EKOFIN BB, s.r.o.
  (from: 04/30/2014)
Registered seat: 
Na Troskách 12
Banská Bystrica 974 01
  (from: 09/24/2009)
Identification number (IČO): 
36 024 546
  (from: 09/30/1997)
Date of entry: 
09/30/1997
  (from: 09/30/1997)
Legal form: 
Private limited liability company
  (from: 09/30/1997)
Objects of the company: 
kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod)
  (from: 09/24/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu
  (from: 09/24/2009)
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb
  (from: 09/24/2009)
reklamné a marketingové služby
  (from: 09/24/2009)
poskytovanie služieb informátora
  (from: 09/24/2009)
činnosť poriadeného finančného agenta podľa registra finančných agentov, finančných poradcov, finančných sprostredkovateľov z iného členského štátu v sektore poistenia alebo zaistenia a viazaných investičných agentov vedeného Národnou bankou Slovenska podľa zák. č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  (from: 02/10/2015)
Partners: 
RNDr. Dagmar Gajdošová
Pod Suchým vrchom 14
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 10/02/2021)
Marián Gajdoš
Pod Suchým vrchom 14
Banská Bystrica 974 05
Slovak Republic
  (from: 10/02/2021)
Contribution of each member: 
RNDr. Dagmar Gajdošová
Amount of investment: 5 643 EUR ( peňažný vklad ) Paid up: 5 643 EUR
  (from: 10/02/2021)
Marián Gajdoš
Amount of investment: 996 EUR Paid up: 996 EUR
  (from: 10/02/2021)
Management body: 
Individual managing director
  (from: 09/30/1997)
Marián Gajdoš
Pod Suchým vrchom 14
Banská Bystrica 974 05
From: 04/04/2014
  (from: 10/02/2021)
Acting in the name of the company: 
Spoločnosť zastupuje a za ňu podpisuje konateľ samostatne.
  (from: 09/30/1997)
Capital: 
6 639 EUR Paid up: 6 639 EUR
  (from: 09/24/2009)
Other legal facts: 
Spoločnosť s ručením obmedzeným bola založená spoločenskou zmluvou zo dňa 27.8.1997 podľa § 105 a nasl. zák.č. 513/91 Zb. Stary spis: S.r.o. 11333
  (from: 09/30/1997)
. Valné zhromaždenie konané dňa 9.3.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č.1. . Valné zhromaždenie konané dňa 30.7.1998 rozhodlo o zmene spoločenskej zmluvy vo forme Dodatku č.2 v sú- lade s ust. zák. č. 11/98 Z.z.
  (from: 03/30/1999)
. Uznesením valného zhromaždenia zo dňa 12.12.1999 bol schválený Dodatok č. 3, ktorým bola upravená spoločenská zmluva v zmysle ust. zák.č. 127/1999 Z.z.
  (from: 02/29/2000)
. Zapisuje sa zmena v zmysle uznesenia valného zhromaždenia zo dňa 6.8.2001 a Dodatok č. 4.
  (from: 09/18/2001)
. Na mimoriadnom valnom zhromaždení konanom 9.12.2002 bolo schválené úplné znenie spoločenskej zmluvy.
  (from: 06/30/2003)
. Na zasadnutí riadneho valného zhromaždenia, ktoré sa konalo dňa 01.12.2003 bola schválená zmena spoločenskej zmluvy.
  (from: 02/06/2004)
Date of updating data in databases:  11/30/2023
Date of extract :  12/03/2023

Searching by : business name | identification number
registered seat | registration number | name of a person